برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.174
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:32:05
0 (10.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (30.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

257
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت 17:01:46
17 (7.08%)
تغییر ۳ ماهه
35 (15.77%)
تغییر ۶ ماهه
116 (82.27%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,612
قیمت روز
65 (0.41%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:30:58
1,699 (9.82%)
تغییر ۳ ماهه
2,100 (15.54%)
تغییر ۶ ماهه
2,006 (11.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fomento Economico Mexicano DRC 317.31 567.43B - 317.31 317.31 3.19 1.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Lockheed Martin Corp BDR 2050.38 563.81B - 2050.38 2070.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
International Business Machines BDR 610 545.97B - 610 629.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
BlackRock DRC 581.5 526.40B - 581.5 581.5 6.01 1.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
3M Co BDR 228.4 523.80B - 228.4 229.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Wells Fargo Co BDR 122.76 503.46B - 122.76 122.76 0.46 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Citigroup Inc BDR 238.3 492.34B - 238.3 238.3 0.20 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Boeing Co BDR 860.61 480.87B - 860.61 886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
Caterpillar Inc BDR 871 470.45B - 871 897.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
United Technologies Corp BDR 327.05 459.48B - 327.05 327.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲:۰۵
Target Corp BDR 891.53 446.69B - 891.53 891.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲:۰۵
Mondelez International Inc BDR 153.89 436.34B - 153.89 153.89 3.80 2.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
CVS Health DRC 164.2 425.52B - 164.2 164.2 0.46 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
American Express Co BDR 539.59 423.80B - 539.59 539.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
FedEx Corp BDR 1507.1 392.49B - 1507.1 1507.1 0.15 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Goldman Sachs Group BDR 110.25 375.05B - 110.25 110.25 1.43 1.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
General Electric Co BDR 42.99 373.24B - 42.99 42.99 1.06 2.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
VALE ON 60.26 309.64B - 60.26 60.26 0.06 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
Kimberly Clark Corp BDR 759.71 260.14B - 759.71 759.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
PETROBRAS ON 18.64 259.18B - 18.64 18.64 0.20 1.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
PETROBRAS PN 18.67 259.18B - 18.67 18.67 0.27 1.45% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
SANTANDER BRPN 17.6 238.82B - 17.6 17.6 0.20 1.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
SANTANDER BR UNT 32.01 238.82B - 32.01 32.01 0.22 0.69% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
ITAUUNIBANCOPN EB N1 23.78 234.75B - 23.78 23.78 0.24 1.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
ITAUUNIBANCO ON 22.11 234.75B - 22.11 22.11 0.12 0.54% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
Cognizant Tech DRC 410.01 221.39B - 410.01 410.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
General Dynamics Corp BDR 766.13 220.73B - 766.13 766.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
Biogen 237 216.30B - 237 237 5.20 2.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Netflix Inc DRC 486.36 214.87B 56 486.36 56 0.04 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۵:۰۳
eBay Inc BDR 154 214.05B - 154 154 1.13 0.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
AMBEV S/A ON 13.37 210.67B - 13.37 13.37 0.07 0.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
Banco BTG Pactual 38.6 195.31B - 38.6 38.6 0.40 1.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Banco BTG 72 195.31B - 72 72 0.71 0.99% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
BRADESCO ON 20.74 189.47B - 20.74 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۳:۳۵
BRADESCO ON 18.89 187.87B - 18.89 18.89 0.28 1.48% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
BRADESCO PN EJ N1 21 187.87B - 21 21 0.31 1.48% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
ConocoPhillips DRC 42.23 176.32B - 41.18 42.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Ford Motor Co BDR 44 176.27B - 44 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
Bank of New York Mellon Corp BDR 197 173.39B - 197 197 0.43 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲:۰۴
WEG ON 79.14 166.04B - 79.14 79.14 1.14 1.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی