شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1915
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:36:04
0 (22.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (21.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (26.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

208
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:39
55 (35.95%)
تغییر ۳ ماهه
62 (42.47%)
تغییر ۶ ماهه
89 (74.79%)
نوسان سالیانه

Tag Along

12,358
قیمت روز
223 (1.81%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:30:46
6,620 (34.88%)
تغییر ۳ ماهه
4,043 (24.65%)
تغییر ۶ ماهه
3,786 (23.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Macy’s 23.82 - - 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
FII TG Ativo Real 101.79 - 102.78 101.79 102.78 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
Delta Air Lines 117.2 - - 117.2 123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
VINCI LOGISTICA FII 100.5 - 99.51 100.5 99.51 0.21 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
BB Renda de Papeis Imobiliários II 78 - - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۹
Barigui Rendimento Imobiliários I 87.5 - - 87.5 87.5 0.70 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
FII RBR Rendimento High Grade 95 - - 95 95 0.17 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
Taurus Armas Right Series C 0.68 - - 0.68 0.68 0.03 4.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
Polo FII Recebiveis Imobiliarios I 40.5 - - 40.5 40.5 5.41 13.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
FI Imobiliario Votorantim Logistica 114.1 - - 114.1 114.1 0.89 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
Transocean 6.36 - - 6.36 6.36 0.17 2.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Fuente Internacional de Servicios para Turistas 0.35 - - 0.35 0.35 0.02 6.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
Brazilian Graveyard and Death Care Services FII 0.9 - - 0.9 0.9 0.01 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
Taurus Armas Right Series B 0.75 - - 0.75 0.75 0.01 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
FII Rio Bravo Rendo Varejo 121.64 - 122 121.64 122 0.81 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
FIP XP Omega I 91 - - 91 91 0.99 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
XP HOTEIS FII 75 - - 75 75 4.50 6.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
V2 Properties 91.5 - - 91.5 91.5 1.50 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
BM Brascan Lajes Corp 81.1 - - 81.1 81.1 0.10 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
Bradesco Carteira Ativa FII 149.99 - 150 149.99 150 0.82 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
Yaguara Capital High Yield 930 - - 930 930 200.00 21.51% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
FI Setoriais Fiset Pesca 0.39 - - 0.39 0.39 0.07 21.88% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
XP HOTEIS FDO INV IMOB 84 - - 84 84 3.90 4.87% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
FII BB CORP 126.49 - - 126.49 126.49 0.51 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
FII RIOB RC 160 - - 160 160 1.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
FII Anhanguera Educacional 200.08 - 203.05 200.08 203.05 11.43 5.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۵۳
CSHG RENDA URBANA FII 110.69 - 110.72 110.69 110.72 0.28 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
Hedge Logistica 117 - - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۹
CSHG Imobiliário FOF 91.97 - 87 87 91.97 7.97 9.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
CSHG Brasil Shopping 208.38 - 207.98 207.98 208.38 0.56 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
RBR Private Crédito Imobiliário 94.5 - - 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۹
FII Atrium Shopping Santo Andre 139.49 - - 139.49 139.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۹
Multigestao Renda Comercial 120.03 - - 120.02 120.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۹
Hedge Top Fofii 3 FII 99.32 - 98.95 98.95 99.32 1.26 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
CSHG JHSF Prime Offices 194 - 195.5 194 195.5 0.95 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
FII JHSF FBV 85.5 - - 85.5 85.5 0.50 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
FII GEN SHOP 56.1 - - 56.1 56.1 0.64 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
FII BB R PAP 891 - - 891 891 11.00 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Kraft Heinz DRC 140.5 - - 140.5 140.5 5.30 3.92% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
FII CYRELA THERA CORPORATE 127 - 128.01 127 128.01 3.00 2.42% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی