شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2395
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 08:57:06
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
8 (5.44%)
تغییر ۳ ماهه
28 (22.05%)
تغییر ۶ ماهه
41 (35.96%)
نوسان سالیانه

Tag Along

18,955
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 01:32:01
1,791 (10.44%)
تغییر ۳ ماهه
1,689 (9.78%)
تغییر ۶ ماهه
2,990 (18.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alfa Administracao Pref F 5.91 - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Eletricas Para CELPA Pref C 6.55 - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Polo FII Recebiveis Imobiliarios II 107.5 - - 107.5 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Intel Corp BDR 246.99 - 246.99 246.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Fdo Inv Setorial FL E Ref Fiset FL Ref 0.33 - - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO 101.25 - 101.25 101.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
FI Imobiliario Votorantim Logistica 123.97 - 123.97 123.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
FI Imobiliario Votorantim Shopping 120.5 - 120.5 120.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Polo FII Recebiveis Imobiliarios I 55.51 - - 55.51 55.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
FII RB Capital Desenvolvimento Residencial II 75.6 - - 75.6 75.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Brazilian Graveyard and Death Care Services FII 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Sul America 19.01 - 19.01 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Notre Dame 72.88 - 72.88 72.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
TAEE 3 10.35 - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Nike Inc BDR 428.44 - 428.44 428.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Alupar Invest 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Boeing Co BDR 1388.72 - 1388.72 1388.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Apple Inc BDR 130.25 - 130.25 130.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
BM Brascan Lajes Corp 108.46 - - 108.46 108.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Kinea Private Equity 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
FII Torre Norte 230.07 - 230.07 230.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Kraft Heinz DRC 132.5 - 132.5 132.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Chesapeake Energy 3.46 - - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
FII CAIXA CEDAE 2795 - - 2795 2795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Sprint DRC 21.04 - - 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۰:۰۳
Best Buy 360 - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۲
FIP Infra-Estr BB Votorantim Ener Sustentavel II A 1720 - - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Duke Energy 368.15 - - 366.31 368.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Schlumberger AG 161.18 - - 161.18 161.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
General Motors 141.5 - - 141.5 141.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۲:۰۲
Metalurgica Riosulense 136 - 136 136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
American Airlines DRC 112.56 - - 112.56 112.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
Mendes Junior 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۲:۰۲
Energisa Mato Grosso 29.99 - 29.99 29.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۲:۰۲
Arconic BDR 121 - - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Alianca Bahia 50 - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Macy’s 72.2 - - 72.2 72.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۲
UBS BDR 51.7 - - 51.7 51.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲:۰۱
J C Penney 4.44 - - 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
AIG BDR 210.69 - - 210.69 210.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲