شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1974
قیمت روز
0 (1.7%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:51:27
0 (19.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

202
قیمت روز
2 (0.99%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:19
53 (35.57%)
تغییر ۳ ماهه
56 (38.36%)
تغییر ۶ ماهه
83 (69.75%)
نوسان سالیانه

Tag Along

13,014
قیمت روز
304 (2.39%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:30:58
5,876 (31.11%)
تغییر ۳ ماهه
3,614 (21.73%)
تغییر ۶ ماهه
2,945 (18.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GGR Covepi Renda FII 118.5 - 118.7 118.5 118.7 0.25 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Torre Almirante 1305 - - 1305 1305 36.92 2.83% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Memorial Office 87.2 - 83.5 83.5 87.2 3.80 4.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Delta Air Lines 118.4 - - 118.4 118.4 1.20 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Max Retail FII 1763 - - 1763 1763 70.00 3.97% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Excellence 90.5 - - 90.5 90.5 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Alphabet A BDR 249.21 - - 249.21 249.21 0.69 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII CAIXA CEDAE 2135 - - 2135 2135 24.00 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Kraft Heinz DRC 140.6 - - 140.6 140.6 0.10 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Hotel Maxinvest 109.99 - - 109.99 109.99 2.99 2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII BM Jardim Sul 69.33 - - 69.33 69.33 1.51 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
VBI FL 4440 FII 144.5 - - 144.5 144.5 1.50 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
CSHG JHSF Prime Offices 193.08 - - 193.08 193.08 0.61 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FI Setoriais Fiset Pesca 0.4 - - 0.4 0.4 0.01 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Polo FII Recebiveis Imobiliarios II 88.39 - 86.21 86.21 88.39 0.09 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Polo FII Recebiveis Imobiliarios I 45 - 40.03 40.03 45 4.70 11.66% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Fundo Investimento Imobil Merito 102 - - 102 102 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Alianza Trust Renda Imobiliaria 104.98 - 104.15 104.15 104.98 1.08 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII RB Capital Desenvolvimento Residencial II 35.5 - 35.51 35.5 35.51 1.49 4.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII XP MACAE 47.65 - - 47.65 47.65 0.60 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII SANT AGE 113.05 - - 113.05 113.05 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII SP DOWNT 63.38 - - 63.38 63.38 0.17 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII TRXE COR 7.71 - - 7.71 7.71 0.14 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Edificio Almirante Barroso 2620.01 - - 2620.01 2620.01 79.98 3.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Banrisul Novas Fronteiras 116.25 - 116.78 116.25 116.78 0.72 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Anhanguera Educacional 196.2 - - 196.2 196.2 2.68 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
MMX Mineracao e Metalicos 0.67 - - 0.67 0.67 0.05 7.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Ceo Cyrela Commercial 74.25 - - 74.25 74.25 0.25 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Industrial do Brasil 471 - 468.5 468.5 471 1.20 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Castello Branco Office 73.6 - 73 73 73.6 0.50 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Vinci Shopping Centers FII 93.78 - 93.66 93.66 93.78 0.36 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Nossa Senhora De Lourdes 225.99 - - 225.99 225.99 1.44 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Multigestao Renda Comercial 113 - - 113 113 7.03 6.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII Capitania Securities II 88.95 - - 88.95 88.95 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Taurus Armas Right Series B 0.77 - - 0.77 0.77 0.01 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Bradesco Carteira Ativa FII 150.01 - 149.35 149.35 150.01 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
FII Caixa Rio Bravo 1170 - - 1110 1170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
Edificio Ourinvest 235.5 - - 235.5 235.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
XP HOTEIS FII 79.4 - - 75 79.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
RBR Private Crédito Imobiliário 94.45 - - 94.45 94.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی