شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1974
قیمت روز
0 (1.7%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:51:27
0 (19.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

202
قیمت روز
2 (0.99%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:19
53 (35.57%)
تغییر ۳ ماهه
56 (38.36%)
تغییر ۶ ماهه
83 (69.75%)
نوسان سالیانه

Tag Along

13,014
قیمت روز
304 (2.39%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:30:58
5,876 (31.11%)
تغییر ۳ ماهه
3,614 (21.73%)
تغییر ۶ ماهه
2,945 (18.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vinci Energia 93.6 - 90.52 90.52 93.6 2.10 2.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Log-in Logistica Right 17.31 - - 17.02 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ourinvest Logistica 89 - - 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۳۷
V2 Properties 91.6 - - 91.6 91.6 0.20 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Vinci Offices 51 - 51.62 51 51.62 0.40 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
HABITAT II FII 90.39 - 90 90 90.39 0.99 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Rio Bravo IFIX 69.89 - 69 69 69.89 0.31 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Ross Stores DRC 211 - - 211 211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
JPP Capital 402 - - 402 402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۴۹
RBR Properties 76.2 - 76 76 76.2 0.13 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Novo Horizonte 11.5 - 11.3 11.3 11.5 0.04 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Celgene DRC 421.77 - - 421.77 421.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Diamante 1.42 - - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ArcelorMittal BDR 23.13 - - 23.13 23.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۴
Dommo Energia 0.29 - - 0.29 0.29 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
CSHG TOP FOFII 2 114.82 - - 114.82 114.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۲۳:۱۰
Xp Selection 82 - 82.19 82 82.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
FII BRLPROP 99 - - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۰
Tiffany Co BDR 654.33 - - 654.33 654.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Tourmalet II 107.27 - - 107.27 107.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Áquilla Renda 1109 - - 1109 1109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Nestpar 127 - - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۳:۳۶
HSI Malls FII 82.77 - 80.01 80.01 82.77 2.73 3.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
Rb Cap 81.86 - 80.5 80.5 81.86 0.31 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶
General Motors 100.6 - - 100.6 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Brazilian Graveyard and Death Care Services FII 0.9 - - 0.9 0.9 0.03 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۸
FII A BRANCA 316.01 - - 316.01 316.01 9.44 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII ABC IMOB 89.48 - - 89.48 89.48 0.52 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII ABSOLUTO 87.45 - - 87.45 87.45 0.38 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII BB PRGII 136.57 - 137.57 136.57 137.57 0.05 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Progressivo 2350 - - 2350 2350 36.10 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII THE ONE 143.1 - - 143.1 143.1 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII JS REAL 98 - - 98 98 1.10 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII OLIMPIA 100.21 - - 100.21 100.21 0.29 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII RIOB RC 158 - 159.83 158 159.83 1.50 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII SDI LOG 96 - 94.53 94.53 96 1.26 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII C JARDIM 59.63 - 59 59 59.63 0.86 1.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII C TEXTIL 48.25 - 48.7 48.25 48.7 0.75 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII KII REAL 4.95 - - 4.95 4.95 0.05 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
FII KINEA RI 89.67 - - 89.67 89.67 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی