شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1798
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مهر ۱۳۹۹
ساعت 22:42:40
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت 09:01:32
16 (6.96%)
تغییر ۳ ماهه
49 (24.87%)
تغییر ۶ ماهه
98 (66.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,867
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت 00:30:55
537 (3.50%)
تغییر ۳ ماهه
4,021 (33.95%)
تغییر ۶ ماهه
1,402 (8.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEDRO PN 5.4 54.00M - 5.21 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Tekno Pref 38.01 51.82M - 38.01 38.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
SARAIVA LIVR PN 0.69 49.45M - 0.69 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Saraiva 1.06 49.45M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
LUPATECH ON 1.91 49.37M - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Hoteis Othon 2.64 48.50M - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Cemepe Investimentos 50.01 45.95M - 50.01 50.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۹
INEPAR PN 5.43 44.55M - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
BTG Pactual Unit 15.5 43.63M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
INEPAR ON 5.3 43.48M - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Minupar Participacoes 5.96 42.32M - 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Textil Renauxview Pref 9.9 42.17M - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Cemepe Pref 41.41 41.96M - 41.41 41.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Wetzel 48.18 41.43M - 48.18 48.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲:۰۵
Gradiente Electronica SA 3.06 38.27M - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Nordon Metalg 5.43 35.95M - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۵
MANGELS INDL PN 5.9 34.12M - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Advanced Digital Health 2.06 33.59M - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
TARPON INV ON 0.71 31.89M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۶:۰۲
PDG REALT ON 3.8 30.65M - 3.7 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Azevedo & Travassos Pref 3.18 29.16M - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Azevedo Travassos 9.71 29.16M - 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Haga Industria Comercio 3.13 27.45M - 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Mendes Junior Engenharia 9.05 27.06M - 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۲۳:۱۰
Mendes Junior 14.33 27.06M - 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۲۳:۱۰
Nutriplant 210 26.85M - 183 210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Springer 10.51 26.58M - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۰۵
Springer B Pref 11 25.63M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ساعت ۱:۰۲
Springer A Pref 8.52 25.63M - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Mecanicas 25.66 25.21M - 25.66 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۹
Haga Pref 1.86 22.13M - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Brinquedos Estrela 25.3 20.45M - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Bardella Pref 10.35 16.56M - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
OSX BRASIL ON 4.4 13.85M - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Con Ad Lin Pref 50.21 12.46M - 50.21 50.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
MMX MINER ON 1.68 10.90M - 1.62 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tecnosolo Pref 1.42 10.77M - 1.4 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Tecnosolo Engenharia SA ON 2.03 10.77M - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
Wetzel Pref 6.15 10.66M - 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۲:۰۵
METAL IGUACU PN 39 9.41M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی