شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1892
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:36:04
0 (23.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (22.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (26.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

208
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:39
57 (37.75%)
تغییر ۳ ماهه
63 (43.45%)
تغییر ۶ ماهه
89 (74.79%)
نوسان سالیانه

Tag Along

11,969
قیمت روز
36 (0.3%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:30:46
7,068 (37.13%)
تغییر ۳ ماهه
4,551 (27.55%)
تغییر ۶ ماهه
4,152 (25.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Azevedo Travassos 3.29 13.27M - 3.29 3.29 0.07 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۳:۳۶
Azevedo & Travassos Pref 2.04 13.27M 2.05 2.04 2.05 0.10 4.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Con Ad Lin Pref 50.21 12.46M - 50.21 50.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pomifrutas 5.9 11.81M 5.98 5.9 5.98 0.16 2.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Bardella Pref 6.53 10.45M - 6.53 6.53 0.04 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Mecanicas 24.01 10.45M - 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MMX MINER ON 1.53 9.93M 1.54 1.53 1.54 0.02 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
OSX BRASIL ON 3.14 9.88M 3.4 3.14 3.4 0.16 5.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Wetzel 7 9.06M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
METAL IGUACU PN 50 8.04M - 45 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Industrias JBDuarte 1.97 7.04M 2.03 1.97 2.03 0.07 3.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Industrias JBDuarte Pref 1.12 7.04M 1.16 1.12 1.16 0.03 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Tecnosolo Pref 0.88 6.86M 0.89 0.88 0.89 0.02 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Tecnosolo Engenharia SA ON 1.32 6.86M 1.39 1.32 1.39 0.02 1.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Wetzel Pref 3.1 6.38M - 2.67 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
TEKA PN 7.3 3.74M 7.29 7.29 7.3 0.20 2.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Teka Tecelagem 7.7 3.67M - 7.7 7.7 0.80 10.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
CCX CARVAO ON 2.09 3.56M - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۲۳:۱۰
Nutriplant 26.5 3.39M - 26.5 26.5 6.60 24.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Hercules Pref 3.22 1.64M 3.9 3.22 3.9 2.78 86.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۵۱
Correa Ribeiro 69 1.06M - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۹
Sanchez Energy 18.8 - - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۳۲
FII RD ESCRI 58 - - 55 58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۵۴
Fundo Inves 70.01 - - 70.01 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Marcopolo 3.9 - - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
United States Steel 30.75 - - 30.75 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
Lateres 290 - - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۳۹
FIP Infra-Estr BB Votorantim Ener Sustentavel II A 1350 - - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۵۸
FII A BRANCA 325.45 - - 325.45 325.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
FII CX TRX 298.02 - - 298.02 298.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۸
Diamante 1.42 - - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Celgene DRC 421.77 - - 421.77 421.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Arconic BDR 69.89 - - 69.89 69.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
Gafisa 0.16 - - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Sia Corporate 59.99 - - 59.99 59.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۴۲
Cambuci Pref 28 - - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Travelers Companies DRC 231.55 - - 231.55 231.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۵۸
Banco Indusval 3.95 - - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I 109 - - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۳۶
Log-in Logistica Right 17.31 - - 17.02 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی