شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1871
قیمت روز
0 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:22:06
0 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (21.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (29.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

230
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:38
16 (7.48%)
تغییر ۳ ماهه
76 (49.35%)
تغییر ۶ ماهه
104 (82.54%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,511
قیمت روز
136 (0.82%)
تغییر روزانه
۲۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:02:59
3,929 (31.22%)
تغییر ۳ ماهه
2,443 (12.89%)
تغییر ۶ ماهه
581 (3.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LIGHT S/A ON 18.34 5.57B - 18.34 18.34 0.09 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
MARCOPOLO ON 2.8 2.77B - 2.8 2.8 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
MARCOPOLO PN 2.98 2.77B - 2.98 2.98 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
QGEP PART ON 11.36 2.98B - 11.36 11.36 0.13 1.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Ser Educa ON 15.73 2.02B - 15.73 15.73 0.16 1.02% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Visa Inc BDR 1051.13 2.24T - 1051.13 1051.13 26.13 2.55% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Whirlpool SA 6.93 10.56B - 6.93 6.93 0.03 0.43% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
ABC BRASIL PN 15 3.20B - 15 15 0.18 1.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Alfa Holdings 5.93 502.17M - 5.93 5.93 0.15 2.60% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
ALPARGATAS ON 25 16.03B - 25 25 0.80 3.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
ALPARGATAS PN 28.86 16.03B - 28.86 28.86 0.19 0.66% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Amgen Inc BDR 1366.26 797.67B - 1366.26 1366.26 17.71 1.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Apple Inc BDR 209.15 9.07T - 209.15 209.15 0.49 0.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Banestes Pref 6.14 1.90B - 6.14 6.14 0.04 0.66% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Boeing Co BDR 1010 567.76B - 1010 1010 15.00 1.51% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
BR PROPERT ON 9.52 4.64B - 9.52 9.52 0.06 0.63% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
BRASILAGRO ON 21.5 1.28B - 21.5 21.5 0.09 0.42% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
CIA HERING ON 15.2 2.45B - 15.2 15.2 0.04 0.26% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
DIRECIONAL ON 17.58 2.61B - 17.58 17.58 0.53 3.11% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
GERDAU MET ON 6.96 7.72B - 6.96 6.96 0.09 1.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
GRAZZIOTIN ON 26.2 530.17M - 26.2 26.2 0.38 1.47% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
GRAZZIOTIN PN 26.67 530.17M - 26.67 26.67 0.12 0.45% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
KLABIN S/A PN 4.18 110.46B - 4.18 4.18 0.03 0.72% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
METAL LEVE ON 19.21 2.46B - 19.21 19.21 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
ODONTOPREV ON 14.57 7.73B - 14.57 14.57 0.17 1.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
PORTOBELLO ON 4.66 738.56M - 4.66 4.66 0.03 0.65% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
SAO CARLOS ON 40.87 2.31B - 40.87 40.87 0.51 1.26% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
BANRISUL ON N1 16.13 6.30B - 16.13 16.13 0.13 0.81% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Celulose Irani 5.47 847.81M 5.4 5.4 5.47 0.04 0.74% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Intel Corp BDR 314.55 1.34T - 314.55 314.55 0.45 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
PETRORIO ON NM 40.13 5.36B - 40.13 40.13 0.21 0.53% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
Pfizer Inc BDR 191.25 13.40B - 191.25 191.25 0.16 0.08% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
RANDON PART ON 9.05 3.62B - 9.05 9.05 0.05 0.56% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
RANDON PART PN 11.05 3.62B - 11.05 11.05 0.02 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
SANTANDER BRON 14.5 219.47B - 14.5 14.5 0.12 0.83% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
SANTANDER BRPN 14.88 219.47B - 14.88 14.88 0.05 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
BANCO PAN SA PN 10.04 12.10B - 10.04 10.04 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
CSU CARDSYST ON 12.99 533.94M - 12.99 12.99 0.21 1.64% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
CYRE COM-CCP ON 16.25 2.66B - 16.25 16.25 0.29 1.78% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
FORJA TAURUS PN 5.9 519.56M - 5.9 5.9 0.13 2.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی