شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.19
قیمت روز
0 (1.53%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:01:08
0 (23.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (21.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (26.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

198
قیمت روز
1 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
53 (36.55%)
تغییر ۳ ماهه
52 (35.62%)
تغییر ۶ ماهه
80 (67.80%)
نوسان سالیانه

Tag Along

11,461
قیمت روز
68 (0.59%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:30:57
7,807 (40.52%)
تغییر ۳ ماهه
5,129 (30.92%)
تغییر ۶ ماهه
4,383 (27.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAMBUCI PN 4.29 180.09M 4.39 4.29 4.39 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Santanense Pref 4.95 177.41M - 4.95 4.95 0.18 3.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Santanense 4.5 177.41M - 4.5 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۸
COTEMINAS PN 4.5 172.79M 4.78 4.5 4.78 0.50 11.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
COTEMINAS 7.01 172.79M - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
BR INSURANCE ON 15.48 172.10M 15 15 15.48 0.23 1.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Mercantil Brasil Financeira 9.35 168.39M 9.5 9.35 9.5 0.35 3.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۳۹
INDUSVAL PN 2.33 160.72M 2.44 2.33 2.44 0.02 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
BI&P 1.83 160.72M 1.8 1.8 1.83 0.03 1.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
TRIUNFO PART ON 0.89 154.42M - 0.89 0.89 0.01 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Trevisa Invest 29.17 151.57M - 29.17 29.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۸
Ogx Petroleo e Gas 0.56 151.22M 0.57 0.56 0.57 0.04 7.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Ogx Petroleo e Gas 1.6 151.22M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Empresa Nacional 78.2 151.03M - 78.2 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Bahema 66 146.48M - 65 66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۸
Metisa Metalg Tim 35 143.27M - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
METISA Pref 15.68 140.90M 16.8 15.68 16.8 0.31 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Electro Aco Altona 8.94 138.42M - 8.94 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲:۳۷
Electro Aco Altona Pref 4.02 138.42M 3.85 3.85 4.02 0.22 5.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
GPC Participacoes 22 137.89M 21 21 22 2.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
TIME FOR FUN ON 1.94 130.53M - 1.94 1.94 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Contax Participacoes 5.4 126.58M - 5.4 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۵۶
FER HERINGER ON 1.99 107.18M 1.98 1.98 1.99 0.03 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Baumer 11.5 106.82M - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Baumer Pref 10.9 106.66M - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Mercantil de Investimentos 20 96.50M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۸
Cedro Cachoeira 9 90.00M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Bicicletas Monark 195 88.68M - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۵۶
CR2 ON 34.59 83.78M - 34.59 34.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Sondotecnica Pref B 31.01 83.02M - 31.01 31.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۵۵
Sondotecnica Pref A 37 83.02M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
TECHNOS ON 1.07 82.71M - 1.07 1.07 0.01 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
ETERNIT ON 2.57 81.66M 2.45 2.45 2.57 0.13 5.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Recrusul Pref 0.93 80.43M - 0.93 0.93 0.01 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Recrusul 1.32 80.43M 1.37 1.32 1.37 0.03 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
Habitasul Pref 8.79 80.29M - 8.79 8.79 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Tec Toy SA 2.29 75.16M - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Tec Toy Pref 2.5 75.16M - 2.3 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۲
GENERALSHOPP ON 38.79 72.74M 39 38.79 39 0.11 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
ROSSI RESID ON 4.19 70.85M - 4.19 4.19 0.04 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۵۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی