برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1884
قیمت روز
0 (1.49%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:36:09
0 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

228
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:34
5 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
17 (6.94%)
تغییر ۶ ماهه
12 (5.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

20,398
قیمت روز
252 (1.24%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:02:56
663 (3.36%)
تغییر ۳ ماهه
3,236 (18.85%)
تغییر ۶ ماهه
7,838 (62.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 53.5 5473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۵:۳۰
Apple Inc BDR 66 11.07T 66.35 64.52 66.93 0.96 1.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Microsoft Corp BDR 53.54 9.72T 53.74 52.35 54.44 0.88 1.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Amazon.com Inc BDR 106.87 8.46T 106.8 105.55 107.25 0.15 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Facebook Inc BDR 58.1 4.60T 57.84 56 58.21 0.88 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Berkshire Hathaway BDR 76.21 3.49T 76.27 74.35 76.41 0.79 1.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
JPMorgan Chase Co BDR 85.86 2.60T 85.68 82.63 85.86 0.57 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Johnson Johnson BDR 59.91 2.38T 60.38 58.6 60.38 0.40 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Visa Inc BDR 60.59 2.35T 59.6 58.47 60.59 1.35 2.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Wal Mart Stores Inc BDR 45.93 2.06T 45.99 44.99 46.67 0.33 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Bank of America Corp BDR 55.64 1.90T 55.45 53.38 55.64 0.10 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
MasterCard Inc BDR 62.1 1.89T 61.57 60.33 62.34 0.06 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Home Depot Inc BDR 61.95 1.86T 61.82 59.9 64.74 2.29 3.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Walt Disney Co BDR 63.49 1.72T 62.78 62.68 64.31 1.26 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Comcast Corp BDR 60.99 1.40T 61.06 59.43 61.32 0.07 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Exxon Mobil Corp BDR 78.67 1.33T 78.62 78.62 81.72 4.07 5.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Verizon Communications BDR 52.07 1.29T 52.34 50.83 52.34 0.13 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
The Coca Cola Co BDR 48.39 1.25T 48.41 47.29 48.41 0.32 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
ATT Inc BDR 56.99 1.22T 57.4 56 57.4 0.19 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Oracle Corp BDR 69.04 1.20T 68.4 67.5 70.1 1.16 1.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۲
Cisco Systems Inc BDR 55.8 1.18T 55.6 54.31 55.8 0.45 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Intel Corp BDR 47.82 1.16T 47.77 47 48.73 1.33 2.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Nike Inc BDR 70.86 1.12T 70.92 70.83 72.8 1.19 1.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Abbott Laboratories BDR 155.49 1.11T 154.47 152.83 155.49 0.82 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
Chevron Corp BDR 56.58 1.09T 56.36 55.6 57.99 1.34 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
AbbVie DRC 622 1.09T 620.5 600.42 622 12.00 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
PepsiCo Inc BDR 51.95 1.07T 51.3 50.4 51.95 0.58 1.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۲
Merck Co Inc BDR 52.2 1.06T 52.29 50.57 52.29 0.60 1.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Wells Fargo Co BDR 61.84 1.02T 61.52 59.62 61.84 0.34 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Accenture PLC BDR 1494 1.01T 1499 1494 1519.5 24.00 1.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
United Parcel Service Inc 71.95 996.75B 71.25 69.3 71.95 0.78 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Eli Lilly and Co BDR 520.87 992.53B 518.44 505 529.92 9.71 1.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Danaher Corp BDR 335.8 956.81B 333 332.68 338.5 2.20 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
McDonalds Corp BDR 61.4 910.13B 61.05 60.4 62.14 0.65 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Costco Wholesale DRC 50.66 891.67B 50.57 48.74 50.7 0.38 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Texas Instruments Inc BDR 63.25 877.59B 63.18 62.4 63.74 1.36 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
SAP SE DRC SA 728.62 858.40B 720 706.42 732.9 14.40 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
Citigroup Inc BDR 66.88 834.08B 66.28 64.91 66.88 0.42 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۸
Honeywell DRC 1186 824.85B 1190 1186 1209.02 27.00 2.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
Union Pacific 295.25 794.16B 293.01 293.01 296 2.35 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی