برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1955
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:36:10
0 (4.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

221
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:49
4 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
9 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
19 (7.92%)
نوسان سالیانه

Tag Along

21,396
قیمت روز
20 (0.09%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:32:56
1,152 (5.69%)
تغییر ۳ ماهه
2,268 (11.86%)
تغییر ۶ ماهه
4,085 (23.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America Corp BDR 49.07 64.01T 49.07 49.07 49.07 0.31 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 53.5 5473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۵:۳۰
Apple Inc BDR 74.01 12.28T 74.01 74.01 74.01 0.72 0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Microsoft Corp BDR 60.85 11.01T 60.85 60.85 60.85 0.87 1.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Amazon.com Inc BDR 118.35 9.37T 118.35 118.35 118.35 0.93 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Facebook Inc BDR 67.55 5.42T 67.55 67.55 67.55 1.25 1.85% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Berkshire Hathaway BDR 71.3 3.27T 71.3 71.3 71.3 0.64 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Visa Inc BDR 63.25 2.50T 63.25 63.25 63.25 0.77 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
JPMorgan Chase Co BDR 77.99 2.32T 77.99 77.99 77.99 0.37 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Johnson Johnson BDR 59.28 2.32T 59.28 59.28 59.28 0.39 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Procter Gamble Co BDR 51 2.14T 51 51 51 0.57 1.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Wal Mart Stores Inc BDR 45.58 2.04T 45.58 45.58 45.58 0.38 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
MasterCard Inc BDR 63.27 1.94T 63.27 63.27 63.27 0.89 1.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Home Depot Inc BDR 59.54 1.77T 59.54 59.54 59.54 0.58 0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Walt Disney Co BDR 61.03 1.66T 61.03 61.03 61.03 0.61 1.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Comcast Corp BDR 59.58 1.36T 59.58 59.58 59.58 0.11 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Nike Inc BDR 84.74 1.34T 84.74 84.74 84.74 0.71 0.84% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Exxon Mobil Corp BDR 74.64 1.26T 74.64 74.64 74.64 0.66 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Oracle Corp BDR 75.2 1.25T 75.2 75.2 75.2 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
The Coca Cola Co BDR 48.36 1.25T 48.36 48.36 48.36 0.49 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Eli Lilly and Co BDR 638.47 1.21T 638.47 632.5 638.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Cisco Systems Inc BDR 56.11 1.18T 56.11 56.11 56.11 0.44 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Verizon Communications BDR 47.73 1.18T 47.73 47.73 47.73 0.56 1.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
PepsiCo Inc BDR 53.4 1.11T 53.4 53.4 53.4 0.47 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Abbott Laboratories BDR 154.29 1.10T 154.29 154.29 154.29 1.79 1.16% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Intel Corp BDR 45.01 1.10T 45.01 45.01 45.01 0.88 1.96% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Accenture PLC BDR 1651.65 1.08T 1651.65 1651.65 1651.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
AbbVie DRC 614 1.07T 614 614 614 3.71 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Danaher Corp BDR 374.3 1.07T 374.3 374.3 374.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۶
ATT Inc BDR 48 1.02T 48 48 48 0.05 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Merck Co Inc BDR 50.2 1.01T 50.2 50.2 50.2 0.45 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Chevron Corp BDR 51.93 998.13B 51.93 51.93 51.93 0.32 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Wells Fargo Co BDR 58.56 962.51B 58.56 58.56 58.56 0.64 1.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Costco Wholesale DRC 54.01 955.00B 54.01 54.01 54.01 0.85 1.57% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
McDonalds Corp BDR 62.01 922.98B 62.01 62.01 62.01 0.30 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Texas Instruments Inc BDR 63.73 882.61B 63.73 63.73 63.73 0.42 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
SAP SE DRC SA 738.76 864.80B 738.76 738.76 738.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
United Parcel Service Inc 61.57 854.45B 61.57 61.57 61.57 0.50 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Qualcomm Inc BDR 60.73 822.08B 60.73 60.73 60.73 0.26 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
Honeywell DRC 1178.1 814.19B 1178.1 1178.1 1178.1 14.28 1.21% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی