برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.176
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:37:05
0 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:31
7 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
17 (6.72%)
تغییر ۶ ماهه
31 (15.12%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:31:27
1,008 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
3,687 (23.08%)
تغییر ۶ ماهه
7,091 (56.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 53.95 5473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۳۶
Apple Inc BDR 75.55 12.69T 75.55 75.55 75.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Microsoft Corp BDR 60.8 10.97T 60.8 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Amazon.com Inc BDR 122.03 9.65T 122.03 122.03 122.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Facebook Inc BDR 63 5.06T 63 63 63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Berkshire Hathaway BDR 76.28 3.49T 76.28 76.28 76.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
JPMorgan Chase Co BDR 89.01 2.69T 89.01 89.01 89.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Visa Inc BDR 63.05 2.51T 63.05 63.05 63.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Johnson Johnson BDR 61.17 2.41T 61.17 61.17 61.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Wal Mart Stores Inc BDR 49.76 2.24T 49.76 49.76 49.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
MasterCard Inc BDR 69.59 2.15T 69.59 69.59 69.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Bank of America Corp BDR 56.86 1.96T 56.86 56.86 56.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Home Depot Inc BDR 65.1 1.95T 65.1 65.1 65.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Walt Disney Co BDR 70.99 1.94T 70.99 70.99 70.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Intel Corp BDR 64.72 1.58T 64.72 64.72 64.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Comcast Corp BDR 61.02 1.39T 61.02 61.02 61.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Verizon Communications BDR 54.63 1.35T 54.63 54.63 54.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Exxon Mobil Corp BDR 79.59 1.34T 79.59 79.59 79.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
The Coca Cola Co BDR 50.34 1.30T 50.34 50.34 50.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Cisco Systems Inc BDR 59.06 1.25T 59.06 59.06 59.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Oracle Corp BDR 71.35 1.24T 71.35 71.35 71.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
ATT Inc BDR 56.88 1.22T 56.88 56.88 56.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Nike Inc BDR 76.73 1.22T 76.73 76.73 76.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Abbott Laboratories BDR 170.28 1.22T 170.28 170.28 170.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Chevron Corp BDR 58.6 1.13T 58.6 58.6 58.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
PepsiCo Inc BDR 53.75 1.12T 53.75 52.77 53.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
Merck Co Inc BDR 54.07 1.10T 54.07 54.07 54.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Accenture PLC BDR 1580 1.09T 1580 1578.5 1580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
AbbVie DRC 612 1.08T 612 612 612 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Texas Instruments Inc BDR 73.78 1.03T 73.78 73.78 73.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Eli Lilly and Co BDR 520.49 1.01T 520.49 520.49 520.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
McDonalds Corp BDR 65.17 981.60B 65.17 65.17 65.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Wells Fargo Co BDR 57.62 951.62B 57.62 57.62 57.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Danaher Corp BDR 327 941.71B 327 321.1 327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
Costco Wholesale DRC 51.88 913.54B 51.88 51.88 51.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Qualcomm Inc BDR 66.3 907.60B 66.3 66.3 66.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
SAP SE DRC SA 760.2 905.82B 760.2 760.2 760.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Honeywell DRC 1279.03 905.22B 1279.03 1279.03 1279.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
United Parcel Service Inc 62.34 867.01B 62.34 62.34 62.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Citigroup Inc BDR 68.72 858.89B 68.72 68.72 68.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی