شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1882
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:42:16
0 (4.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (26.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

245
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:38
23 (10.36%)
تغییر ۳ ماهه
87 (55.06%)
تغییر ۶ ماهه
112 (84.21%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,800
قیمت روز
128 (0.76%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:31:59
4,173 (33.05%)
تغییر ۳ ماهه
2,019 (10.73%)
تغییر ۶ ماهه
93 (0.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gap 13.17 4.94B - 13.17 13.17 0.11 0.84% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Adobe 476.97 - - 476.97 476.97 15.09 3.27% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Fiserv 269.95 - - 269.95 269.95 8.35 3.19% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Equinix 832 - - 832 832 29.05 3.62% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
SCP FII 9.12 - - 9.12 9.12 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
UBS BDR 63.17 - - 63.17 63.17 0.83 1.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Vbi Cri 87.99 - - 87.99 87.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
BHP Group 286.31 - - 286.31 286.31 5.67 2.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
CME Group 218.01 - - 218.01 218.01 7.71 3.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Kroger Co 185.42 - - 185.42 185.42 4.40 2.43% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Altria Group 219.75 - - 219.75 219.75 4.84 2.25% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Dommo Energia 0.34 - - 0.34 0.34 0.01 2.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
HSI Malls FII 84.36 - - 84.36 84.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
XP HOTEIS FII 80 - - 80 80 1.00 1.25% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Analog Devices 311.61 - - 311.61 311.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
HABITAT II FII 102.01 - - 102.01 102.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
HCA Healthcare 336.41 - - 336.41 336.41 11.80 3.64% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Novo Horizonte 13.82 - - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Rio Bravo IFIX 68 - - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Dominion Energy 213.97 - - 213.97 213.97 15.27 7.68% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Tesla Motors DRC 1970.56 - - 1970.56 1970.56 110.56 5.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Boston Scientific 204.39 - - 204.39 204.39 1.01 0.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
FII TG Ativo Real 128.59 - - 128.59 128.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
FII XP Industrial 112.72 - - 112.72 112.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Micron Technology 269.02 - - 269.02 269.02 10.36 4.01% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Ourinvest JPP FII 103.25 - - 103.25 103.25 0.65 0.63% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
FII RBR ALPHA Fundo 101.9 - - 101.9 101.9 0.40 0.39% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
FII UBS (BR) OFFICE 96 - - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Ourinvest Logistica 95.6 - - 95.6 95.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Kinea Private Equity 108.8 - - 108.8 108.8 0.70 0.64% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Microchip Technology 280 - - 280 280 14.77 5.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Alibaba Group Holding 1367 - - 1367 1367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
CSHG Imobiliário FOF 96 - - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
CSHG RENDA URBANA FII 127.81 - - 127.81 127.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Hedge Top Fofii 3 FII 114.39 - - 114.39 114.39 2.11 1.84% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
FII VIA PARQUE SHOPPING 157.86 - - 157.86 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
KINEA HIGH YIELD CRI FII 106.33 - - 106.33 106.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Archer Daniels Midland Co 229.06 - - 229.06 229.06 14.06 6.54% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Automatic Data Processing 358.6 - - 358.6 358.6 16.77 4.91% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Eletricas Para CELPA Pref C 6.13 - - 6.13 6.13 0.30 5.15% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی