شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1958
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 04:36:04
0 (19.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:19
52 (34.67%)
تغییر ۳ ماهه
55 (37.41%)
تغییر ۶ ماهه
83 (69.75%)
نوسان سالیانه

Tag Along

12,568
قیمت روز
40 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:30:44
6,298 (33.38%)
تغییر ۳ ماهه
4,105 (24.62%)
تغییر ۶ ماهه
3,389 (21.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft Corp BDR 845.4 6.41T - 845.4 845.4 11.40 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Apple Inc BDR 137.55 5.99T - 137.55 137.55 1.15 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Amazon.com Inc BDR 5175.87 5.19T - 5175.87 5175.87 31.87 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Facebook Inc BDR 440.8 2.55T - 440.8 440.8 0.20 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Berkshire Hathaway BDR 991.97 2.42T - 991.97 991.97 5.56 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Visa Inc BDR 884.82 1.91T - 884.82 884.82 5.18 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Johnson Johnson BDR 725.26 1.90T - 725.26 725.26 4.26 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Wal Mart Stores Inc BDR 156.71 1.76T - 156.71 156.71 2.83 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
JPMorgan Chase Co BDR 264.64 1.60T - 264.64 264.64 2.44 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
MasterCard Inc BDR 1381 1.38T - 1381 1381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Intel Corp BDR 289.76 1.25T - 289.76 289.76 13.78 4.76% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Verizon Communications BDR 297.08 1.21T - 297.08 297.08 1.34 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
ATT Inc BDR 158.19 1.13T - 158.19 158.19 3.19 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Home Depot Inc BDR 512.8 1.11T - 512.8 512.8 2.30 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Bank of America Corp BDR 128.08 1.11T - 128.08 128.08 1.03 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
The Coca Cola Co BDR 244.5 1.07T - 244.5 244.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Merck Co Inc BDR 417.84 1.06T - 417.84 417.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۵۳
Walt Disney Co BDR 533 963.57B - 533 533 3.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
PepsiCo Inc BDR 678.19 948.12B - 678.19 678.19 5.58 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Exxon Mobil Corp BDR 58.5 932.24B - 56.37 58.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Cisco Systems Inc BDR 209.4 892.35B - 209.4 209.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Comcast Corp BDR 193.89 883.62B - 193.89 193.89 3.29 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Oracle Corp BDR 269.55 856.52B - 269.55 269.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Chevron Corp BDR 220.53 809.21B - 220.53 220.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Abbott Laboratories BDR 107.45 774.89B - 107.4 107.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Eli Lilly and Co BDR 369.9 712.30B - 369.9 370.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
McDonalds Corp BDR 232.8 699.37B - 232.8 232.8 4.12 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Wells Fargo Co BDR 170.84 693.39B - 170.84 170.84 1.84 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Nike Inc BDR 438.3 689.28B - 438.3 440.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Bristol Myers Squibb Company BDR 301.05 680.70B - 301.05 301.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Costco Wholesale DRC 381.24 676.59B - 381.24 381.24 14.21 3.73% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۲
Amgen Inc BDR 1114 657.31B - 1114 1114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Accenture PLC BDR 878 601.90B - 878 878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
AbbVie DRC 397.8 601.45B - 396 397.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Fomento Economico Mexicano DRC 342.7 555.07B - 342.7 342.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۵۱
International Business Machines BDR 608 551.28B - 608 608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۵۱
Lockheed Martin Corp BDR 1892 534.08B - 1863 1892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Danaher Corp BDR 184.8 518.68B - 180.2 184.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Honeywell DRC 710 518.11B - 710 710 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۸
Union Pacific 191.3 515.43B - 191.3 191.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی