خبر
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

مارک بوسنی و هرزگوین / دلار

0.5479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 16:05:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
49.15 18.13B 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
Bh Telecom 13.19 812.89M 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۵۲
Elektropriv Bi 16 504.10M 16 16 16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۳
Tvornica Cemen 31.5 298.51M 31.5 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Bosnalijek Sa 29.7 268.42M 29.7 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Fabrika Duhana 200 226.09M 200 200 200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Elektropriv Hz 28 206.13M 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Intesa Sanpaol 380 140.50M 380 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Abs Banka 100.03 86.48M 100.03 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 430 68.60M 430 430 430 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Mann+Hummel 125 68.08M 125 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Sarajevo Osig 13.75 63.73M 13.75 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Ik Banka Zenic 95 62.58M 95 95 95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 2.81 44.88M 2.81 2.81 2.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Energonova dd Sarajevo 41 38.89M 41 41 41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Energoinvest dd Sarajevo 1.44 25.43M 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Unioninvestplastika 47.4 16.74M 47.4 47.4 47.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IF Prof Plus Sarajevo 2.62 13.29M 2.62 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 25.49 12.91M 25.49 25.49 25.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۵۲
Ingram 8.75 12.21M 8.75 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۰
RMU Banovici dd Banovici 13.5 9.37M 13.5 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ساعت ۰:۰۰
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 0.78 8.31M 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۲۲
Naprijed Sarajevo 1.45 5.91M 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Sipad Komerc 1.94 5.42M 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Pobjeda dd Tesanj 11.5 5.40M 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۲
Fortuna fond Bihac 2.18 4.87M 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۴۵
INVEST Sarajevo 2.35 4.75M 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 4.23M 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
GP ZGP 2.28 3.96M 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
IF Bosfin Sarajevo 0.98 2.98M 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Eurofond 1 Tuzla 0.64 2.31M 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Hidrogradnja D 0.19 1.08M 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Sumaprojekt 6.95 - 6.95 6.95 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Zeljeznice Rs 51.83 - 51.83 51.83 51.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Elektrodistribucija ad Pale 0.244 - 0.244 0.244 0.244 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۰:۰۰
JKP Vodovod i Kanalizacija dd Konjic 3 - 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Nova Banka 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Telekom Srpske 1.55 - 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۵۰
Rafinerija Nafte ad Brod 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۴۵
Natron 0.35 - 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین