شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

مارک بوسنی و هرزگوین / دلار

0.6049
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:01:14
0 (9.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 9.29 589.52M - 9.29 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۳
Sarajevo Osig 12.71 58.91M - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۳
Zeljeznice Rs 44.24 - - 44.24 44.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۳
Fabrika Duhana 238.5 278.05M - 238.5 238.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۳
Energopetrol 2.45 39.13M - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Telekom Srpske 0.957 - - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Nova Banka 0.51 - - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۲
Rite Gacko 0.029 - - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۲
Elektropriv Bi 10.1 318.22M - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۳
Hidroelektrane Na Drini 0.221 - - 0.221 0.221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۳
Ztc Banja Vruc 1.31 - - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۰۷
Elektropriv Hz 35 257.66M - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۰۸
Tvornica Cemen 29.4 278.61M - 29.4 29.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۰۸
Eurofond 1 Tuzla 0.81 2.92M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۰۸
IF Prof Plus Sarajevo 4.35 22.07M - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۰۸
Bosnalijek Sa 18.65 168.55M - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۴۰
Elektro-Bijelj 0.149 - - 0.149 0.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۵
Rafinerija Ulja ad Modrica 0.05 - - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۶
Bosna Auto 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۱:۳۵
Rafinerija Nafte ad Brod 0.0031 - - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Centrotrans Tranzit 46.56 - - 46.56 46.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
Rite Ugljevik 0.04 - - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۲۱:۱۶
GP ZGP 1.93 3.35M - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۳۵
Elektrokrajina 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
Hidroelek Na T 0.226 - - 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
Energonova dd Sarajevo 40 37.94M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۱:۳۶
Ik Banka Zenic 37 24.37M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۲۱:۲۳
Unioninvestplastika 48 - - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۵۹
INVEST Sarajevo 2.39 4.83M - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
Naprijed Sarajevo 0.99 4.04M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
Pobjeda dd Tesanj 19.94 9.36M - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
Energoinvest dd Sarajevo 0.55 9.71M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
RMU Banovici dd Banovici 16 11.10M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
Elektrodistribucija ad Pale 0.29 - - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
Hidroelektrane Vrbasu Mrkonjic 0.454 - - 0.454 0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.15 12.26M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
Sipad Komerc 2.95 8.25M - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Sindikat Metalaca BIH 360 57.44M - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
IF Bosfin Sarajevo 0.98 2.98M - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
JKP Vodovod i Kanalizacija dd Konjic 2.98 - - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی