شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5639
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 07:01:08
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 10.1 774.18M - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Elektropriv Bi 14.2 266.81M - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Elektropriv Hz 31.8 242.93M - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 6.01 153.34M - 6.01 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Fabrika Duhana 199.99 128.18M - 199.99 199.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
Bosnalijek Sa 16.25 91.16M - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 370 55.84M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energonova dd Sarajevo 39 54.07M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 11.71 26.42M - 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ik Banka Zenic 37 22.72M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.5 19.93M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Ingram 12.7 17.86M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Energoinvest dd Sarajevo 0.82 15.89M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۳:۰۳
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 24.5 12.30M - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
IF Prof Plus Sarajevo 3.75 12.23M - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
RMU Banovici dd Banovici 15 7.49M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
INVEST Sarajevo 2.75 6.31M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
IF Bosfin Sarajevo 1.06 4.10M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Naprijed Sarajevo 1.08 4.04M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Pobjeda dd Tesanj 6.8 3.99M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Fortuna fond Bihac 1 3.09M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
GP ZGP 1.9 2.78M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 2.77M - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۰۳
Eurofond 1 Tuzla 0.77 2.74M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Hidrogradnja D 0.21 1.70M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Sipad Komerc 3.2 1.43M - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Sumaprojekt 6.5 - - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Natron 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Boksit ad Milici 0.631 - - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Jkp Jablanica 310 - - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰