بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

مارک بوسنی و هرزگوین / دلار

0.6158
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 15:51:08
0 (2.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 8.8 558.42M - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
Fabrika Duhana 299.99 349.73M - 299.99 299.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
Elektropriv Bi 9.5 299.31M - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
Tvornica Cemen 27.49 260.51M - 27.49 27.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
Elektropriv Hz 30 220.85M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Bosnalijek Sa 17.5 158.16M - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۶
Intesa Sanpaol 380 140.50M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Abs Banka 100.03 86.48M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 450 71.80M - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Mann+Hummel 125 68.08M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Sarajevo Osig 15.1 65.90M - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Energopetrol 3.26 52.07M - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Energonova dd Sarajevo 41 38.89M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۳۷
Ik Banka Zenic 37 24.37M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
IF Prof Plus Sarajevo 4.2 21.31M - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۳۹
Ingram 12.7 17.73M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 24 12.15M - 24 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۹
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.07 11.40M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۶
RMU Banovici dd Banovici 16 11.10M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۰
Energoinvest dd Sarajevo 0.5 8.83M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۳۵
Sipad Komerc 2.5 6.99M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۲۱:۰۵
INVEST Sarajevo 2.5 5.05M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۹
Saniteks dd Velika Kladusa 9.14 4.23M - 9.14 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
GP ZGP 2.36 4.10M - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۰
Naprijed Sarajevo 0.89 3.63M - 0.89 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۸
Pobjeda dd Tesanj 6.6 3.10M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۰
IF Bosfin Sarajevo 0.99 3.01M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
Eurofond 1 Tuzla 0.73 2.64M - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۰۹
Fortuna fond Bihac 1 2.24M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Hidrogradnja D 0.3 1.70M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Centrotrans Tranzit 46.56 - - 46.56 46.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
Jkp Jablanica 310 - - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
JKP Vodovod i Kanalizacija dd Konjic 2.98 - - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
Projekt ad Banja Luka 1.27 - - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Natron 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی