بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

12,173
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 20:34:30
150 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
978 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
2,486 (25.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KBC Ancora 40.5 3.17B 40.5 40.5 40.5 0.14 0.35% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Brederode 110.2 3.10B 110.2 110.2 110.2 0.60 0.54% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Solvac Nom 117 2.50B 117 117 117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
SCR Sibelco 5600 2.44B 5600 5600 5600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۵۰
CFE SA 88.9 2.25B 88.9 88.9 88.9 0.20 0.22% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Bekaert 38.66 2.21B 38.66 38.66 38.66 0.04 0.10% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Fluxys Belgium 30.8 2.16B 30.8 30.8 31.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Montea 123 1.99B 123 123 123 1.00 0.82% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Aliaxis 23 1.80B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۵۲
Barco 19.25 1.71B 19.25 19.25 19.25 0.03 0.16% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
bpost NV 7.92 1.59B 7.92 7.87 8.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Euronav 7.29 1.47B 7.29 7.29 7.29 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
GIMV 55.3 1.47B 55.3 55.3 55.3 0.20 0.36% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Tessenderlo 33.15 1.43B 33.15 33.15 33.15 0.30 0.91% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Etex 18.1 1.41B 18.1 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۵۲
Kinepolis NV 50.8 1.37B 50.8 50.8 50.8 0.35 0.69% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Dexia 0.491 1.34B 0.491 0.491 0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Xior Student Housing BVBA 51 1.29B 51 51 51 0.10 0.20% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Fagron 17.5 1.27B 17.5 17.5 17.5 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Picanol 70.8 1.25B 70.8 70.8 70.8 0.60 0.85% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Viohalco BR 4.81 1.25B 4.81 4.81 4.81 0.08 1.66% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Titan Cement 15.88 1.23B 15.88 15.4 16.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Orange Belgium 19.9 1.19B 19.9 19.9 19.9 0.08 0.40% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Befimmo-Sicafi 35 945.81M 35 35 35 0.15 0.43% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Mithra Pharmaceuticals Sa 20.35 890.05M 20.35 20.15 20.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Recticel 14.74 819.13M 14.74 14.74 15.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Retail Estates 64.4 815.68M 64.4 64.4 64.4 0.40 0.63% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Ontex Group 9.41 761.29M 9.41 9.41 9.41 0.03 0.32% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Spadel 183 759.51M 183 183 183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Immobel 74.8 750.77M 74.8 74.8 74.8 0.20 0.27% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
CP Invest 27.95 721.23M 27.95 27.95 27.95 0.10 0.36% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Leasinvest 71.4 714.15M 71.4 70.9 71.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Econocom 3.235 685.16M 3.235 3.235 3.235 0.02 0.62% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
National Bank of Belgium 1700 680.00M 1700 1695 1700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Agfa Gevaert 4.12 675.74M 4.12 4.12 4.12 0.01 0.24% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Nyxoah 25.7 655.87M 25.7 25.7 25.7 0.30 1.18% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Intervest Offices 24.75 650.95M 24.75 24.5 24.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Unifiedpost Group 18.54 618.82M 18.54 18.5 18.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Cie Bois Sauvage 366 613.91M 366 364 368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Floridienne 625 612.18M 625 625 625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی