بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,285
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 19:31:09
525 (5.35%)
تغییر ۳ ماهه
966 (11.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,357 (12.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 214.35 1.63T - 214.35 214.35 1.65 0.77% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Intel 47.92 204.10B - 47.92 47.92 0.03 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Cisco 38.4 164.13B - 38.4 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۴
Chevron 93 138.85B - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۷
IBM 128.5 103.13B - 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۵
Anheuser Busch Inbev 48.51 95.62B - 48.51 48.51 0.24 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Volkswagen ST 147 73.74B - 147 148.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Deutsche Telekom AG 13.59 63.84B - 13.47 13.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۰۳
Muench. Rueckvers. 209.5 29.89B - 209.5 209.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۴
Santander 1.72 28.97B - 1.72 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
E.ON SE 9.5 24.84B - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
ENI 6.86 23.02B - 6.86 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۴
KBC 45.68 19.02B - 45.62 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
UCB 90.48 17.11B - 90.26 90.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
BBVA 2.17 16.60B - 2.17 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۴
Telefonica 3.06 15.73B - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۴
GBL 76.42 11.93B - 76.32 76.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Argen-X 209 9.85B - 209 209 1.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Umicore 34.78 8.37B - 34.78 34.78 0.10 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Sofina 235.5 7.94B - 231 236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Solvay 76.72 7.93B - 76.24 76.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Etablissementen Fr Colruyt 53.2 7.08B - 53.2 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Telecom Italia 0.33 7.04B - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Ageas 37 6.92B - 37 37 0.10 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Elia 87 5.97B - 87 87 0.10 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Proximus 16.34 5.28B - 16.16 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Siemens AG 109.62 5.21B - 108.84 110.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Warehouses de Pauw 29.02 5.07B - 29.02 29.02 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Telenet 34.58 3.77B - 34.02 34.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Ackermans 112.8 3.74B - 112.1 112.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Shurgard Self Storage 37.35 3.33B - 37.35 37.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Cofinimmo-Sicafi 121.6 3.29B - 121.6 122.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Tubize-Fin 78.6 3.02B - 78.6 78.6 0.30 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Aedifica 88 2.90B - 88 88 0.90 1.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lotus Bakeries 3430 2.78B - 3430 3430 10.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Melexis NV 68.4 2.74B - 68.4 68.4 0.15 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
DIeteren SA 48.4 2.58B - 48.3 48.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
VGP 118.2 2.43B - 118.2 118.2 0.20 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Cofinimmo Priv2 95 2.39B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Brederode 75 2.20B - 75 75 0.20 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی