خبر
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,245
قیمت روز
32 (0.29%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 14:06:11
552 (5.16%)
تغییر ۳ ماهه
401 (3.44%)
تغییر ۶ ماهه
1,013 (8.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 254.5 1.90T 254.5 254.5 254.5 11.50 4.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Chevron 185.14 354.46B 185.14 185.14 185.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Cisco 48.81 204.25B 48.81 48.81 48.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۵۳
IBM 147.4 134.62B 147.4 147.4 147.4 3.40 2.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Intel 29.59 124.10B 29.59 29.59 29.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Anheuser Busch Inbev 57 113.00B 57 57 57 0.95 1.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Deutsche Telekom AG 19.69 97.23B 19.69 19.69 19.69 0.16 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Volkswagen ST 185.7 92.34B 185.7 185.7 185.7 0.60 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
ENI 14.22 48.26B 14.22 14.22 14.22 0.05 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Santander 2.83 47.82B 2.83 2.83 2.83 0.02 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Muench. Rueckvers. 300 41.93B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۵۳
BBVA 5.64 33.37B 5.64 5.64 5.64 0.08 1.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Siemens AG 133.4 25.84B 133.4 133.4 133.4 2.80 2.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
KBC 52.9 21.98B 52.9 52.9 52.9 0.16 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Argen-X 383.6 21.23B 383.6 383.6 383.6 6.40 1.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Telefonica 3.59 20.76B 3.59 3.59 3.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۴
E.ON SE 9.19 19.62B 9.19 8.99 9.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۵
49.15 18.06B 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
BNP Paribas Fortis 30.8 17.41B 30.8 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
UCB 73.18 13.86B 73.18 73.18 73.18 3.60 4.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
GBL 78 11.13B 78 78 78 1.38 1.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Elia 136.7 10.04B 136.7 136.7 136.7 0.70 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Solvay 93.92 9.73B 93.92 93.92 93.92 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
DIeteren SA 181.3 9.69B 181.3 181.3 181.3 0.60 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Umicore 34.48 8.29B 34.48 34.48 34.48 0.28 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Sofina 218.8 7.33B 218.8 218.8 218.8 13.20 6.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Ageas 38.78 7.15B 38.78 38.78 38.78 0.31 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Azelis 25.46 5.99B 25.46 25.46 25.46 0.14 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Ackermans 151.7 5.03B 151.7 151.7 151.7 0.70 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Lotus Bakeries 6200 5.03B 6200 6200 6200 80.00 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Warehouses de Pauw 25.9 4.90B 25.9 25.9 25.9 0.60 2.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Telecom Italia 0.226 4.37B 0.226 0.226 0.226 0.02 10.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Shurgard Self Storage 42.4 3.74B 42.4 42.4 42.4 0.65 1.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Euronav 18.28 3.68B 18.28 18.28 18.28 0.33 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Melexis NV 83.4 3.37B 83.4 83.4 83.4 0.65 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Proximus 10.29 3.32B 10.29 10.29 10.29 0.29 2.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Etablissementen Fr Colruyt 25.33 3.24B 25.33 25.33 25.33 0.15 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Tubize-Fin 69.4 3.09B 69.4 69.4 69.4 2.20 3.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
KBC Ancora 39.4 3.06B 39.4 39.4 39.4 0.10 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Aedifica 76.65 3.06B 76.65 76.65 76.65 1.70 2.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین