بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,770
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 20:31:57
1,485 (15.99%)
تغییر ۳ ماهه
960 (9.79%)
تغییر ۶ ماهه
520 (4.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 228.15 1.71T 228.15 225.85 228.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Intel 57.08 230.15B 57.08 57.08 59.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Cisco 45.2 189.18B 45.2 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Chevron 89.52 176.58B 89.52 89.52 89.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۶:۴۰
Anheuser Busch Inbev 54.78 107.98B 54.78 54.49 54.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
IBM 119.9 105.69B 119.9 118.5 123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Volkswagen ST 178.1 89.51B 178.1 171.4 180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Deutsche Telekom AG 15.12 71.29B 15.12 15.09 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Santander 2.58 42.83B 2.58 2.56 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Muench. Rueckvers. 237 32.03B 237 237 237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۸
ENI 8.24 30.27B 8.24 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۵
BBVA 4.06 26.63B 4.06 4.06 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۶
KBC 59.3 24.71B 59.3 59.3 59.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
E.ON SE 8.58 22.69B 8.58 8.58 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Telefonica 3.58 19.09B 3.58 3.58 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
UCB 87.58 16.56B 87.58 86.64 87.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
GBL 84.38 13.17B 84.38 84.38 84.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Umicore 47.56 11.44B 47.56 47 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Argen-X 254.6 10.89B 254.6 254.2 255.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Solvay 98.28 10.16B 98.28 97.64 98.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Sofina 274.5 9.26B 274.5 273.5 274.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Telecom Italia 0.3861 8.40B 0.3861 0.366 0.3861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Ageas 43.86 8.21B 43.86 43.67 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Elia 102.6 7.04B 102.6 100.4 102.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Etablissementen Fr Colruyt 50.4 6.72B 50.4 50.28 50.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Siemens AG 131.84 6.66B 131.84 129.4 132.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Proximus 17.36 5.61B 17.36 17.23 17.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Warehouses de Pauw 29.36 5.14B 29.36 29.18 29.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Ackermans 131.1 4.34B 131.1 130.5 131.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Telenet 37.04 4.04B 37.04 36.72 37.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Melexis NV 92.9 3.72B 92.9 92.9 93.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
DIeteren SA 69.6 3.71B 69.6 68.2 69.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Cofinimmo-Sicafi 123.8 3.34B 123.8 123.4 124.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Aedifica 99 3.28B 99 96.8 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Shurgard Self Storage 36.7 3.27B 36.7 36.05 36.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Lotus Bakeries 3960 3.21B 3960 3940 3960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۸
Tubize-Fin 82.6 3.17B 82.6 81.3 82.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
VGP 131.2 2.70B 131.2 130.8 133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
KBC Ancora 34.18 2.68B 34.18 33.88 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
Brederode 83.2 2.44B 83.2 83 83.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی