بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

12,506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:56
846 (7.25%)
تغییر ۳ ماهه
1,475 (13.37%)
تغییر ۶ ماهه
2,996 (31.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 285.8 2.16T 285.8 285.75 287.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Cisco 54.64 237.05B 54.64 54.64 54.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۴۹
Intel 53.24 219.32B 53.24 53.24 53.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۴۵
Chevron 105.24 197.82B 105.24 105.24 105.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۹
Volkswagen ST 291.4 141.42B 291.4 286.4 291.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
IBM 136.05 129.13B 136.05 136.05 136.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۴۹
Siemens AG 137.38 110.11B 137.38 137.04 138.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Anheuser Busch Inbev 52.25 103.44B 52.25 52.13 52.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Deutsche Telekom AG 17.49 83.16B 17.49 17.49 17.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Santander 3.16 54.26B 3.16 3.14 3.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
BBVA 5.47 37.72B 5.47 5.47 5.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
ENI 10.2 36.15B 10.2 10.19 10.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Muench. Rueckvers. 227.4 31.87B 227.4 227.4 227.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۶
KBC 68.68 28.62B 68.68 67.92 68.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
E.ON SE 10.56 27.06B 10.56 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Telefonica 4.05 22.72B 4.05 4.05 4.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
UCB 93.24 17.60B 93.24 93.24 93.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
GBL 101 15.33B 101 100.7 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Sofina 407.8 13.72B 407.8 404.2 407.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Argen-X 264.5 13.59B 264.5 263.7 265.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
BNP Paribas Fortis 23.4 13.23B 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Umicore 54.44 13.10B 54.44 53.96 54.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Solvay 113.35 11.69B 113.35 113.2 113.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Ageas 45.1 8.43B 45.1 44.87 45.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Telecom Italia 0.348 8.07B 0.348 0.348 0.348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
DIeteren SA 140.6 7.51B 140.6 138.9 140.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Warehouses de Pauw 37.38 6.88B 37.38 37.06 37.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Elia 100.3 6.77B 100.3 100.3 99.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Etablissementen Fr Colruyt 47.63 6.40B 47.63 47.63 48.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Proximus 17.4 5.61B 17.4 17.36 17.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Ackermans 147.5 4.89B 147.5 147.5 147.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Aedifica 123.2 4.44B 123.2 122.4 123.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Cofinimmo-Sicafi 139 4.17B 139 137.9 139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Cofinimmo Priv2 95 4.17B 95 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Shurgard Self Storage 46.25 4.11B 46.25 46 46.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Lotus Bakeries 4945 4.01B 4945 4945 5040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Tubize-Fin 89.7 3.99B 89.7 89.6 89.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Melexis NV 97.1 3.92B 97.1 95.8 97.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
VGP 177.6 3.66B 177.6 177.4 177.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
Telenet 31.76 3.47B 31.76 31.66 31.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی