شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

8,060
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:30:59
3,197 (28.40%)
تغییر ۳ ماهه
2,074 (20.46%)
تغییر ۶ ماهه
2,250 (21.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 155.22 1.17T - 153.44 157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Intel 56.01 231.70B - 56.01 56.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۰۵
Cisco 43 165.65B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۳
Chevron 118.04 141.16B - 118.04 118.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۰:۰۰
IBM 100.5 94.47B - 100.5 101.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
Anheuser Busch Inbev 39.84 78.06B - 39.84 40.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Volkswagen ST 114 57.77B - 114 121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
Deutsche Telekom AG 11.64 55.21B - 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۵
Santander 2.13 34.84B - 2.12 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
ENI 9.46 33.31B - 10.1 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Muench. Rueckvers. 182.1 24.69B - 182.1 182.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۵
E.ON SE 8.82 22.72B - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
Telefonica 4 20.69B - 4 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
BBVA 2.91 18.19B - 2.91 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۵
KBC 41.52 17.29B - 41.52 44.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
UCB 80.1 15.11B - 78.78 80.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
GBL 67.44 10.53B - 67.12 67.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Telecom Italia 0.4 8.05B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۳
Umicore 33 7.95B - 32.16 33.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Proximus 21.78 7.03B - 20.41 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Etablissementen Fr Colruyt 50.64 6.99B - 50.14 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ageas 35.42 6.82B - 34.91 37.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Solvay 65.68 6.79B - 65.68 66.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Sofina 193.2 6.50B - 188.8 193.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Elia 92.8 6.37B - 92.1 93.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Argen-X 122.6 5.24B - 120.5 122.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Siemens AG 76.08 4.56B - 76.07 76.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Warehouses de Pauw 23.91 4.13B - 23.64 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ackermans 114.7 3.80B - 114.7 116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Telenet 30.8 3.39B - 29.06 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Cofinimmo-Sicafi 115.8 2.99B - 115 117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Tubize-Fin 65.8 2.52B - 63.5 65.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Shurgard Self Storage 27.85 2.48B 28 27.85 28 0.10 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
Cofinimmo Priv2 95 2.39B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DIeteren SA 42.75 2.31B - 42.3 43.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Aedifica 91 2.24B - 91 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Lotus Bakeries 2770 2.24B - 2750 2780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Brederode 68.1 2.00B - 68.1 69.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
KBC Ancora 24.96 1.95B - 24.96 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Fluxys Belgium 27.8 1.95B - 27.2 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی