بنگلادش
بنگلادش

تاکا بنگلادش / دلار

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:56:24
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,488
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:37
245 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
380 (9.82%)
تغییر ۶ ماهه
107 (3.16%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,961
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:31:40
199 (9.22%)
تغییر ۳ ماهه
312 (18.89%)
تغییر ۶ ماهه
630 (47.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 331.1 447.08B 331.1 331.1 331.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
British American Tobacco Bangladesh 529.3 285.82B 529.3 529.3 529.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
Square Pharma 199.8 177.11B 199.8 199.8 199.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
United Power Generation & Distribution 257.6 149.50B 257.6 257.6 257.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Renata 1200.4 116.98B 1200.4 1200.4 1200.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Berger Paints Bangladesh 1705 78.71B 1705 1705 1705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Beximco Pharmaceuticals 172.3 76.87B 172.3 172.3 172.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Investment Corp of Bangladesh 88 70.91B 88 88 88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Marico Bangladesh 2057.3 64.80B 2057.3 2054 2057.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۶
Bangladesh Export Import 69 60.47B 69 69 69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
LafargeHolcim 48.2 55.98B 48.2 48.2 48.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Brac Bank 41.7 55.29B 41.7 41.7 41.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Islami Bank Bangladesh 28 48.16B 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Summit Power 41.2 44.00B 41.2 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Dutch Bangla Bank 56.9 35.99B 56.9 56.9 56.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Glaxo Smithkline Bangladesh 2745 33.05B 2745 2745 2745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Olympic Industries 162 32.65B 162 162 162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Titas Gas Transmission and Distribution 31.7 31.36B 31.7 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Eastern Bank 38.4 31.17B 38.4 38.4 38.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Power Grid of Bangladesh 40.6 28.87B 40.6 40.6 40.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
City Bank 25.5 25.92B 25.5 25.5 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۶
Bangladesh Submarine Cable 155.2 25.59B 155.2 155.2 155.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
National Life Insurance 231.5 25.11B 231.5 231.5 231.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
MJL Bangladesh 78.1 24.67B 78.1 78.1 78.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Pubali Bank 23.1 23.75B 23.1 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
BEACON Pharma 102.3 23.63B 102.3 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Al Arafah Islami Bank 21.7 23.11B 21.7 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
National Bank 7 21.46B 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
Reckitt Benkiser Bangladesh 4480 21.25B 4480 4480 4480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Shahjalal Islami Bank 19.9 20.48B 19.9 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Idlc Finance 51.7 20.19B 51.7 51.7 51.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Trust Bank 30.4 19.56B 30.4 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Linde Bangladesh 1270.9 19.31B 1270.9 1270.9 1270.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Padma Oil 195 19.08B 195 195 195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Bank Asia 16.2 18.89B 16.2 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
Prime Bank 16.2 18.34B 16.2 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Meghna Petroleum 169.1 18.31B 169.1 169.1 169.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Jamuna Oil 152.6 16.85B 152.6 152.6 152.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
United Commercial Bank 13.9 16.80B 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Singer Bangladesh 167.4 16.70B 167.4 167.4 167.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی