شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:57:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,199
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:23
80 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
194 (6.46%)
تغییر ۶ ماهه
614 (23.75%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:30:52
175 (11.64%)
تغییر ۳ ماهه
424 (24.18%)
تغییر ۶ ماهه
617 (31.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 238.8 322.45B - 238.8 238.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
British American Tobacco Bangladesh 907.6 163.37B - 907.6 907.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Square Pharma 172.5 145.63B - 172.5 172.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
United Power Generation & Distribution 220.2 116.04B - 220.2 220.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Renata 1026.2 90.91B - 1026.2 1026.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Berger Paints Bangladesh 1308.6 60.69B - 1308.6 1308.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Investment Corp of Bangladesh 68.4 52.49B - 68.4 68.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Marico Bangladesh 1562.5 49.22B - 1562.5 1562.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
LafargeHolcim 37 42.97B - 36.5 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Brac Bank 31.9 39.34B - 31.9 31.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Summit Power 35.9 38.23B - 35.2 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Olympic Industries 150.2 30.03B - 150.2 150.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Islami Bank Bangladesh 17.1 30.01B - 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Titas Gas Transmission and Distribution 30 29.58B - 29.8 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Dutch Bangla Bank 59 29.40B - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۹
Power Grid of Bangladesh 40.4 28.79B - 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Eastern Bank 31.2 25.25B - 31.2 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Glaxo Smithkline Bangladesh 2046.3 24.65B - 2046.3 2046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
National Life Insurance 232 24.63B - 215.8 232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Beximco Pharmaceuticals 60.7 24.62B - 60.7 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Pubali Bank 20.7 21.29B - 20.5 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
National Bank 7.2 21.03B - 7 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
MJL Bangladesh 65.3 20.68B - 65.2 65.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Bank Asia 16.6 19.24B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Linde Bangladesh 1239.8 18.86B - 1230 1239.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Shahjalal Islami Bank 20.1 18.67B - 19.7 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Khulna Power 45.3 18.00B - 45.3 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
City Bank 17.5 17.38B - 16.6 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Meghna Petroleum 157.8 17.08B - 157.8 157.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Mutual Trust Bank 24.1 16.55B - 24.1 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Prime Bank 14.8 16.53B - 14.4 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Padma Oil 169.6 16.46B - 167 169.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Bank BRISyariah 3600 16.25B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Idlc Finance 41.9 15.80B - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Al Arafah Islami Bank 14.8 15.76B - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۹
Jamuna Oil 139 15.27B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Trust Bank 24.5 14.95B - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۹
Reckitt Benkiser Bangladesh 3125.5 14.83B - 3120 3125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
Singer Bangladesh 147 14.66B - 147 147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
United Commercial Bank 12.8 14.61B - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی