شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:46:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,165
قیمت روز
20 (0.64%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:49
137 (4.52%)
تغییر ۳ ماهه
301 (10.51%)
تغییر ۶ ماهه
604 (23.58%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,543
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:34:01
132 (7.86%)
تغییر ۳ ماهه
293 (15.94%)
تغییر ۶ ماهه
506 (24.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 274 506.36B - 265 274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Square Pharma 198.7 210.16B - 198.7 198.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
British American Tobacco Bangladesh 1030.5 205.80B - 1006 1030.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
United Power Generation & Distribution 278 111.83B - 273.7 278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Investment Corp of Bangladesh 90.1 94.35B - 90 90.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Renata 1124 87.89B - 1097.4 1124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Brac Bank 51.3 71.43B - 51.3 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
LafargeHolcim 44.9 62.71B - 44.9 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Berger Paints Bangladesh 1387.5 62.39B - 1387.5 1391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Olympic Industries 201 43.73B - 192.4 201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Islami Bank Bangladesh 19.6 40.62B - 18.6 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Summit Power 39.7 39.62B - 38.6 39.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Titas Gas Transmission and Distribution 31.7 38.18B - 31.4 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Beximco Pharmaceuticals 75.6 36.34B - 74.1 75.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Marico Bangladesh 1665 36.29B - 1628 1665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
City Bank 19.3 31.75B - 19.1 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
MJL Bangladesh 72.5 30.32B - 71.8 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
National Bank 8.2 25.75B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Eastern Bank 33.2 24.80B - 32.9 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
IFAD Autos 47.5 24.35B - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
BSRM Steels 40.8 23.99B - 40 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Idlc Finance 47.8 23.98B - 47.5 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Khulna Power 53.6 23.63B - 53.5 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Al Arafah Islami Bank 16.3 22.97B - 16.1 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Dutch Bangla Bank 69 22.90B - 68.7 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Pubali Bank 24.6 22.66B - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Padma Oil 188.6 22.19B - 188 188.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Power Grid of Bangladesh 47.7 21.39B - 47.4 47.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Bangladesh Export Import 14.9 21.37B - 14.4 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 53.2 20.60B - 51.2 53.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
ACME Laboratories 64.3 20.23B - 62 64.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Jamuna Oil 140.5 20.04B - 140.5 141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Heidelberg Cement Bangladesh 160 19.87B - 154.7 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Meghna Petroleum 162.8 19.83B - 160.3 162.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Shahjalal Islami Bank 23.2 19.77B - 23.2 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Rak Ceramics Bangladesh 30 19.03B - 29.7 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Linde Bangladesh 1270 18.75B - 1246.6 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Bank Asia 17.3 18.65B - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
United Commercial Bank 13.6 18.24B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Prime Bank 17.2 18.00B - 17 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳