شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:46:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,137
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:55
129 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
290 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
585 (22.92%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,520
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:33:50
139 (8.41%)
تغییر ۳ ماهه
295 (16.24%)
تغییر ۶ ماهه
523 (25.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 271 506.36B - 270.3 271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Square Pharma 199.4 210.16B - 199 199.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
British American Tobacco Bangladesh 999.9 205.80B - 983.3 999.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
United Power Generation & Distribution 270.7 111.83B - 270.5 270.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Investment Corp of Bangladesh 93.6 94.35B - 90 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Renata 1080 87.89B - 1080 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Brac Bank 52 71.43B - 51.1 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
LafargeHolcim 44.2 62.71B - 44.1 44.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Berger Paints Bangladesh 1385 62.39B - 1385 1385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Olympic Industries 191.3 43.73B - 191.3 192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Islami Bank Bangladesh 18.7 40.62B - 18.5 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Summit Power 38.5 39.62B - 38.4 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Titas Gas Transmission and Distribution 31 38.18B - 30.9 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Beximco Pharmaceuticals 74.8 36.34B - 73.1 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Marico Bangladesh 1626 36.29B - 1626 1627.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
City Bank 19.6 31.75B - 18.9 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
MJL Bangladesh 71.3 30.32B - 70.1 71.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
National Bank 8.3 25.75B - 8.2 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Eastern Bank 32.7 24.80B - 32.7 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
IFAD Autos 47.7 24.35B - 46.7 47.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
BSRM Steels 39.6 23.99B - 39.5 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Idlc Finance 48.4 23.98B - 48.3 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Khulna Power 54 23.63B - 54 54.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Al Arafah Islami Bank 16.5 22.97B - 16.5 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Dutch Bangla Bank 69.2 22.90B - 68.5 69.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Pubali Bank 24.4 22.66B - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Padma Oil 186.4 22.19B - 186.4 191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Power Grid of Bangladesh 44.1 21.39B - 43.5 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Bangladesh Export Import 14.3 21.37B - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 49.5 20.60B - 49.5 49.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
ACME Laboratories 60.9 20.23B - 60.9 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Jamuna Oil 137.1 20.04B - 137.1 139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Heidelberg Cement Bangladesh 157.9 19.87B - 157.9 158.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Meghna Petroleum 158 19.83B - 158 158.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Shahjalal Islami Bank 23.7 19.77B - 22.9 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Rak Ceramics Bangladesh 29.6 19.03B - 29.5 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Linde Bangladesh 1257.8 18.75B - 1218 1257.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Bank Asia 17.6 18.65B - 17.4 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
United Commercial Bank 13.9 18.24B - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Prime Bank 17.2 18.00B - 16.8 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳