شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

تاکا بنگلادش / دلار

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 03:01:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,103
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:41
689 (20.18%)
تغییر ۳ ماهه
937 (29.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,122 (37.64%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,476
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:31:45
145 (10.90%)
تغییر ۳ ماهه
38 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
361 (19.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daffodil Computers 53.8 - - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۱۷
MBL 1st Fund 6.6 - - 6.6 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
CAPM BDBL Fund 7.8 - - 7.5 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Green Delta Closed Fund 6.5 - - 6.5 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
ICB AMCL Third NRB Fund 5.6 - - 5.6 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
IFIL Islamic Closed Fund 6 - - 5.9 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Phoenix Finance 1st Fund 7.9 - - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Exim Bank 1st Closesd Fund 4.5 - - 4.4 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Grameen One Scheme Two Fund 11.8 - - 11.8 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
SEML IBBL Shariah Closed Fund 6.6 - - 6.6 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
ICB Employees Provident Closed Fund 6.8 - - 6.8 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Nahee 54.4 - - 54.2 54.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Pacific Denims 9.2 - - 9.1 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Alif Industries 28.5 - - 28.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Legacy Footwear 63.2 - - 63.2 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Oimex Electrode 24.6 - - 24.6 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Monno Jute Stafllers 795 - - 795 800.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
CAPM IBBL Islamic Fund 8.6 - - 8.4 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Zeal Bangla Sugar Milla 90.6 - - 90.2 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
NCCBL Fund 1 Closed Fund 6.1 - - 6 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Premier Leasing & Finance 5.2 - - 5.2 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Queen South Textile Mills 25.1 - - 24.5 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Prime Finance First Mutual Fund 14.3 - - 14.3 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
GBB Power 14.1 - - 14.1 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Stylecraft 148.2 - - 148.2 148.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
First Finance 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Rangpur Foundry 122.5 - - 121 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
ICB Islamic Bank 2.9 - - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Sunlife Insurance 18 - - 17.8 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Tosrifa Industries 10.7 - - 10.6 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Paramount Insurance 107.5 - - 107.5 108.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Saiham Cotton Mills 16.5 - - 16.2 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Saiham Textile Mills 26.4 - - 26.4 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Sonar Bangla Insurance 42.9 - - 42.9 44.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Takaful Islami Insurance 39 - - 39 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Eastern Lubricants Blenders 880.3 - - 877 880.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Aziz Pipes 97.5 - - 97.5 98.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Pharma Aids 420.7 - - 416.9 420.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Ambee Pharma 450 - - 448.9 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Bdcom Online 22 - - 21.8 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی