شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6386
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:08:09
0 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:01:23
1 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
2 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
3 (27.27%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,651
قیمت روز
8 (0.48%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:02:15
126 (8.27%)
تغییر ۳ ماهه
124 (8.14%)
تغییر ۶ ماهه
299 (22.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 1.098 4.82B - 1.098 1.098 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Gulf Finance Group 0.221 1.33B - 0.221 0.221 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Arab Banking Corp 0.47 1.15B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Aluminum Bahrain 0.447 894.60M - 0.447 0.447 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۳
National Bank Bahrain 0.745 841.80M - 0.745 0.745 0.03 4.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Investcorp Bank 11.2 744.00M - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۰۵
BBK 0.581 482.42M - 0.581 0.581 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Telecom Co 0.391 402.49M - 0.391 0.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Al Baraka Banking 0.312 385.29M - 0.312 0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Ithmaar 0.045 303.08M - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Al Salam Bank 0.101 244.07M - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Bahrain Islamic Bank 0.12 138.33M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain Commercial Facilities 0.83 123.33M - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Gulf Hotel Group 0.42 118.62M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Seef Properties 0.202 107.64M - 0.202 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
BMMI BSC 0.783 105.43M - 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Duty Free 0.778 101.01M - 0.778 0.778 0.01 1.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Cinema 0.74 85.10M - 0.74 0.74 0.06 8.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Khaleeji Bank 0.045 84.00M - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Arab Insurance 0.28 75.47M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
INOVEST BSC 0.235 68.12M - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bahrain National Hld 0.34 52.44M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Bahrain Kuwait Insurance 0.32 47.19M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Zain Bahrain Bsc 0.103 34.22M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
National Hotels Co 0.205 31.07M - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
Bah. Ship Repairing 1.01 27.36M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
General Trading&Food 0.295 25.82M - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Nass Corp BSC 0.082 22.88M - 0.082 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.169 15.26M - 0.169 0.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Banader Hotels 0.031 11.70M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Bahrain Car Park 0.122 9.49M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Flour Mills 0.32 8.94M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲
Delmon Poultry Co 0.24 8.74M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.09 109.38K - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
APM Terminal 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵