شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,427
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 22:03:56
31 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
58 (4.27%)
تغییر ۶ ماهه
23 (1.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
At&S Austria 19.22 617.72M - 18.22 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
MLP AG 5.6 577.29M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
SAF Holland 6.91 576.51M - 6.91 6.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
SLM Solutions 13.8 575.39M - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Cewe Color 108 574.24M - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
WCM Beteiligungs und Grundbesitz 4.99 543.11M - 4.99 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Kapsch Traffic 33.7 514.80M - 33.7 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Deutsche Beteiligungs AG 41.25 509.24M - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Borussia Dortmund 8.645 494.50M - 8.645 8.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
DO & CO 67.3 487.20M - 67.3 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Amadeus Fire AG 148 473.56M - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
bet at homem 52.25 467.40M - 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Steinhoff Int 0.053 349.72M - 0.053 0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Rosenbauer 44.8 329.12M - 44.5 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Semperit AG Holding 15.44 321.77M - 14.8 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Adva Optical 7.88 310.60M - 7.88 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
UBM Development 39.9 307.85M - 38.6 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
GFT Technologies AG 12.22 297.48M - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Medigene 6.155 284.48M - 6.155 6.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Zumtobel AG 7.7 281.01M - 7.57 7.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Polytec 9.5 274.65M - 9.41 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Ottakringer Getraenke AG ST 132 272.65M - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Ottakringer Getraenke AG VZ 85 272.65M - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Valneva 3.5 268.83M - 3.45 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۳
Valneva Pref 0.09 268.83M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
C-QUADRAT 62 259.61M - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
Gerry Weber 0.415 249.27M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Burgenland Holding AG 80 228.00M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Frauenthal 19 186.87M - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲:۰۲
Oesterreichische Staatsdruckerei 23 134.25M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Josef Manner Comp AG 95 122.85M - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Linz Textil Holding AG 280 119.40M - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Unternehmens Invest AG 17.4 106.25M - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Athos Immobilien 47 76.32M - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Wolford 12.5 73.00M - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۳۳
Warimpex Ag 1.25 70.20M - 1.235 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Wiener Privatbank SE 7.05 56.55M - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Stadlauer Malzfabrik 57 48.16M - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
EAG Beteiligungs 0.06 47.52M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Hutter & Schrantz Stahlbau 28.6 46.50M - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳