شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 23:01:29
54 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
296 (41.84%)
تغییر ۶ ماهه
399 (28.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Voestalpine 22.36 4.00B - 22.36 22.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Stroeer 70 3.98B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Under Armour A 10.332 3.95B - 10.332 10.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Grand City 22.34 3.87B - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Appen Ltd 31.76 3.86B 31.78 31.76 31.78 0.27 0.86% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Incitec Pivot 2.39 3.84B - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۳۸
Norwegian Cruise Line 14.682 3.81B - 14.682 14.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Morphosys AG 113.5 3.81B - 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Tag Immobilien 26.16 3.79B - 26.16 26.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Procter&Gamble 117.36 3.68B - 117.36 117.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Netwealth Group 15.26 3.62B - 15.26 15.26 0.05 0.33% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Breville Group 26.2 3.58B 26.26 26.2 26.26 0.27 1.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Boral 3.02 3.58B - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۳۸
Qube Holdings 2.21 3.55B - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۹
Suedzucker 16.89 3.48B - 16.89 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Rheinmetall AG 82.28 3.48B - 82.28 82.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Mattel 9.749 3.47B - 9.749 9.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Evotec AG 23.03 3.47B - 23.03 23.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Harvey Norman Holdings 2.78 3.46B - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۳۸
SPDR S&P/ASX 200 Fund 54.88 3.45B 55.05 54.88 55.05 0.19 0.35% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Fraport AG 36.02 3.38B - 36.02 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Harley-Davidson 22.59 3.36B - 22.59 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Chorus 8.33 3.34B 8.49 8.33 8.49 0.04 0.48% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
EBOS 22.5 3.27B - 22.5 22.5 0.25 1.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Iluka Resources 7.68 3.24B - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۳۸
Bendigo Bank Pref E 100.55 3.20B - 100.55 100.55 0.16 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Bendigo Bank Pref B 80 3.20B - 80 80 0.40 0.50% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Bendigo Bank Pref F 101.61 3.20B - 101.61 101.61 0.51 0.50% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Bendigo Adelaide Bank Pref 100.6 3.20B - 100.6 100.6 0.10 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
DMG Mori Seiki 40.6 3.20B - 40.6 40.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Bendigo & Adelaide Bank 6.02 3.20B 6.08 6.02 6.08 0.11 1.83% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Spark Infrastructure 1.89 3.18B - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۳۸
Beach Energy 1.39 3.17B 1.395 1.39 1.395 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Software AG 43.28 3.14B - 43.28 43.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Viva Energy 1.62 3.14B - 1.62 1.62 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Mayr-Melnhof Karton AG 150.4 3.06B - 150.4 150.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Reliance Worldwide 3.85 3.04B - 3.85 3.85 0.13 3.38% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Challenger 4.96 3.03B - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۳۸
Hypoport AG 489 3.03B - 489 489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Premier Investments 18.94 3.00B 18.99 18.94 18.99 0.09 0.48% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی