اتریش
اتریش

ATX Prime

1,704
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 22:07:33
155 (10.02%)
تغییر ۳ ماهه
296 (21.02%)
تغییر ۶ ماهه
780 (84.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Cross Resources Ltd 0.019 1.93M 0.019 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۰۰
South American Iron and Steel Corp 0.004 1.83M 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Baraka Energy & Resources 0.007 1.83M 0.007 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Triple Energy 0.025 1.80M 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
GB Energy 0.07 1.80M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Ark Mines Ltd 0.034 1.78M 0.034 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lantern Hotel 0.002 1.77M 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
IOT Group 0.001 1.76M 0.001 0.001 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Haranga Resources Ltd 0.09 1.67M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Siburan Resources Ltd 0.002 1.60M 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Aurora Absolute Return Fund 0.19 1.55M 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
8IP Emerging Companies Ltd 0.033 1.53M 0.033 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Queste Communications 0.055 1.49M 0.055 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۴۶
Mission Newenergy Ltd 0.036 1.47M 0.036 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Transcendence Tech 0.008 1.39M 0.008 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
Newzulu 0.37 1.37M 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Hawkley Oil and Gas Ltd 0.003 1.37M 0.003 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
RNY Property Trust 0.005 1.32M 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Coral Sea Petroleum Ltd 0.008 1.32M 0.008 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Black Star Petroleum Ltd 0.002 1.30M 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Longreach Oil Ltd 0.001 1.21M 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۱۸
Pacific Bauxite 0.003 1.19M 0.003 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Cougar Metals NL 0.001 1.18M 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Otherlevels Holdings Ltd 0.004 1.15M 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۶
Freedom Oil and Gas 0.011 1.08M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Property Connect 0.002 1.03M 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۲۱
County Coal Ltd 0.004 959.99K 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Resource Base 0.034 934.71K 0.034 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۴
Tomizone Ltd 0.002 832.00K 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۰:۰۰
FinGroup 0.75 825.00K 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۴۷
EON NRG 0.001 769.89K 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
Grandbridge Ltd 0.02 612.67K 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Us Residential Fund 0.019 607.99K 0.019 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Q Tech 0.004 600.82K 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Bisan 0.005 519.42K 0.005 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Abilene Oil and Gas Ltd 0.001 397.61K 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۶
Reverse Corp 0.004 371.44K 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Chongherr Investments Ltd 0.002 260.41K 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۶
Odin Energy 0.01 160.77K 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Silver Heritage 0.01 27.87K 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی