شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

859
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:30:52
599 (41.06%)
تغییر ۳ ماهه
510 (37.26%)
تغییر ۶ ماهه
586 (40.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Covata Ltd 0.021 715.77K - 0.021 0.021 0.00 9.52% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۰
Indoor Skydive AUS Group 0.002 673.40K - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۲
Reffind Ltd 0.001 640.50K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Ausmon Resources 0.001 632.64K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷
Clarius Group 0.007 627.08K - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۷
Protean Energy 0.002 622.87K - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۶
Jupiter Energy 0.004 613.51K - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Grandbridge Ltd 0.02 612.67K - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Us Residential Fund 0.019 607.99K - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Q Tech 0.004 600.82K - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
BMG Resources Ltd 0.001 585.15K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Triple Energy 0.008 575.97K - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۱۱
Enegex NL 0.007 563.50K - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۱۰
Neurotech Intl 0.004 542.98K - 0.004 0.004 0.00 33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
Tikforce 0.001 537.70K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Bisan 0.005 519.42K - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
UUV Aquabotix 0.001 516.98K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۷
Pureprofile Ltd 0.004 470.10K - 0.004 0.004 0.00 25.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
iBuyNew Group 0.02 435.86K - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Sagalio Energy Ltd 0.002 409.32K - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Abilene Oil and Gas Ltd 0.001 397.61K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۶
Reverse Corp 0.004 371.44K - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Chongherr Investments Ltd 0.002 260.41K - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۶
Odin Energy 0.01 160.77K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Marley Spoon 0.785 124.03K - 0.785 0.785 0.09 12.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
PINCHme.com 0.08 26.40K - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۷
DuPont 30.3 8.26K - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۳:۳۴
Gerry Weber 0.415 357.12 - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Henry Morgan 1.99 - - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
CBL Corporation Ltd 2.82 - - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Tianmei Beverage 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Vgi Partners 2.14 - - 2.14 2.14 0.04 1.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۵
MS Biotech 0.51 - - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Civmec 0.42 - - 0.42 0.42 0.01 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
Novonix 0.33 - - 0.33 0.33 0.01 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
Pushpay Holdings 3.19 - - 3.19 3.19 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
Kore Potash DRC 0.012 - - 0.012 0.012 0.00 8.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
NAB Pref 94 - - 94 94 0.25 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۵
Z Energy 2.72 - - 2.72 2.72 0.09 3.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
360 Capital Digital 1.345 - - 1.345 1.345 0.08 5.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی