شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,420
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:04:22
5 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
52 (3.79%)
تغییر ۶ ماهه
16 (1.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STADA 80.52 5.26B - 80.52 80.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۲
Hapag Lloyd AG 76.2 5.25B - 76.2 76.2 0.50 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Carl Zeiss AG 119.7 5.19B - 119.7 119.7 1.50 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Prosiebensat 13.485 5.01B - 13.485 13.485 0.39 2.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Scout24 AG 61.85 4.90B - 61.85 61.85 0.45 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
K+S AG 10.185 4.89B - 10.185 10.185 0.14 1.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Mattel 12.902 4.84B - 12.902 12.902 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Fielmann AG 73 4.83B - 73 73 0.30 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
First Solar 46.675 4.73B - 46.675 46.675 1.92 4.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Verbund AG Kat. A 38.84 4.72B - 38.82 39.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Telekom Austria 6.59 4.72B - 6.56 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Andritz AG 45.18 4.69B - 45.18 46.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grenke 91.65 4.33B - 91.65 91.65 0.60 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
GCI Liberty A 66 4.21B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Sixt AG ST 96.5 4.01B - 96.5 96.5 1.15 1.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Rheinmetall AG 107 4.01B - 107 107 0.95 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
CTS Eventim AG 60.1 3.99B - 60.1 60.1 0.50 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Nemetschek AG 68.15 3.90B - 68.15 68.15 0.15 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
BAWAG 40.24 3.89B - 40.24 40.24 0.24 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Rocket Internet 21.48 3.89B - 21.48 21.48 0.12 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Strabag SE 31.4 3.66B - 31.05 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Osram Licht 45.67 3.66B - 45.67 45.67 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Grand City 22.72 3.65B - 22.72 22.72 0.24 1.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Siltronic AG 88.88 3.62B - 88.88 88.88 4.12 4.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
DMG Mori Seiki 42.55 3.62B - 42.55 42.55 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Buwog AG VI 29.72 3.55B - 29.64 29.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Freenet AG 20.09 3.45B - 20.09 20.09 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Krones AG 70.3 3.44B - 70.3 70.3 1.50 2.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Metro AG ST 5.086 3.04B - 5.086 5.086 0.19 3.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Software AG 33.23 2.96B - 33.23 33.23 0.12 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Vienna Insurance AG 23.84 2.94B - 23.72 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Aurubis AG 53.12 2.92B - 53.12 53.12 0.22 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
EVN AG 16.28 2.88B - 16.26 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Bechtle AG 134.9 2.87B - 134.9 134.9 0.20 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Stroeer 74.1 2.86B - 74.1 74.1 1.20 1.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
CA Immobilien Anlagen AG 28.1 2.86B - 27.96 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Oberbank AG ST 96 2.84B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Oberbank AG VZ 91 2.84B - 91 91 0.50 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Tag Immobilien 23.36 2.80B - 23.36 23.36 0.06 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Suedzucker 14.58 2.76B - 14.58 14.58 0.21 1.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴