اتریش
اتریش

ATX Prime

1,669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مهر ۱۴۰۰
ساعت 22:07:17
101 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
261 (18.54%)
تغییر ۶ ماهه
767 (84.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lockheed Martin 287 82.58B 287 287 287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Analog Devices 116.34 81.86B 116.34 116.34 117.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
Daimler 56.43 79.47B 56.43 56.43 58.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
ANZ Banking Pref D 100.22 77.09B 100.22 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۴۷
ANZ Banking Pref G 106.91 77.09B 106.94 106.91 106.94 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Australia New Zealand Banking Pref 105.7 77.09B 105.7 105.7 105.7 0.75 0.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
ANZ Banking Pref E 100.7 77.09B 100.7 100.7 100.7 0.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
ANZ Banking Pref F 102.7 77.09B 102.7 102.7 102.7 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
Altria 35 76.25B 35 35 35.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Gilead 47.385 76.16B 47.385 47.385 48.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Lam Research Corp 391.7 74.18B 391.7 391.7 391.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
ADP 143.7 72.94B 143.7 143.7 143.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Mondelez 46.94 71.99B 46.94 46.94 47.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Micron 57.96 71.13B 57.96 57.96 57.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Siemens Healthineers 40.945 66.96B 40.945 40.945 41.885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
General Motors 33.435 64.70B 33.435 33.435 33.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
Macquarie Group Pref B 101.87 63.19B 101.87 101.87 102.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
Macquarie Pref C 105.01 63.19B 105.01 105.01 105.01 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
Macquarie Pref 106.37 63.19B 106.37 106.37 106.37 0.18 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
Fiserv 91.1 62.01B 91.1 91.1 91.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
CSX 73.18 58.44B 73.18 73.18 73.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Westpac Banking Corporation 16.28 56.69B 16.28 16.25 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Regeneron Pharma 398.3 56.68B 398.3 398.3 398.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Autodesk 246.15 55.28B 246.15 246.15 246.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Colgate-Palmolive 69.16 55.15B 69.16 69.16 69.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Illumina Inc 294.1 54.18B 294.1 294.1 295.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Activision Blizzard 71.96 49.94B 71.96 71.96 71.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
IDEXX Labs 390.1 49.34B 390.1 390.1 390.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Infineon 29.755 48.90B 29.755 29.755 29.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
National Australia Bank 16.96 48.84B 16.96 16.96 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Wesfarmers 37.69 48.38B 37.69 37.69 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
KLA-Tencor 212.05 47.92B 212.05 212.05 212.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
ANZ Banking Group 16.9 47.62B 16.9 16.79 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Ford Motor 7.293 46.97B 7.293 7.293 7.347 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Baidu 163.6 46.50B 163.6 163.6 163.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Twitter Inc 44.48 45.67B 44.48 44.48 44.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
NetEase 76.83 45.14B 76.83 76.83 76.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Woolworths 35.75 45.08B 35.75 35.75 35.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Marriott Int 102.96 42.38B 102.96 102.96 102.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Monster Beverage 1990 71.8 41.85B 71.8 71.8 71.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی