شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 23:01:29
54 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
296 (41.84%)
تغییر ۶ ماهه
399 (28.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Broadcom 311.55 125.09B - 311.55 311.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Chevron 65.81 124.34B - 65.81 65.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Amgen 211.65 122.79B - 211.65 211.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
T-Mobile US Inc 98.9 117.07B - 98.9 98.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Commonwealth Bank Pref 102.4 113.82B - 102.4 102.4 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Commonwealth Bank Pref D 100 113.82B - 100 100 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Commonwealth Bank Pref 102.15 113.82B - 102.15 102.15 0.10 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Commonwealth Bank Pref E 103.75 113.82B - 103.75 103.75 0.14 0.14% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Commonwealth Bank Australia 62.69 110.77B - 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۳
Qualcomm 98.24 109.54B - 98.24 98.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Texas Instruments 119.66 108.68B - 119.66 119.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Charter Communications 534.7 107.41B - 534.7 534.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Philip Morris 69.14 104.59B - 69.14 69.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
IBM 105.45 94.02B - 105.45 105.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Lockheed Martin 335.75 93.54B - 335.75 335.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Starbucks 75.19 85.70B - 75.19 75.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
3M 142.62 83.91B - 142.62 142.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
United Technologies 53.5 81.09B - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Boeing 140.1 79.91B - 140.1 140.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
AMD 66.26 75.95B - 66.26 66.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Volkswagen VZO 148.56 72.08B - 148.56 148.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
American Express 89.74 71.22B - 89.74 89.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Caterpillar 127 70.42B - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Mondelez 49.49 69.06B - 49.49 49.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Gilead 56.07 68.91B - 56.07 56.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Intuit 272.05 67.98B - 272.05 272.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Intuitive Surgical 596.2 67.34B - 596.2 596.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Morgan Stanley 43.575 66.96B - 43.575 43.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Altria 36.05 64.17B - 36.05 36.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Booking Holdings 1524.8 61.85B - 1524.8 1524.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
NetEase 406 60.17B - 406 406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Westpac Banking Corp Pref E 100.65 60.06B - 100.65 100.65 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Westpac Banking Corp Pref F 101 60.06B - 101 101 0.14 0.14% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Westpac Banking Corp Pref G 104.05 60.06B - 104.05 104.05 0.05 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Vertex Pharma 230.25 59.75B - 230.25 230.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Fiserv 86.57 58.74B - 86.57 86.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Westpac Banking Corporation 16.28 56.69B - 16.25 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Goldman Sachs 170.72 56.65B - 170.72 170.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
General Electric 5.282 52.15B - 5.282 5.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
NAB Pref B 100.17 51.50B - 100.17 100.17 0.05 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی