شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,430
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 22:03:21
56 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
57 (4.18%)
تغییر ۶ ماهه
14 (1.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
3M 161.84 100.05B - 161.84 161.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Texas Instruments 116.04 92.46B - 116.04 116.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Altria 46.285 92.08B - 46.285 46.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Broadcom 272.25 89.73B - 272.25 272.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Salesforce.com 163.16 85.76B - 163.16 163.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
United Technologies 136.56 85.70B - 136.56 136.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Volkswagen VZO 182.36 84.76B - 182.36 182.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
PayPal Holdings Inc 103.56 84.70B - 103.56 103.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Booking Holdings 1857.8 83.66B - 1857.8 1857.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Gilead 57.9 78.91B - 57.9 57.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Fox Inc 45.31 78.58B - 45.31 45.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Twenty-First Century Fox A 45.51 78.58B - 45.51 45.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Costco 269.45 78.52B - 269.45 269.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Baidu 125.4 72.60B - 125.4 125.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Lockheed Martin 376 72.26B - 376 376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
American Express 116.02 72.24B - 116.02 116.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Morgan Stanley 47.29 71.89B - 47.29 47.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Goldman Sachs 222.05 71.37B - 222.05 222.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Qualcomm 80.74 71.28B - 80.74 80.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Daimler 47.18 69.91B - 47.18 47.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Caterpillar 131.18 69.50B - 131.18 131.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Kraft Heinz 28.545 65.61B - 28.545 28.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Charter Communications 462.3 59.73B - 462.3 462.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Starbucks 82.27 57.75B - 82.27 82.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Vodafone Group ADR 18.4 55.48B - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Biogen Inc 267.6 52.46B - 267.6 267.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Micron 50.74 52.10B - 50.74 50.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Mondelez 49.14 51.81B - 49.14 49.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Altaba 17.846 51.30B - 17.846 17.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Walgreens Boots Alliance 48.915 50.98B - 48.915 48.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
ADP 155.32 50.62B - 155.32 155.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Tesla 477.75 49.89B - 477.75 477.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Activision Blizzard 53.76 49.77B - 53.76 53.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Celgene 97.67 49.32B - 97.67 97.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Colgate-Palmolive 63.46 48.44B - 63.46 63.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Jd.Com Inc Adr 35.8 47.86B - 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
CSX 67.44 47.83B - 67.44 67.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
General Motors 31.555 47.56B - 31.555 31.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Intuitive Surgical 539.9 46.44B - 539.9 539.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Intuit 246.55 44.91B - 246.55 246.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵