اتریش
اتریش

ATX Prime

1,704
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 22:07:33
155 (10.02%)
تغییر ۳ ماهه
296 (21.02%)
تغییر ۶ ماهه
780 (84.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AT&T 23.765 165.43B 23.765 23.765 24.045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B 32.35 32.3 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Morgan Stanley 54.92 160.50B 54.92 52.23 54.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Merck&Co 64.4 159.27B 64.4 64.4 64.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Texas Instruments 131.64 158.25B 131.64 131.64 131.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
McDonald’s 172.68 157.31B 172.68 172.68 172.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B 87.51 87.46 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
CSL 306.26 139.55B 306.26 306 306.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
T-Mobile US Inc 106.22 138.14B 106.22 105.96 106.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Philip Morris 68.52 135.70B 68.52 68.52 70 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۴۶
Intuit 303.9 134.93B 303.9 303.9 303.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Qualcomm 119.72 129.07B 119.72 119.72 120.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۱
American Express 94.54 119.31B 94.54 94.54 94.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Volkswagen VZO 149.18 117.84B 149.18 149.18 149.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Charter Communications 534.2 116.10B 534.2 534.2 534.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Starbucks 83.11 114.98B 83.11 83.11 84.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Snap 43.075 112.98B 43.075 43.075 43.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
United Technologies 56.5 111.62B 56.5 56.5 58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Boeing 177.1 110.93B 177.1 177.1 179.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Commonwealth Bank Australia 62.69 110.77B 62.69 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۳
AMD 75.74 109.69B 75.74 75.74 75.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Applied Materials 69.98 109.51B 69.98 69.98 69.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Goldman Sachs 210.4 107.48B 210.4 197.62 210.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Intuitive Surgical 634.3 106.09B 634.3 634.3 639.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
IBM 100 105.26B 100 100 102.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Amgen 183.4 103.67B 183.4 183.4 186.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۳
Jd.Com Inc Adr 66 98.16B 66 66 66.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
General Electric 8.792 97.40B 8.792 8.792 8.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Westpac Banking Corp Pref G 100.11 93.29B 100.11 100.11 100.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
Westpac Banking Corp Pref E 101.4 93.29B 101.4 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
Westpac Banking Corp Pref F 99.8 93.29B 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۵
Caterpillar 146.84 92.11B 146.84 146.84 146.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
NAB Pref B 100.39 90.35B 100.39 100.39 100.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref 99.95 90.35B 99.95 98 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
NAB Pref D 103.8 90.35B 103.8 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
NAB Pref 101.12 90.35B 101.12 101.12 101.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
3M 142.92 89.52B 142.92 142.92 143.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۱
Booking Holdings 1672.8 87.44B 1672.8 1672.8 1718.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
NAB Pref C 99.61 85.86B 99.61 99.61 99.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۹
Lockheed Martin 287 82.71B 287 287 287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی