شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:04:00
11 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
416 (29.08%)
تغییر ۶ ماهه
300 (22.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oneview Healthcare 0.057 9.84M - 0.057 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Kalnorth Gold Mines 0.017 15.20M - 0.014 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Classic Minerals Ltd 0.002 14.03M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Empire Resources Ltd 0.014 10.85M - 0.013 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Holista CollTech Ltd 0.066 15.45M - 0.065 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Maximus Resources Ltd 0.091 7.92M - 0.09 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Queensland Bauxite Ltd 0.005 16.05M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Renascor Resources Ltd 0.015 19.09M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
New Age Exploration Ltd 0.011 9.78M - 0.011 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Fatfish Internet Group Ltd 0.012 9.76M - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Broken Hill Prospecting Ltd 0.044 11.20M - 0.042 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Matrix Composites&Engineering 0.175 17.91M - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Xref 0.145 25.82M - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Kabuni 0.235 33.98M - 0.23 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Admedus 3.4 20.06M - 3.35 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Dropsuite 0.07 34.56M - 0.069 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Kogi Iron 0.03 23.22M - 0.028 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
MGC Pharma 0.026 35.65M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Ausquest Ltd 0.032 21.64M - 0.032 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Vital Metals 0.015 32.14M - 0.015 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Bluechiip Ltd 0.038 22.54M - 0.038 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
S2 Resources Ltd 0.11 27.05M - 0.11 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Venture Minerals 0.031 25.02M - 0.031 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Actinogen Medical 0.023 25.74M - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Hammer Metals Ltd 0.054 27.39M - 0.053 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Duketon Mining Ltd 0.22 26.01M - 0.215 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Phoenix Copper Ltd 0.012 29.22M - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Matsa Resources Ltd 0.165 35.79M - 0.16 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Equatorial Resources 0.29 36.09M - 0.285 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Tychean Resources Ltd 0.014 24.31M - 0.014 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Clancy Exploration Ltd 0.073 22.76M - 0.073 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Diatreme Resources Ltd 0.011 20.13M - 0.011 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Venturex Resources Ltd 0.087 24.58M - 0.086 0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Middle Island Resources Ltd 0.024 28.24M - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Reckon 0.685 77.61M - 0.665 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Immutep 0.185 71.93M - 0.185 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Nuheara 0.054 57.36M - 0.054 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Birimian 0.165 52.36M - 0.165 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Terracom 0.155 77.77M - 0.15 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
Hot Chili 0.033 64.12M - 0.032 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۲۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی