شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

859
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:30:52
599 (41.06%)
تغییر ۳ ماهه
510 (37.26%)
تغییر ۶ ماهه
586 (40.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 136.96 1.03T - 136.96 136.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Apple 226.1 977.86B - 226.1 226.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Amazon.com 1729.2 853.29B - 1729.2 1729.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Alphabet A 1007.4 688.64B - 1007.4 1007.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Alphabet Inc C 1005.4 688.64B - 1005.4 1005.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Facebook 140.7 403.35B - 140.7 140.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Berkshire Hathaway B 162.68 394.02B - 162.68 162.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Visa 146.7 313.35B - 146.7 146.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
J&J 111.1 292.91B - 111.1 111.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Walmart 98.81 279.98B - 98.81 98.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
JPMorgan 82.99 252.71B - 82.99 82.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Mastercard 223.1 224.55B - 223.1 223.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
UnitedHealth 219.25 207.47B - 219.25 219.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Intel 48.365 202.06B - 48.365 48.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Verizon 47.12 197.08B - 47.12 47.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
AT&T 26.955 193.08B - 26.955 26.955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Home Depot 171.94 184.74B - 171.94 171.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Bank of America 19.59 170.01B - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Coca-Cola 38.95 165.81B - 38.95 38.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Merck&Co 65 164.12B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Walt Disney 89.4 157.01B - 89.4 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
PepsiCo 108.7 150.96B - 108.7 108.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
BHP Billiton Ltd 30.2 148.57B - 30.2 30.2 1.17 4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
Cisco 35.31 148.51B - 35.31 35.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Comcast 31.825 141.99B - 31.825 31.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Oracle 44.29 141.76B - 44.29 44.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Netflix 326.45 141.37B - 326.45 326.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Exxon Mobil 32.975 141.07B - 32.975 32.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
NVIDIA 229.4 139.53B - 229.4 229.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Rio Tinto Ltd 87.54 138.51B - 87.54 87.54 1.76 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
Adobe 275.05 132.92B - 275.05 275.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
CSL 312.68 126.73B - 312.68 312.68 33.56 12.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
Salesforce.com 132.02 117.88B - 132.02 132.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Nike 75.42 117.05B - 75.42 75.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Chevron 63.98 116.61B - 63.98 63.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Costco 258.25 113.26B - 258.25 258.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
McDonald’s 149.32 110.29B - 149.32 149.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Commonwealth Bank Pref E 100.15 107.70B - 100.15 100.15 0.25 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
Commonwealth Bank Australia 63.95 107.70B - 63.95 63.95 6.29 10.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷
Commonwealth Bank Pref 96.95 107.70B - 96.95 96.95 0.44 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی