شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,030
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 23:01:24
206 (25.00%)
تغییر ۳ ماهه
428 (29.33%)
تغییر ۶ ماهه
377 (26.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
J&J 125.72 330.28B - 125.72 125.72 0.32 0.26% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
eBay 49.03 33.97B - 49.03 49.03 0.91 1.88% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Amgen 229.45 135.09B - 229.45 229.45 2.40 1.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Intel 53 222.64B - 53 53 0.25 0.47% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Pfizer 31.2 2.39B - 31.2 31.2 0.30 0.97% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Daimler 36.65 39.18B - 36.65 36.65 0.55 1.49% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
PepsiCo 118.26 163.92B - 118.26 118.26 0.76 0.64% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Skyworks 114.34 19.36B - 114.34 114.34 0.52 0.45% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Coca-Cola 40.165 171.42B - 40.165 40.165 0.10 0.24% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Microsoft 183.32 1.39T - 183.32 183.32 0.34 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Biogen Inc 236.2 38.47B - 236.2 236.2 1.35 0.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Zalando SE 67 16.14B - 67 67 1.36 2.07% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
TripAdvisor 16.992 2.28B - 16.992 16.992 0.03 0.17% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Walt Disney 99.5 180.20B - 99.5 99.5 1.22 1.23% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Macy’s Inc 6.057 1.88B - 6.057 6.057 0.15 2.59% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
Alphabet Inc C 1293.6 889.15B - 1293.6 1293.6 0.60 0.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۴
GVC Holdings 8.75 5.03B - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۶
Atrium Ltd 2.715 1.03B - 2.715 2.715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Immofinanz AG 15.22 1.54B - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Deutsche Bank AG 8.461 17.51B - 8.461 8.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Laramide Resources 0.24 39.70M - 0.235 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Agrana Beteiligungs AG 18.6 1.16B - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲:۴۳
AMD 46.61 54.51B - 46.61 46.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
AMS 13.74 3.74B - 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Visa 174.38 370.77B - 174.38 174.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Apple 324.45 1.40T - 324.45 324.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
BAWAG 31.84 2.80B - 31.84 31.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Tesla 1072.6 199.25B - 1072.6 1072.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Boeing 158.84 90.74B - 158.84 158.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
EVN AG 14.88 2.89B - 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Gilead 70.82 85.17B - 70.82 70.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
OMV AG 29.34 10.81B - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
S&T AG 24.06 1.52B - 24.06 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
DO & CO 44.6 487.82M - 44.6 44.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Facc AG 6.1 317.93M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Netflix 423.4 186.52B - 423.4 423.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Polytec 4.95 104.92M - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Porr AG 15 484.00M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Valneva 4.64 436.58M - 4.64 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Walmart 106.16 300.23B - 106.16 106.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی