اتریش
اتریش

ATX Prime

1,164
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 23:03:42
170 (17.04%)
تغییر ۳ ماهه
117 (11.19%)
تغییر ۶ ماهه
237 (16.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 101.22 1.73T - 101.22 101.22 2.62 2.66% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Microsoft 177.04 1.35T - 177.04 177.04 0.12 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Amazon.com 2656.5 1.33T - 2656.5 2656.5 23.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Alphabet A 1501.2 1.02T - 1501.2 1501.2 1.40 0.09% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Alphabet Inc C 1503.8 1.02T - 1503.8 1503.8 5.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Facebook 237.55 676.46B - 237.55 237.55 9.60 4.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Berkshire Hathaway B 189.5 447.02B - 189.5 189.5 2.34 1.23% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Tesla 469.9 445.27B - 469.9 469.9 25.90 5.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Walmart 124.74 352.30B - 124.74 124.74 1.86 1.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Visa 172.94 343.85B - 172.94 172.94 0.90 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
J&J 122.56 322.09B - 122.56 122.56 2.22 1.84% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
JPMorgan 100.58 307.24B - 100.58 100.58 1.10 1.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Mastercard 278.35 280.07B - 278.35 278.35 0.15 0.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
NVIDIA 450.8 276.89B - 450.8 450.8 11.55 2.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
UnitedHealth 289.85 272.36B - 289.85 289.85 8.95 3.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Home Depot 223.65 240.93B - 223.65 223.65 6.60 2.95% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Walt Disney 125.48 229.66B - 125.48 125.48 2.36 1.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Verizon 50.55 209.71B - 50.55 50.55 0.05 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Bank of America 24.045 207.88B - 24.045 24.045 0.24 0.99% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
PayPal Holdings Inc 174.92 206.18B - 174.92 174.92 0.66 0.38% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Comcast 42.255 192.91B - 42.255 42.255 0.46 1.09% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Adobe 393.9 190.68B - 393.9 393.9 0.70 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Coca-Cola 42.98 184.95B - 42.98 42.98 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Netflix 417 183.63B - 417 417 12.25 3.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Jd.Com Inc Adr 69.6 182.19B - 69.6 69.6 5.40 7.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Nike 112.06 175.82B - 112.06 112.06 0.30 0.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
AT&T 23.975 171.26B - 23.975 23.975 0.20 0.81% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Merck&Co 67.6 170.99B - 67.6 67.6 0.80 1.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Intel 41.155 168.92B - 41.155 41.155 1.18 2.94% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Salesforce.com 186.12 165.86B - 186.12 186.12 13.46 7.23% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
PepsiCo 119.68 165.06B - 119.68 119.68 1.34 1.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B - 32.3 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Cisco 36.175 153.17B - 36.175 36.175 0.60 1.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Oracle 48.695 146.73B - 48.695 48.695 0.42 0.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Chevron 75.07 142.88B - 75.07 75.07 0.60 0.81% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B - 87.46 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Commonwealth Bank Pref 102.11 141.63B - 102.11 102.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
Commonwealth Bank Pref D 100 141.63B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۴۲
Commonwealth Bank Pref E 103.4 141.63B - 103.3 103.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۶:۳۶
Commonwealth Bank Pref 102.75 141.63B - 102.75 102.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی