شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:03:34
43 (4.43%)
تغییر ۳ ماهه
415 (29.10%)
تغییر ۶ ماهه
315 (23.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commonwealth Bank Pref G 100.84 - - 100.84 100.84 0.49 0.49% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Icetana 0.16 - - 0.16 0.16 0.02 10.34% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۴
Rath AG 27 40.50M - 27 27 5.00 22.73% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۴
Wolford 5.05 32.80M - 5.05 5.05 0.05 0.99% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۴
Laramide Resources 0.295 48.74M - 0.295 0.295 0.01 1.69% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۴
Fineos Corp Holdings 4.5 - - 4.5 4.5 0.03 0.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۴
Burgenland Holding AG 82 246.00M - 82 82 2.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۴
SW Umwelttechnik Stoiser Wolschner 34.4 24.97M - 34.4 34.4 0.40 1.18% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۴
Podium Minerals 0.05 - - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۱
Nvoi 0.011 20.49M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Plukka 0.175 16.13M - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
8Common 0.071 11.11M - 0.066 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Admedus 3.17 18.70M - 3.17 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Ardiden 0.013 23.12M - 0.013 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Novonix 1.115 - - 1.11 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Toptung 0.028 5.79M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Z Energy 2.61 - - 2.61 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Kula Gold 0.041 6.03M - 0.04 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Alto Metals 0.088 32.27M - 0.086 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Assemblebay 0.036 12.67M - 0.034 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Incentiapay 0.036 24.60M - 0.035 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Adherium Ltd 0.031 5.57M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Avira Energy 0.006 6.75M - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Connected IO 0.023 5.54M - 0.023 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Baralaba Coal 0.365 32.93M - 0.35 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Emerge Gaming 0.032 21.03M - 0.031 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Mobile Embrace 0.006 4.15M - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Aguia Resources 0.042 11.43M - 0.042 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Segue Resources 0.012 10.89M - 0.012 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Sunstone Metals 0.014 19.38M - 0.014 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
MGM Wireless Ltd 0.13 18.41M - 0.125 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
S2 Resources Ltd 0.135 33.20M - 0.13 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Venture Minerals 0.03 24.21M - 0.029 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
GTI Resources Ltd 0.027 12.55M - 0.027 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Harris Technology 0.115 21.91M - 0.11 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Novita Healthcare 0.025 18.73M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Sayona Mining Ltd 0.01 26.05M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Southern Gold Ltd 0.165 14.57M - 0.155 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Corazon Mining Ltd 0.002 5.14M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Coventry Resources 0.047 24.37M - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی