شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

824
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:01:10
630 (43.31%)
تغییر ۳ ماهه
490 (37.28%)
تغییر ۶ ماهه
691 (45.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 143.6 1.08T - 143.6 143.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Apple 224.45 976.64B - 224.45 224.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Amazon.com 1763.6 877.56B - 1763.6 1763.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Alphabet A 1015.2 697.66B - 1015.2 1015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Alphabet Inc C 1020 697.66B - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Facebook 142.88 406.52B - 142.88 142.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Berkshire Hathaway B 164.16 403.59B - 164.16 164.16 2.02 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
J&J 123.64 327.05B - 123.64 123.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Walmart 108.68 312.89B - 108.68 108.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Visa 142.06 301.87B - 142.06 142.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
JPMorgan 78.82 238.89B - 78.82 78.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Mastercard 216.1 220.28B - 216.1 216.1 1.60 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Intel 50.02 214.23B - 50.02 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Verizon 50.56 209.38B - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
UnitedHealth 215.3 201.27B - 215.3 215.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
AT&T 25.845 182.12B - 25.845 25.845 0.13 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Merck&Co 71.2 178.81B - 71.2 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Home Depot 163.38 177.58B - 163.38 163.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Coca-Cola 40.285 173.99B - 40.285 40.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Bank of America 18.552 161.58B - 18.552 18.552 0.23 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
PepsiCo 114.18 160.03B - 114.18 114.18 3.50 3.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
BHP Billiton Ltd 31.62 159.79B - 31.62 31.62 1.29 4.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Walt Disney 86.78 156.71B - 86.78 86.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Exxon Mobil 36.73 153.43B - 36.73 36.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Cisco 36.195 153.16B - 36.195 36.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Rio Tinto Ltd 90.37 147.48B - 90.37 90.37 1.44 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Netflix 335.25 146.77B - 335.25 335.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Oracle 45.85 144.04B - 45.85 45.85 2.01 4.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
CSL 319.91 143.56B - 319.91 319.91 15.80 5.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Comcast 31.375 142.92B - 31.375 31.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
NVIDIA 227.85 138.02B - 227.85 227.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Adobe 272.9 130.80B - 272.9 272.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Chevron 69.2 130.51B - 69.2 69.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Costco 265.1 117.85B - 265.1 265.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Nike 72.52 113.67B - 72.52 72.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Amgen 190.78 112.02B - 190.78 190.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Salesforce.com 123.26 111.14B - 123.26 123.26 2.88 2.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
McDonald’s 147.54 110.51B - 147.54 147.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Commonwealth Bank Pref 95.75 110.02B - 95.75 95.75 0.25 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref E 100.1 110.02B - 100.1 100.1 0.10 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی