خبر
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,476
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:05:44
248 (20.19%)
تغییر ۳ ماهه
63 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
214 (12.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 137.42 2.24T 137.42 137.42 137.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Microsoft 233.9 1.80T 233.9 233.9 233.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Alphabet A 92.85 1.25T 92.85 92.85 92.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Alphabet Inc C 93.13 1.25T 93.13 93.13 93.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Amazon.com 89.35 925.74B 89.35 89.35 89.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Berkshire Hathaway B 302.1 664.49B 302.1 302.1 302.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Tesla 176.7 584.20B 176.7 176.7 176.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
UnitedHealth 513.9 476.21B 513.9 513.9 513.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
J&J 170.14 444.02B 170.14 170.14 170.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Exxon Mobil 107.4 433.53B 107.4 107.4 107.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Visa 203.4 425.57B 203.4 203.4 203.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
NVIDIA 152.96 400.69B 152.96 152.96 152.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Walmart 147.36 395.44B 147.36 147.36 147.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Westpac Banking Corp Pref F 99.8 365.69B 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۵
Westpac Banking Corp Pref G 100.69 352.09B 100.69 100.69 100.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
Westpac Banking Corp Pref E 100.1 349.96B 100.1 100.1 100.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۵۹
Procter&Gamble 141.54 336.31B 141.54 141.54 141.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Chevron 176.04 335.06B 176.04 176.04 176.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
AMP Pref 101.1 329.99B 101.1 101.1 101.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۴۵
Mastercard 333.9 329.79B 333.9 333.9 333.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
NAB Pref B 100.39 327.91B 100.39 100.39 100.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref 99.95 326.47B 99.95 98 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
Home Depot 304.25 318.45B 304.25 304.25 304.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
NAB Pref D 100.83 317.24B 100.83 100.83 100.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۵۴
ANZ Banking Pref G 105.15 313.89B 105.15 105.14 105.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Australia New Zealand Banking Pref 104.78 313.20B 104.78 104.78 104.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۵۴
ANZ Banking Pref F 102.56 305.47B 102.56 102.56 102.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۵۴
Facebook 105.24 303.45B 105.24 105.24 105.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۵۳
ANZ Banking Pref E 101 281.76B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۵۵
ANZ Banking Pref D 100.22 280.84B 100.22 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۴۷
Bank of America 35.59 279.09B 35.59 35.59 35.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Pfizer 47.84 272.23B 47.84 47.84 47.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Merck&Co 104.8 264.95B 104.8 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۵۳
Coca-Cola 60.06 262.44B 60.06 60.06 60.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Insurance Australia Pref 102.55 251.49B 102.55 102.55 102.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۵۴
PepsiCo 175.5 246.23B 175.5 175.5 175.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Oracle 78.31 215.79B 78.31 78.31 78.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Broadcom 505.8 211.95B 505.8 505.8 505.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Costco 509.2 211.90B 509.2 509.2 509.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Cisco 46.775 195.06B 46.775 46.775 46.775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین