اتریش
اتریش

ATX Prime

1,690
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 23:09:39
16 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
116 (7.36%)
تغییر ۶ ماهه
526 (45.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 102.04 2.39T 102.04 102.04 104.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Microsoft 179.7 2.19T 179.7 179.7 179.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Alphabet A 1402.8 1.66T 1402.8 1402.8 1408.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Alphabet Inc C 1406.8 1.66T 1406.8 1406.8 1406.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Amazon.com 2618 1.54T 2618 2618 2618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Tesla 538 972.74B 538 538 538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Facebook 222.55 763.59B 222.55 222.55 222.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
NVIDIA 429.8 693.94B 429.8 429.8 432.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Berkshire Hathaway B 182.46 550.45B 182.46 182.46 182.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Westpac Banking Corp Pref E 101.24 370.97B 101.24 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
UnitedHealth 272.8 369.81B 272.8 272.8 274.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Home Depot 220.45 369.48B 220.45 220.45 220.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Westpac Banking Corp Pref G 100.57 368.51B 100.57 100.57 100.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
J&J 123.96 367.99B 123.96 123.96 124.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Westpac Banking Corp Pref F 99.8 365.69B 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۵
Visa 169.6 354.28B 169.6 169.6 172.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Walmart 119.54 337.78B 119.54 119.54 119.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
NAB Pref D 102.38 334.41B 102.38 102.38 102.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
NAB Pref 101.3 330.88B 101.3 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
AMP Pref 101.1 329.99B 101.1 101.1 101.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
NAB Pref B 100.39 327.91B 100.39 100.39 100.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref 99.95 326.47B 99.95 98 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
Bank of America 24.01 317.03B 24.01 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Procter&Gamble 111.84 313.13B 111.84 111.84 112.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
ANZ Banking Pref G 106.85 300.75B 106.85 106.85 106.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
Australia New Zealand Banking Pref 106 298.36B 106 106 106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ANZ Banking Pref F 103.2 290.48B 103.2 103.2 103.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ANZ Banking Pref E 100.95 284.15B 100.95 100.95 100.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
ANZ Banking Pref D 100.22 282.09B 100.22 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۴۷
Adobe 405.75 276.07B 405.75 405.1 405.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Pfizer 30.4 271.25B 30.4 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Mastercard 271.95 265.74B 271.95 271.95 274.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Insurance Australia Pref 104.74 256.79B 104.74 104.74 104.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۲۰
Netflix 430.3 241.66B 430.3 430.3 435.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Prosus 73.99 235.53B 73.99 73.99 73.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۳
Nike 117.98 233.27B 117.98 112.88 117.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Walt Disney 139.66 228.32B 139.66 139.66 143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Exxon Mobil 34.12 223.71B 34.12 34.12 35.205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Salesforce.com 185.66 217.64B 185.66 185.66 185.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Oracle 52.92 216.72B 52.92 52.69 52.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی