شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:46:15
0 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

59
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (15.69%)
تغییر ۶ ماهه
15 (34.09%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,112
قیمت روز
47 (0.78%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:06
287 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
602 (8.97%)
تغییر ۶ ماهه
305 (4.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Super Retail Group 8.66 1.67B - 8.66 8.66 0.21 2.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Admiralty Resources 0.009 11.59M - 0.009 0.009 0.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Bougainville Copper 0.25 104.28M - 0.25 0.25 0.01 4.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Hillgrove Resources 0.036 22.84M - 0.036 0.036 0.00 8.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Orbital Corporation 0.86 65.56M - 0.86 0.86 0.02 1.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Resource Generation 0.081 47.67M - 0.081 0.081 0.00 1.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Senetas Corporation 0.048 50.86M - 0.048 0.048 0.00 2.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Starpharma Holdings 1.055 402.37M - 1.055 1.055 0.03 2.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Terramin Australia. 0.047 97.36M - 0.047 0.047 0.00 2.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
CUE Energy Resources 0.11 80.28M - 0.11 0.11 0.01 4.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Folkestone Education 2.52 872.12M - 2.52 2.52 0.02 0.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Universal Biosensors 0.22 39.93M - 0.22 0.22 0.01 2.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
White Energy Company 0.08 64.28M - 0.08 0.08 0.00 3.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Mirrabooka Investments 2.45 391.09M - 2.45 2.45 0.03 1.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Neptune Marine Services 0.06 4.30M - 0.06 0.06 0.01 16.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Specialty Fashion Group 2.92 544.03M - 2.92 2.92 0.09 3.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Templeton Global Growth 1.16 231.71M - 1.16 1.16 0.01 0.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Energy World Corporation 0.063 111.33M - 0.063 0.063 0.00 1.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
United Overseas Australia 0.74 329.26M - 0.74 0.74 0.05 7.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Diversified United Investment 4.37 906.90M - 4.37 4.37 0.09 2.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Energy Resources Of Australia 0.16 609.08M - 0.16 0.16 0.01 3.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Matrix Composites&Engineering 0.165 18.42M - 0.165 0.165 0.02 9.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
ALS 7.34 3.52B - 7.34 7.34 0.04 0.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Brambles 11.42 17.18B - 11.42 11.42 0.09 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
BWP Trust 3.82 2.38B - 3.82 3.82 0.11 2.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
AGL Energy 17.59 10.90B - 17.59 17.59 0.19 1.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Computershare 13.41 7.24B - 13.41 13.41 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
BHP Billiton Ltd 36.31 170.49B - 36.31 36.31 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Hutchison Telecom 0.15 2.10B - 0.15 0.15 0.01 3.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Qbe Insurance Group 8.83 13.15B - 8.83 8.83 0.12 1.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Telstra Corporation. 3.27 38.65B - 3.27 3.27 0.02 0.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
AngloGold Ashanti DRC 7.29 15.37B - 7.29 7.29 0.20 2.74% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
Harvey Norman Holdings 3.69 4.37B - 3.69 3.69 0.18 5.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۴۳
ResMed 161.81 33.91B - 161.81 161.81 1.16 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
RTG Mining Inc 0.145 79.86M - 0.145 0.145 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Laramide Resources 0.24 39.65M - 0.24 0.24 0.01 2.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Baraka Energy & Resources 0.007 21.91M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Thorn Group 0.13 41.91M - 0.125 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
Navarre Minerals 0.16 76.52M - 0.16 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
PO Valley Energy 0.038 24.60M - 0.038 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی