شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

57
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
3 (5.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
13 (29.55%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
171 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
697 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
409 (6.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lycopodium 5.02 199.46M - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Strandline 0.165 61.52M - 0.165 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
eServGlobal 0.085 102.92M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Gowing Bros 1.485 79.95M - 1.485 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Hunter Hall 1.13 89.08M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Sihayo Gold 0.016 36.64M - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Carsales.Com 16.52 4.05B - 16.52 16.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Decmil Group 0.081 103.69M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Finbar Group 0.75 204.09M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Kalina Power 0.03 24.58M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
ABM Resources 0.049 28.45M - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Dotz Nano Ltd 0.086 25.37M - 0.086 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Flight Centre 15.39 2.45B - 15.39 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
GWA Group Ltd 3.31 873.67M - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Ioof Holdings 5.21 1.82B - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Boart Longyear 0.65 56.98M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Coventry Group 0.695 62.42M - 0.695 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
OceanaGold DRC 3.02 1.78B - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Tanami Gold Nl 0.054 63.46M - 0.054 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
AusNet Services 1.715 6.39B - 1.715 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Heron Resources 0.048 20.58M - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Summerset Group 5.9 138.12M - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Water Resources 4 126.09M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Argo Investments 7.61 5.46B - 7.61 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Clearview Wealth 0.27 167.81M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Fortescue Metals 14.54 44.75B - 14.54 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Grange Resources 0.255 295.12M - 0.255 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Peninsula Energy 0.091 26.89M - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Sovereign Metals 0.18 64.69M - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Arafura Resources 0.078 82.28M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Cromwell Property 0.885 2.31B - 0.885 0.885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Macmahon Holdings 0.27 563.90M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Mitchell Services 0.55 95.42M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
New Guinea Energy 0.5 18.60M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Novita Healthcare 0.031 23.23M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Reef Casino Trust 1.86 92.63M - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Retail Food Group 0.069 146.14M - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Spark New Zealand 4.08 7.50B - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Yellow Brick Road 0.072 23.35M - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
Zimplats Holdings 10.28 1.11B - 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی