شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.697
قیمت روز
0 (0.42%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (4.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

57
قیمت روز
1 (1.75%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
3 (5.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
13 (29.55%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
171 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
697 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
350 (5.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Platinum Capital 1.305 379.08M - 1.305 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Salt Lake Potash 0.525 184.03M - 0.525 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Seven West Media 0.135 207.63M - 0.135 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Sonic Healthcare 28.78 13.67B - 28.7 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Tabcorp Holdings 3.45 7.01B - 3.44 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Transurban Group 14.68 40.15B - 14.68 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Vicinity Centres 1.74 6.47B - 1.74 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Village Roadshow 2.15 419.69M - 2.15 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
360 Capital Group 0.87 200.86M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Adelaide Brighton 3.47 2.26B - 3.47 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Credit Corp Group 18.1 1.17B - 18 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Event Hospitality 9.46 1.52B - 9.44 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Fletcher Building 3.7 3.00B - 3.67 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Jumbo Interactive 11.6 724.12M - 11.6 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Macquarie Telecom 30.7 655.14M - 30.7 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Mineral Resources 19.69 3.71B - 19.63 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Mount Gibson Iron 0.705 816.17M - 0.7 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Pro-Pac Packaging 0.205 166.28M - 0.205 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Tribune Resources 6.52 360.90M - 6.52 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
ALE Property Group 4.91 961.23M - 4.89 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Apn Property Group 0.53 168.55M - 0.53 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Chalice Gold Mines 1.04 315.52M - 1.04 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Charter Hall Group 9.63 4.49B - 9.62 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Crusader Resources 0.034 44.81M - 0.033 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Independence Group 5.13 3.03B - 5.075 5.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Monadelphous Group 12.33 1.17B - 12.25 12.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Ramelius Resources 1.635 1.29B - 1.635 1.635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Ramsay Health Care 67.11 15.36B - 67.11 67.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Ridley Corporation 0.77 239.67M - 0.765 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Sandfire Resources 4.89 870.56M - 4.89 4.895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Star Entertainment 3.27 3.00B - 3.27 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Super Retail Group 8.55 1.69B - 8.55 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Woodside Petroleum 23.36 22.29B - 23.26 23.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Bank Of Queensland. 6.21 2.82B - 6.21 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Bougainville Copper 0.265 106.28M - 0.265 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Carnarvon Petroleum 0.23 359.81M - 0.225 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Gold Road Resources 1.55 1.36B - 1.548 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Ingenia Communities 4.29 1.36B - 4.25 4.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Integrated Research 3.6 618.70M - 3.6 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Janus Henderson DRC 34.82 6.57B - 34.82 34.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی