شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6931
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 14:41:41
0 (11.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

61
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:43
3 (4.69%)
تغییر ۳ ماهه
7 (12.96%)
تغییر ۶ ماهه
13 (27.08%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,127
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:59
825 (15.57%)
تغییر ۳ ماهه
817 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
705 (10.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Opthea 2.44 656.74M 2.42 2.42 2.44 0.04 1.64% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Scidev 0.635 81.77M 0.64 0.635 0.64 0.04 5.83% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
BC Iron 0.165 65.82M 0.168 0.165 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
BSA Ltd 0.29 125.18M 0.295 0.29 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Dimerix 0.36 65.35M 0.365 0.36 0.365 0.02 4.17% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Fluence 0.22 137.47M 0.225 0.22 0.225 0.01 4.55% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Mystate 3.99 364.99M 4 3.99 4 0.10 2.51% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Respiri 0.1 52.59M 0.095 0.095 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Ausdrill 1.06 727.57M 1.07 1.06 1.07 0.05 4.25% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Invocare 10.44 1.21B 10.55 10.44 10.55 0.06 0.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Metals X 0.087 78.93M 0.088 0.087 0.088 0.00 1.16% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
MSM Corp 0.046 38.61M 0.048 0.046 0.048 0.00 6.52% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Orocobre 2.6 680.71M 2.64 2.6 2.64 0.12 4.84% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Polynovo 2.63 1.74B 2.645 2.63 2.645 0.05 1.94% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Servcorp 2.3 222.68M 2.31 2.3 2.31 0.06 2.61% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
88 Energy 0.006 37.99M - 0.006 0.006 0.00 20.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
AMA Group 0.58 428.64M 0.59 0.58 0.59 0.06 10.34% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
AP Eagers 6.53 1.68B 6.61 6.53 6.61 0.33 5.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Bidenergy 0.725 92.65M 0.745 0.725 0.745 0.05 6.21% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
BWP Trust 3.88 2.49B 3.89 3.88 3.89 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Class Ltd 1.395 163.50M 1.38 1.38 1.395 0.01 0.72% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Clean TeQ 0.13 97.04M - 0.13 0.13 0.01 3.85% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Cokal Ltd 0.042 38.78M - 0.042 0.042 0.00 2.44% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Graincorp 4.12 942.88M 4.13 4.12 4.13 0.02 0.49% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Hot Chili 0.025 48.57M 0.026 0.025 0.026 0.00 8.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Hub24 Ltd 11.14 699.11M 11.11 11.11 11.14 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Impedimed 0.071 83.36M 0.073 0.071 0.073 0.01 7.04% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Infomedia 1.765 561.88M - 1.765 1.765 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Livetiles 0.24 199.50M 0.245 0.24 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
MNF Group 5.05 424.50M 5.09 5.05 5.09 0.13 2.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
OFX Group 1.32 320.70M 1.355 1.32 1.355 0.07 4.92% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Perpetual 31.54 1.47B 31.8 31.54 31.8 0.15 0.48% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Phylogica 0.125 366.43M 0.13 0.125 0.13 0.01 8.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Rhipe Ltd 2.05 287.24M 2.07 2.05 2.07 0.08 3.90% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Uscom Ltd 0.26 37.99M 0.25 0.25 0.26 0.03 10.64% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
4DS Memory 0.044 50.12M 0.045 0.044 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Blackmores 77.3 1.34B 77.39 77.3 77.39 0.70 0.91% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Brickworks 15.75 2.35B 15.76 15.75 15.76 0.09 0.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Challenger 4.59 2.79B 4.61 4.59 4.61 0.04 0.87% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Downer Edi 4.44 2.64B 4.475 4.44 4.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی