شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6889
قیمت روز
0 (2.3%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:31:02
0 (5.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

60
قیمت روز
1 (1.67%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:37
2 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
9 (17.65%)
تغییر ۶ ماهه
16 (36.36%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,960
قیمت روز
22 (0.37%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:18
501 (7.75%)
تغییر ۳ ماهه
1,005 (14.43%)
تغییر ۶ ماهه
532 (8.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brambles 11.62 17.94B 11.65 11.62 11.65 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Cochlear 192.32 11.12B 192.57 192.32 192.57 1.69 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Invocare 11.19 1.30B 11.22 11.19 11.22 0.20 1.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
JB Hi-Fi 38.81 4.46B 39.06 38.81 39.06 0.85 2.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Metals X 0.091 82.56M 0.092 0.091 0.092 0.00 2.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Metminco 0.042 1.25M 0.041 0.041 0.042 0.00 4.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Orocobre 2.51 657.15M 2.52 2.51 2.52 0.05 2.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Polynovo 2.67 1.77B - 2.67 2.67 0.02 0.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Servcorp 2.4 232.36M 2.45 2.4 2.45 0.23 9.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
WPP Aunz 0.285 242.69M - 0.285 0.285 0.01 1.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
88 Energy 0.006 37.99M 0.005 0.005 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
GPT Group 3.9 7.60B 3.905 3.9 3.905 0.10 2.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Impedimed 0.083 97.45M 0.085 0.083 0.085 0.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Infomedia 1.63 518.90M 1.633 1.63 1.633 0.02 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Kathmandu 1 220.44M 0.99 0.99 1 0.03 3.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Macquarie 113.31 38.52B 113.495 113.31 113.495 2.82 2.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Mesoblast 3.86 2.06B 3.87 3.86 3.87 0.07 1.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Perpetual 31.2 1.45B 31.16 31.16 31.2 0.61 1.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Rea Group 103.36 13.61B 103.8 103.36 103.8 0.56 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Avjennings 0.415 168.59M 0.425 0.415 0.425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Blackmores 85.74 1.49B 86.14 85.74 86.14 2.78 3.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Brickworks 15.93 2.37B 15.94 15.93 15.94 0.30 1.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Challenger 4.97 3.02B 5.01 4.97 5.01 0.03 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Downer Edi 4.59 2.73B 4.605 4.59 4.605 0.10 2.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Flexigroup 1.33 524.42M 1.345 1.33 1.345 0.18 15.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Helloworld 3.16 394.12M 3.12 3.12 3.16 0.12 3.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Nanosonics 7.16 2.15B 7.17 7.16 7.17 0.04 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Nick Scali 5.81 470.61M 5.82 5.81 5.82 0.11 1.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Oil Search 3.44 5.90B 3.46 3.44 3.46 0.11 3.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
St Barbara 3.22 2.25B - 3.22 3.22 0.03 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Wesfarmers 41.1 52.71B 41.44 41.1 41.44 0.44 1.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Whitefield 4.58 423.24M 4.6 4.58 4.6 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Woolworths 35.55 44.84B 35.66 35.55 35.66 0.27 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Buru Energy 0.105 45.37M 0.11 0.105 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Cimic Group 25.68 8.31B 25.78 25.68 25.78 0.07 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Hunter Hall 1.12 88.29M 1.11 1.11 1.12 0.09 8.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
IMF Bentham 4.69 1.17B 4.71 4.69 4.71 0.04 0.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Thorn Group 0.13 41.91M 0.128 0.128 0.13 0.02 13.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
TPG Telecom 8.09 7.51B 8.075 8.075 8.09 0.17 2.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
Auswide Bank 4.52 190.64M 4.57 4.52 4.57 0.06 1.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی