استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7364
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 06:42:58
0 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ تیر ۱۴۰۰
ساعت 11:01:37
4 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
2 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
7 (10.77%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,684
قیمت روز
34 (0.45%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 06:33:30
338 (4.60%)
تغییر ۳ ماهه
813 (11.83%)
تغییر ۶ ماهه
1,556 (25.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac Banking Corp Pref E 101.8 373.03B 101.8 101.8 101.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Westpac Banking Corp Pref G 101.79 372.99B 101.79 101.71 101.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Westpac Banking Corp Pref F 99.8 365.70B 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۵
NAB Pref D 103.8 341.82B 103.8 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
NAB Pref 102.05 336.06B 102.05 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
NAB Pref B 100.39 330.59B 100.39 100.39 100.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref 99.95 329.14B 99.95 98 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
AMP Pref 100.2 327.05B 100.2 100.2 100.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
ANZ Banking Pref G 107.16 302.92B 107.16 107.16 107.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Australia New Zealand Banking Pref 105.64 298.63B 105.64 105.64 105.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ANZ Banking Pref F 104.25 294.70B 104.25 104.25 104.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ANZ Banking Pref E 102 288.34B 102 102 102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
ANZ Banking Pref D 100.04 282.80B 100.04 100.04 100.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
BHP Billiton Ltd 52.47 265.33B 52.47 52.305 52.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Insurance Australia Pref 105 257.32B 105 105 105.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Rio Tinto Ltd 132.22 214.06B 132.22 132.22 132.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Commonwealth Bank Pref 104.85 185.83B 104.85 104.85 104.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Commonwealth Bank Pref 101.97 180.73B 101.97 101.97 101.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Commonwealth Bank Pref D 101.95 180.69B 101.95 101.95 101.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Commonwealth Bank Pref E 101.22 179.40B 101.22 101.22 101.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Commonwealth Bank Australia 99.3 175.99B 99.3 99.24 99.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B 32.35 32.3 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B 87.51 87.46 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Suncorp Pref 103.3 132.18B 103.3 103.3 103.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
CSL 289.53 131.73B 289.53 289.21 289.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Suncorp Pref 102.08 130.62B 102.08 102.08 102.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Commonwealth Bank Australia 62.69 110.77B 62.69 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۳
Westpac Banking 24.56 90.02B 24.56 24.56 24.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
NAB Pref C 99.61 85.86B 99.61 99.61 99.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۹
National Australia Bank 25.91 85.31B 25.91 25.88 25.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Fortescue Metals 25.81 79.43B 25.81 25.81 25.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ANZ Banking Group 27.74 78.94B 27.74 27.74 27.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Wesfarmers 61.55 78.94B 61.55 61.395 61.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Challenger Pref B 103.3 69.49B 103.3 103.3 103.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Challenger Pref A 100.65 67.70B 100.65 100.65 100.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Bank Queensland Pref 103.45 66.15B 103.45 103.45 103.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۴۷
Crown Resorts Pref B 86.45 58.54B 86.45 86.45 86.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Westpac Banking Corporation 16.28 56.69B 16.28 16.25 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bendigo Adelaide Bank Pref 103.31 56.36B 103.31 103.31 103.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Bendigo Bank Pref F 101.21 55.21B 101.21 101.21 101.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی