شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6827
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:51
0 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:50
3 (5.77%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.24%)
تغییر ۶ ماهه
12 (27.91%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:02:14
362 (5.29%)
تغییر ۳ ماهه
324 (4.71%)
تغییر ۶ ماهه
1,232 (20.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 40.45 168.66B - 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Commonwealth Bank Pref 104 134.59B - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref D 101.45 134.59B - 101.45 101.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Commonwealth Bank Pref E 104.98 134.59B - 104.98 104.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Commonwealth Bank Australia 84.94 130.18B - 84.94 84.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Rio Tinto Ltd 103.18 129.00B - 103.18 103.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Westpac Banking Corporation 25.21 100.61B - 25.21 25.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Westpac Banking Corp Pref D 99.701 99.62B - 99.701 99.701 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
Westpac Banking Corp Pref G 104.8 99.62B - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Westpac Banking Corp Pref E 102.65 99.62B - 102.65 102.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Westpac Banking Corp Pref F 102.3 99.62B - 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
CSL 310.7 89.50B - 310.7 310.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
ANZ Banking Group 25.9 81.27B - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
NAB Pref A 100.6 80.19B - 100.6 100.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref 93 80.19B - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
NAB Pref B 101.5 80.19B - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
NAB Pref 102.3 80.19B - 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
NAB Pref C 100.7 80.19B - 100.7 100.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
NAB Pref D 106.08 80.19B - 106.08 106.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Banking Pref E 103.14 77.80B - 103.14 103.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ANZ Banking Pref G 108.26 77.80B - 108.26 108.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Australia New Zealand Banking Pref 105.1 77.80B - 105.1 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Banking Pref F 104.7 77.80B - 104.7 104.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Banking Pref D 103.09 77.80B - 103.09 103.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
National Australia Bank 25.8 75.53B - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Wesfarmers 44.91 56.30B - 44.91 44.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Macquarie Group 145.86 41.90B - 145.86 145.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Woolworths 40.84 40.19B - 40.84 40.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Macquarie Group Pref B 105.5 36.41B - 105.5 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Woodside Petroleum 35.39 33.19B - 35.39 35.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Telstra Corporation. 3.88 31.99B - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Transurban Group 15.89 27.14B - 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Scentre 3.92 23.51B - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Aristocrat Leisure 36.64 19.48B - 36.64 36.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Insurance Australia Group 7.3 19.39B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Suncorp 12.99 18.92B - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
South32 Ltd 2.73 18.31B - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲