استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7371
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:05:08
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:41
6 (9.38%)
تغییر ۳ ماهه
3 (4.92%)
تغییر ۶ ماهه
7 (13.73%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,817
قیمت روز
32 (0.47%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 09:02:11
506 (8.02%)
تغییر ۳ ماهه
932 (15.84%)
تغییر ۶ ماهه
134 (1.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 38.72 182.77B - 38.72 38.72 0.49 1.27% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B - 32.3 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Rio Tinto Ltd 102 149.42B - 102 102 0.86 0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Commonwealth Bank Australia 80.71 143.86B - 80.71 80.71 0.38 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B - 87.46 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Commonwealth Bank Pref D 99.96 142.71B - 99.96 99.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۳۷
Commonwealth Bank Pref E 103.4 142.71B - 103.4 103.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۳۷
Commonwealth Bank Pref 102.2 142.71B - 102.2 102.2 0.19 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Commonwealth Bank Pref 101.99 142.71B - 101.99 101.99 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
CSL 303 139.70B - 303 303 4.04 1.33% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Commonwealth Bank Australia 62.69 110.77B - 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۳
National Australia Bank 23.32 77.26B - 23.32 23.32 0.16 0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
NAB Pref B 100.1 76.60B - 100.1 100.1 0.06 0.06% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref C 99.61 76.60B - 99.61 99.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۹
NAB Pref 100.88 76.60B - 100.88 100.88 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref 97.91 76.60B - 97.91 97.91 0.09 0.09% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref D 103.55 76.60B - 103.55 103.55 0.39 0.38% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Westpac Banking 20.43 74.44B - 20.43 20.43 0.18 0.88% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Westpac Banking Corp Pref E 100.65 73.76B - 100.65 100.65 0.14 0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Westpac Banking Corp Pref G 102.7 73.76B - 102.7 102.7 0.30 0.29% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Westpac Banking Corp Pref F 100.1 73.76B - 100.1 100.1 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
ANZ Banking Group 23.09 66.04B - 23.09 23.09 0.16 0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Australia New Zealand Banking Pref 103.3 65.58B - 103.3 103.3 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
ANZ Banking Pref F 101.74 65.58B - 101.74 101.74 0.24 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
ANZ Banking Pref E 100.89 65.58B - 100.89 100.89 0.19 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
ANZ Banking Pref D 101.06 65.58B - 101.06 101.06 0.05 0.05% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
ANZ Banking Pref G 105.59 65.58B - 105.59 105.59 0.15 0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Fortescue Metals 18.57 57.08B - 18.57 18.57 0.03 0.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Westpac Banking Corporation 16.28 56.69B - 16.25 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Wesfarmers 49.89 56.50B - 49.89 49.89 0.06 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
Macquarie 137.49 49.99B - 137.49 137.49 0.78 0.57% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
National Australia Bank 16.96 48.84B - 16.96 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Wesfarmers 37.69 48.38B - 37.69 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Woolworths 37.56 47.78B - 37.56 37.56 0.20 0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
ANZ Banking Group 16.9 47.62B - 16.79 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Macquarie Pref C 103.25 47.52B - 103.25 103.25 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Macquarie Group Pref B 102 47.52B - 102 102 0.27 0.27% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Macquarie Pref 104.55 47.52B - 104.55 104.55 0.20 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Woolworths 35.75 45.08B - 35.75 35.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Transurban Group 14.16 38.97B - 14.16 14.16 0.08 0.56% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی