iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6599
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 23:03:13
0 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

61
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 16:01:43
10 (19.61%)
تغییر ۳ ماهه
7 (12.96%)
تغییر ۶ ماهه
17 (38.64%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,954
قیمت روز
112 (1.6%)
تغییر روزانه
۶ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 09:02:31
118 (1.73%)
تغییر ۳ ماهه
340 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
690 (11.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 36.33 183.68B - 36.33 36.33 0.76 2.09% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Commonwealth Bank Pref E 105.3 153.44B - 105.3 105.3 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Commonwealth Bank Pref D 100.42 153.44B - 100.42 100.42 0.29 0.29% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Commonwealth Bank Pref 103.21 153.44B - 103.21 103.21 0.09 0.09% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Commonwealth Bank Australia 86.8 153.44B - 86.8 86.8 1.19 1.37% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Commonwealth Bank Pref 103.87 153.44B - 103.87 103.87 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Rio Tinto Ltd 93.6 152.71B - 93.6 93.6 1.66 1.77% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
CSL 324 147.05B - 324 324 1.46 0.45% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Westpac Banking Corp Pref F 102.6 87.44B - 102.6 102.6 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Westpac Banking Corp Pref E 101.48 87.44B - 101.48 101.48 0.32 0.32% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Westpac Banking Corporation 25.08 87.44B - 25.08 25.08 0.42 1.67% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Westpac Banking Corp Pref G 104.71 87.44B - 104.71 104.71 0.29 0.28% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
NAB Pref B 101.32 77.06B - 101.32 101.32 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
NAB Pref C 100.32 77.06B - 100.32 100.32 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
National Australia Bank 26.8 77.06B - 26.8 26.8 0.31 1.16% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
NAB Pref 94.1 77.06B - 94.1 94.1 0.75 0.80% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
NAB Pref 102.22 77.06B - 102.22 102.22 0.78 0.76% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
NAB Pref D 105.9 77.06B - 105.9 105.9 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
ANZ Banking Group 26.59 75.37B - 26.59 26.59 0.24 0.90% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
ANZ Banking Pref D 101.45 75.37B - 101.45 101.45 0.26 0.26% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
ANZ Banking Pref E 103.09 75.37B - 103.09 103.09 0.09 0.09% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
ANZ Banking Pref F 104.35 75.37B - 104.35 104.35 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Australia New Zealand Banking Pref 105.2 75.37B - 105.2 105.2 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
ANZ Banking Pref G 107.71 75.37B - 107.71 107.71 0.26 0.24% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Woolworths 41.85 54.96B - 41.85 41.85 0.80 1.91% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Wesfarmers 42.55 54.57B - 42.55 42.55 1.58 3.71% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Macquarie Pref C 104.96 46.89B - 104.96 104.96 0.80 0.76% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Macquarie Group 144.75 46.89B - 144.75 144.75 0.94 0.65% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Macquarie Pref 107.79 46.89B - 107.79 107.79 0.21 0.19% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Macquarie Group Pref B 105.7 46.89B - 105.7 105.7 0.20 0.19% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Telstra Corporation. 3.6 42.82B - 3.6 3.6 0.11 3.06% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Transurban Group 15.77 42.18B - 15.77 15.77 0.30 1.90% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Resmed DRC 25.8 37.39B - 25.8 25.8 0.16 0.62% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Fortescue Metals 10.93 34.03B - 10.93 10.93 0.07 0.64% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Goodman Group 15.81 28.68B - 15.81 15.81 0.26 1.64% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Woodside Petroleum 30.4 28.46B - 30.4 30.4 0.68 2.24% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Aristocrat Leisure 35.99 22.98B - 35.99 35.99 0.59 1.64% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Newcrest Mining 29.09 22.32B - 29.09 29.09 1.08 3.71% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Ramsay Health Care Pref 109 21.89B - 109 109 0.50 0.46% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷
Coles Group 15.46 20.62B - 15.46 15.46 0.19 1.23% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۷