شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7032
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت 00:42:07
0 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

63
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:27
2 (3.28%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
10 (18.87%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:14
129 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
1,005 (19.58%)
تغییر ۶ ماهه
645 (9.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 37.6 190.17B - 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B - 32.3 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Rio Tinto Ltd 98 158.55B - 98 98.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B - 87.46 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
CSL 296.71 134.72B - 295.46 296.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Commonwealth Bank Pref 101.97 116.93B - 101.97 101.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Australia 66.13 116.93B - 66.07 66.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Commonwealth Bank Pref 102.13 116.93B - 102.13 102.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref E 102.7 116.93B - 102.7 102.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref D 100 116.93B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Australia 62.69 110.77B - 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۳
Westpac Banking Corp Pref F 100.65 63.45B - 100.65 100.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corp Pref E 100.96 63.45B - 100.96 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking 17.58 63.45B - 17.575 17.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Westpac Banking Corp Pref G 102.47 63.45B - 102.47 102.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Wesfarmers 45.75 58.67B - 45.75 45.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Westpac Banking Corporation 16.28 56.69B - 16.25 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
NAB Pref 91.8 54.72B - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref C 99.61 54.72B - 99.61 99.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۹
National Australia Bank 18.37 54.72B - 18.305 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
NAB Pref B 100.16 54.72B - 100.16 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref 100.6 54.72B - 100.6 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref D 105.1 54.72B - 105.1 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref G 105.65 50.85B - 105.65 105.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Group 17.93 50.85B - 17.92 17.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
ANZ Banking Pref F 102.45 50.85B - 102.45 102.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Australia New Zealand Banking Pref 104 50.85B - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref E 101.02 50.85B - 101.02 101.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref D 101.1 50.85B - 101.1 101.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Fortescue Metals 15.91 48.97B - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
National Australia Bank 16.96 48.84B - 16.96 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Wesfarmers 37.69 48.38B - 37.69 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Woolworths 37.8 47.74B - 37.695 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
ANZ Banking Group 16.9 47.62B - 16.79 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Woolworths 35.75 45.08B - 35.75 35.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Transurban Group 15.02 43.84B - 14.92 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Macquarie 121.67 41.37B - 121.63 121.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Macquarie Pref 104.75 41.37B - 104.75 104.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Pref C 103.7 41.37B - 103.7 103.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Group Pref B 102.27 41.37B - 102.27 102.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی