استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7609
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:39:05
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:42
3 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
9 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
9 (14.29%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,218
قیمت روز
35 (0.48%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:31:18
279 (4.02%)
تغییر ۳ ماهه
875 (13.79%)
تغییر ۶ ماهه
1,778 (32.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 46.67 236.00B 46.67 46.55 46.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Rio Tinto Ltd 115.5 186.89B 115.5 115.17 115.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B 32.35 32.3 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Commonwealth Bank Australia 87.13 154.42B 87.13 86.91 87.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Commonwealth Bank Pref 103.69 154.42B 103.69 103.69 103.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref 101.73 154.42B 101.73 101.73 101.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref D 101.05 154.42B 101.05 101.05 101.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref E 101.85 154.42B 101.85 101.85 101.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B 87.51 87.46 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
CSL 263.4 119.84B 263.4 262.75 263.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Commonwealth Bank Australia 62.69 110.77B 62.69 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۳
Westpac Banking 25.21 91.02B 25.21 25.19 25.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Westpac Banking Corp Pref E 101.25 91.02B 101.25 101.25 101.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Westpac Banking Corp Pref G 101.85 91.02B 101.85 101.85 101.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Westpac Banking Corp Pref F 99.8 91.02B 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۵
NAB Pref B 100.39 87.76B 100.39 100.39 100.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref 102.3 87.76B 102.3 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
NAB Pref 99.95 87.76B 99.95 99.95 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۷
National Australia Bank 26.72 87.76B 26.72 26.7 26.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
NAB Pref D 103.02 87.76B 103.02 103.02 103.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
NAB Pref C 99.61 85.86B 99.61 99.61 99.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۹
ANZ Banking Pref D 100.9 81.63B 100.9 100.9 100.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
ANZ Banking Pref F 102.3 81.63B 102.3 102.3 102.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۳۷
ANZ Banking Pref E 101.1 81.63B 101.1 101.1 101.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
ANZ Banking Group 28.74 81.63B 28.74 28.68 28.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Australia New Zealand Banking Pref 104.42 81.63B 104.42 104.42 104.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
ANZ Banking Pref G 106.2 81.63B 106.2 106.2 106.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Wesfarmers 54.17 69.47B 54.17 54.09 54.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Fortescue Metals 20.89 64.29B 20.89 20.85 20.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Westpac Banking Corporation 16.28 56.69B 16.28 16.25 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Macquarie 154.8 53.51B 154.8 154.8 155.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Macquarie Pref 107.5 53.51B 107.5 107.5 107.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Macquarie Pref C 105.15 53.51B 105.15 105.15 105.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۵
Macquarie Group Pref B 101.87 53.51B 101.87 101.87 101.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۶
Woolworths 41.23 52.17B 41.23 41.16 41.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
National Australia Bank 16.96 48.84B 16.96 16.96 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Wesfarmers 37.69 48.38B 37.69 37.69 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
ANZ Banking Group 16.9 47.62B 16.9 16.79 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Woolworths 35.75 45.08B 35.75 35.75 35.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Telstra Corporation. 3.43 40.79B 3.43 3.425 3.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی