شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0138
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:45:00
0 (8.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (16.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (38.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,386
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:40
690 (25.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,137 (50.56%)
تغییر ۶ ماهه
1,865 (122.62%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

53,065
قیمت روز
488 (0.93%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:31:58
21,321 (67.16%)
تغییر ۳ ماهه
12,395 (30.48%)
تغییر ۶ ماهه
11,706 (28.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIG 786 2.02T - 786 786 3.50 0.45% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
YPF 812 300.88B - 812 812 57.00 7.55% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Snap 2657 2.26T - 2657 2657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Ambev 970 2.97T - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Vale DRC 706 2.57T - 706 706 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Tenaris ADR 1488 519.77B - 1488 1488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Ternium DRC 900 206.94B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
America Movil 1550 3.04T - 1550 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Las Vegas Sands 5573 2.44T - 5573 5573 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Schlumberger NV 773.5 1.89T - 773.5 773.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Yamana Gold DRC 774 440.28B - 774 774 37.00 4.78% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Telecom Argentina 225 467.35B - 225 225 4.50 2.04% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Banco Bradesco DRC 517.5 2.22T - 517.5 517.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Celulosa Argentina 26 253.87B - 26 26 0.20 0.78% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Bancontander Brasil 703 3.01T - 703 703 5.50 0.78% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Colgate-Palmolive DRC 3127 368.99B - 3127 3127 71.00 2.32% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Banco Bilbao Vizcaya DRC 393 1.55T - 393 393 11.00 2.88% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Grupo Financiero Galicia 163.4 218.72B - 163.4 163.4 14.10 9.44% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Baidu 1343 3.12T - 1343 1343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
3M DRC 3698.5 6.27T - 3698.5 3698.5 21.50 0.58% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
IBM DRC 3076.5 7.99T - 3076.5 3076.5 48.50 1.60% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Nike DRC 4105 11.12T - 4105 4105 125.00 3.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Qualcomm 1230 8.96T - 1230 1230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Boeing BA 6630 6.62T - 6630 6630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Rio Tinto 1960 7.37T - 1960 1960 87.00 4.64% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Starbucks 9454 6.44T - 9454 9454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Toyota DRC 3070 11.97T - 3070 3070 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Chevron DRC 1312 11.37T - 1312 1312 28.00 2.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Exxon Mobil 1040 12.98T - 1040 1040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
PepsiCo DRC 8500 13.72T - 8500 8500 50.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
McDonald DRC 6020 10.45T - 6020 6020 40.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Citigroup DRC 2074 7.64T - 2074 2074 7.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Coca-Cola DRC 1133 14.49T - 1133 1133 25.00 2.21% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Sony Corp DRC 4990 6.93T - 4990 4990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Caterpillar DRC 3333.5 5.18T - 3333.5 3333.5 85.50 2.63% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Gazprom OAO DRC 309 4.28T - 309 309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Gilead Sciences 2205 6.54T - 2205 2205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
GlaxoSmithKline 1255 7.54T - 1255 1255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Barrick Gold DRC 3502 3.69T - 3502 3502 93.00 2.66% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
BHP Billiton DRC 6784 9.74T - 6784 6784 612.00 9.92% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی