شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0166
قیمت روز
0 (0.6%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:36:04
0 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (27.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (37.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,252
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:41
145 (6.88%)
تغییر ۳ ماهه
795 (54.56%)
تغییر ۶ ماهه
1,098 (95.15%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

40,830
قیمت روز
31 (0.08%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:32:29
8,594 (26.66%)
تغییر ۳ ماهه
1,924 (4.50%)
تغییر ۶ ماهه
5,495 (15.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 2695 25432.76B - 2695 2695 22.00 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
MercadoLibre DRC 28638 21790.76B - 28638 28638 248.00 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
Microsoft DRC 2806 21178.31B - 2806 2806 18.00 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Chase DRC 2276 9917.17B - 2276 2276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Johnson & Johnson DRC 2554 9097.30B - 2554 2554 69.00 2.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Royal Dutch Shell A DRC 2440 8245.93B - 2440 2440 30.00 1.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Bank of America DRC 1420 7989.81B - 1420 1420 3.50 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Wal Mart Stores DRC 3286.5 7064.84B - 3286.5 3286.5 58.50 1.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Chevron DRC 1177.5 6753.44B - 1177.5 1177.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
AT&T DRC 1100 6575.66B - 1100 1100 10.00 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Intel DRC 1125 6475.31B - 1125 1125 3.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Home Depot DRC 4864 6291.10B - 4864 4864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Pfizer DRC 1678 5932.19B - 1678 1678 33.50 2.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۱
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 2496.5 5810.87B - 2496.5 2496.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Cisco Systems DRC 805 5656.85B - 805 805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Coca-Cola DRC 971.5 5217.15B - 971.5 971.5 8.00 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Citigroup DRC 2182.5 4769.90B - 2182.5 2182.5 0.50 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Merck & Co DRC 1425 4564.72B - 1425 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲:۰۴
Total CEDEAR DRC 1426 4523.02B - 1426 1426 15.50 1.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 2939 4366.82B - 2939 2939 29.00 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
PepsiCo DRC 6033 4314.83B - 6033 6033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
E I du Pont de Nemours 1007 4276.53B - 1007 1007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 2840 3590.00B - 2840 2840 29.50 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
IBM DRC 2348 3584.69B - 2329 2348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
McDonald DRC 4522 3439.06B - 4522 4522 38.00 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
General Electric DRC 1004 3304.32B - 1004 1004 19.00 1.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
BHP Billiton DRC 4046 3295.45B - 4046 4046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
3M DRC 2817.5 3264.63B - 2817.5 2817.5 17.50 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Siemens CEDEAR 1586 3042.87B - 1586 1586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Santander 174.5 2900.27B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2640 2528.63B - 2640 2640 487.00 22.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۰:۳۲
Lockheed Martin DRC 36991 2357.84B - 36991 36991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
American Express DRC 2195 2357.00B - 2195 2195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Caterpillar DRC 2292 2267.55B - 2292 2292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲