آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0108
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:38:06
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (16.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (29.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,809
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:32
24 (0.63%)
تغییر ۳ ماهه
289 (8.21%)
تغییر ۶ ماهه
1,214 (46.78%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

48,110
قیمت روز
26 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:01:15
3,041 (5.95%)
تغییر ۳ ماهه
2,174 (4.73%)
تغییر ۶ ماهه
19,965 (70.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 1890 185.59T 1890 1890 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Microsoft DRC 3190 139.29T 3190 3190 3190 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
MercadoLibre DRC 4021 97.68T 4021 4021 4021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Alphabet A 4303.5 97.68T 4303.5 4303.5 4303.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Havanna 135 86.46T 135 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Visa 4945 33.89T 4945 4945 4945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Wal Mart Stores DRC 3444 33.78T 3444 3444 3444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Johnson & Johnson 168 33.34T 168 168 168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
Johnson & Johnson DRC 4380 33.34T 4380 4380 4380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Chase DRC 3623 31.78T 3623 3623 3623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
NVIDIA 3130 26.85T 3130 3130 3130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Walt Disney DRC 6325 26.19T 6325 6325 6325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Home Depot DRC 4831 24.21T 4831 4831 4831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
PayPal Holdings 4310 23.43T 4310 4310 4310 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Bank of America DRC 2181 21.70T 2181 2181 2181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Verizon DRC 4235 20.34T 4235 4235 4235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Adobe 3300 19.87T 3300 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Coca-Cola DRC 1526 19.01T 1526 1526 1526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Netflix 4647 18.95T 4647 4647 4647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Nike DRC 6810 18.49T 6810 6810 6810 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Polledo 9 17.43T 9 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۷
Toyota DRC 4359 17.42T 4359 4359 4359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Salesforce.com DRC 5473 17.35T 5473 53.95 5473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۳۶
AT&T DRC 1377 17.08T 1377 1377 1377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Merck & Co DRC 2271 16.82T 2271 2271 2271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
PepsiCo DRC 3449 16.64T 3449 3391.5 3449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Oracle 3150 16.02T 3150 3150 3150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Intel DRC 1347 15.91T 1347 1347 1347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Abbott Laboratories 3825 15.87T 3825 3825 3825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Cisco Systems DRC 1279 15.63T 1279 1279 1279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Exxon Mobil 1200 14.72T 1200 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
Qualcomm 1935 13.85T 1935 1935 1935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۲:۳۵
BHP Billiton DRC 4537 13.76T 4537 4537 4537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۴:۳۵
Chevron DRC 1535 13.75T 1535 1535 1535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
McDonald DRC 3844 13.17T 3844 3844 3844 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Medtronic 4135.5 12.78T 4135.5 4135.5 4135.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
Unilever NV CEDEAR 2750.5 12.72T 2750.5 2716 2750.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
SAP AG DRC 3018 12.58T 3018 3018 3018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Royal Dutch Shell A DRC 2476 11.85T 2476 2476 2476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۵
Bristol-Myers Squibb DRC 2941.5 11.49T 2941.5 2894.5 2941.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی