بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی 27.02 27.03 27 27.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / فرانک سوییس 0.0426 0.0451 0.0426 0.0451 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / فورینت مجارستان 15.02 15.02 15.02 15.04 0.03 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۰۳
پزوی مکزیک / کرون چک 1.0468 1.0462 1.0456 1.0477 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / کرون دانمارک 0.3042 0.3041 0.3039 0.3044 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / کرون سوئد 0.4182 0.4183 0.4181 0.4197 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / کرون نروژ 0.416 0.4161 0.4159 0.417 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۲۳
پزوی مکزیک / کرونا ایسلند 6.0152 6.0137 6.0105 6.0218 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه 316.85 316.82 315.75 317.37 1.04 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / لئو رومانی 0.2024 0.2024 0.2023 0.2027 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۰۳
پزوی مکزیک / لیره ترکیه 0.5893 0.5888 0.5877 0.5946 0.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / وون کره جنوبی 54.79 54.82 54.79 55.02 0.25 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / ین ژاپن 5.2419 5.431 5.2382 5.431 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پزوی مکزیک / یوان چین 0.2942 0.2942 0.2942 0.295 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۰۳
پزوی مکزیک / یورو 0.0409 0.0408 0.0408 0.0409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۲۲
پوله بوتسوانا / پوند انگلیس 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوله بوتسوانا / دلار 0.0901 0.0901 0.0901 0.0901 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۵۱
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 1.3717 1.3202 1.3202 1.3757 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوله بوتسوانا / فرانک سوییس 0.0819 0.0819 0.0819 0.0819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
پوله بوتسوانا / ین ژاپن 10.644 10.644 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۰:۰۰
پوله بوتسوانا / یورو 0.0762 0.0762 0.0762 0.0762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۴:۱۵
پوند / دلار 1.3329 1.3329 1.33 1.333 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۵۵
پوند / دلار استرالیا 1.8652 1.865 1.8631 1.8661 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند / دلار کانادا 1.6976 1.729 1.696 1.729 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند / دلار نیوزیلند 1.9512 1.9516 1.9495 1.9543 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند / فرانک سوییس 1.2291 1.2551 1.2288 1.2551 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند / ین ژاپن 151.3 151.068 151.068 151.58 0.07 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند انگلیس / آنتیل گیلدر هلند 2.4429 2.4429 2.4429 2.4429 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 128.5964 128.5964 128.5964 128.5964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / افغانی افغانستان 118.2403 118.2403 118.2403 118.2403 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 100.3797 100.3797 100.3797 100.3797 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / بات تایلند 44.972 44.942 44.782 44.972 0.11 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند انگلیس / بولبوا پاناما 1.3582 1.3584 1.3563 1.3592 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۲۳
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.4554 9.4554 9.4554 9.4554 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / بیر اتیوپی 64.7096 64.7047 64.6124 64.7484 0.11 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند انگلیس / پاپوا گینه نو 4.7996 4.862 4.7932 4.862 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 11.0469 11.0469 11.0469 11.0469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۵
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 58.6518 58.6518 58.6518 58.6518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 75.48 78.154 75.344 78.154 0.14 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
پوند انگلیس / پزو شیلی 1125.88 1125.71 1123.92 1126.47 2.05 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی