شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 10233.38 - 10233.38 10233.38 664.99 6.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۳:۱۴
BTC/BRL - 34050 - 34050 34050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۱۴
BTC/CAD - 9557.83 - 9557.83 9557.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۱۴
BTC/CZK - 158573 - 158573 158573 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۹:۰۷
BTC/GBP - 5574.22 - 5574.22 5574.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۱۴
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY - 729480.3 - 729480.3 729480.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۱۴
BTC/MXN - 143500 - 143500 143500 4199.90 2.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/MYR - 10899 - 10899 10899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD - 10433.93 - 10433.93 10433.93 237.79 2.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/PLN - 26558.02 - 26558.02 26558.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/RUB - 544696 - 544696 544696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/SEK - 111164.3 - 111164.3 111164.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
BTC/SGD - 8951.31 - 8951.31 8951.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۰
BTC/TRY - 51913.4 - 51913.4 51913.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۵:۰۷
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0109 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۱۴
BTN/USD - 0.0133 - 0.0131 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۳:۰۸
BWP/CHF - 0.0818 - 0.0818 0.0818 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۱۴
BWP/GBP - 0.0703 - 0.0703 0.0703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۱۴
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۰:۰۰
BWP/USD - 0.0843 0.0842 0.0842 0.0843 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
BWP/ZAR 1.484 1.4954 - 1.4954 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
BYN/RUB 30.3838 30.5014 - 30.3712 30.549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
BYN/USD 0.3854 0.3868 - 0.3866 0.3868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۲۱
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BZD/USD - 0.4997 - 0.4964 0.4997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۰۸
CAD/ARS 45.9302 46.1229 - 46.0516 46.2316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/AUD 1.1598 1.1605 - 1.1568 1.1605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/BBD 1.4281 1.4582 - 1.4576 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
CAD/BGN - 1.2613 - 1.2613 1.2613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۱۴
CAD/BHD 0.269 0.2695 - 0.2693 0.2703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/BMD - 0.7161 - 0.7161 0.7161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۱۴
CAD/BRL 3.6466 3.6491 - 3.6275 3.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/BYN 1.8482 1.8554 - 1.8529 1.861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/CLP 596.6 596.81 - 596.47 599.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/CNH - 5.053 - 5.053 5.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۱۴
CAD/CNY 5.0742 5.0786 - 5.0713 5.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
CAD/COP 2866.13 2887.57 - 2873.31 2887.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی