بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیات میانمار 1705.501 1705.501 1705.501 1705.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
یورو / کیپ لائوس 11249.4 11249.4 11249.4 11249.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
یورو / گورانی پاراگوئه 7946.4 7946.4 7946.4 7946.4 54.70 0.69% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۴۲
یورو / گورده هایتی 91.98 91.98 91.98 91.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
یورو / لئو رومانی 4.8781 4.8781 4.8781 4.8781 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۴۲
یورو / لئو مولداوی 21.063 21.063 21.063 21.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
یورو / لاتس لتونی 0.7016 0.7016 0.7016 0.7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
یورو / لاری گرجستان 4.0384 4.0384 4.0357 4.0393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
یورو / لسوتو لوتی 18.2329 18.2329 18.2329 18.2329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۲۱
یورو / لک آلبانی 123.63 123.63 123.63 123.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
یورو / لمپیرا هندوراس 28.696 28.696 28.696 28.696 0.43 1.50% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۲۱
یورو / لو بلغارستان 1.9451 1.9451 1.9451 1.9451 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
یورو / لیتاس لیتوانی 3.4528 3.4528 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / لیر مالت 0.3531 0.3531 0.3531 0.3531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۸:۲۱
یورو / لیره ترکیه 8.9881 8.9881 8.9881 8.9881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۹:۳۵
یورو / لیلانگنی سویس 18.278 18.278 18.2583 18.2837 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
یورو / مارک بوسنی و هرزگوین 1.9551 1.9551 1.9551 1.9551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
یورو / متیکال موزامبیک 90.56 90.56 90.52 90.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
یورو / منات آذربایجان 2.0588 2.0588 2.0576 2.0591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۶
یورو / نایرا نیجری 488.4 488.4 488.4 488.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۲۱
یورو / هریونیا اوکراین 33.3534 33.3534 33.3534 33.3534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۵
یورو / واچای زامبیا 26.1628 26.1628 26.1628 26.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
یورو / وانزا آنگولا 773.95 773.95 773.5 774.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۶
یورو / وون کره جنوبی 1347.5 1347.5 1347.5 1347.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۴۲
یورو / ین ژاپن 129.002 129.002 129.002 129.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۲۱
یورو / یوان چین 7.8155 7.8155 7.8155 7.8155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۸:۲۱
یورو / یوان چین 7.7608 7.7608 7.7608 7.7608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی