بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / کیپ لائوس 11103.6 11229.8 11103.6 11237.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / گورانی پاراگوئه 8394 8518.9 8394 8525.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / گورده هایتی 123.45 - 123.45 123.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۳۵
یورو / لئو رومانی 4.8685 4.8753 4.8685 4.8759 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / لئو مولداوی 20.657 20.8 20.657 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / لاتس لتونی 0.7016 - 0.7016 0.7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
یورو / لاری گرجستان 4.0241 4.0368 4.0241 4.0396 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۴۹
یورو / لسوتو لوتی 18.3142 18.4552 18.2944 18.4869 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / لک آلبانی 123.99 124.36 123.99 124.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / لمپیرا هندوراس 29.002 29.3157 29.002 29.3351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / لو بلغارستان 1.9484 1.9561 1.9483 1.9566 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / لیتاس لیتوانی 3.4528 - 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / لیر مالت 0.3494 - 0.3494 0.3494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۷
یورو / لیره ترکیه 9.4577 - 9.3417 9.4675 0.12 1.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۱
یورو / لیلانگنی سویس 18.1686 18.4482 18.1686 18.4778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / مارک بوسنی و هرزگوین 1.9568 - 1.9568 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / متیکال موزامبیک 89.06 89.04 88.96 89.94 0.18 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۴۹
یورو / منات آذربایجان 2.0586 2.0588 2.0562 2.0858 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۴۹
یورو / نایرا نیجری 453.5 458.46 453.5 458.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / هریونیا اوکراین 34.475 - 34.1376 34.4893 0.34 0.99% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۱
یورو / واچای زامبیا 25.1576 - 25.1576 25.1576 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۰۷
یورو / وانزا آنگولا 796.66 796.73 795.74 797.39 9.53 1.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۴۹
یورو / وون کره جنوبی 1322 1329.39 1322 1336.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / ین ژاپن 124.79 126.14 124.79 126.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / یوان چین 7.8477 7.9174 7.8477 7.9381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۶
یورو / یوان چین 7.8697 - 7.8697 7.8697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی