بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / روپیه موریس 49.53 46.46 46.46 49.53 3.07 6.61% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / روپیه نپال 143.868 143.832 143.832 143.868 0.06 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / روپیه هند 89.926 87.1547 87.1547 89.926 2.77 3.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / روفیا مالدیو 18.1313 18.1313 18.1313 18.1313 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۳۵
یورو / ریال ایران 16157.3 16157.3 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / ریال عربستان 4.4923 4.4426 4.4426 4.4923 0.05 1.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / ریال عمان 0.4613 0.4611 0.4611 0.4613 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / ریال قطر 4.3631 4.2932 4.2932 4.3631 0.07 1.63% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / ریال یمن 297.61 297.61 297.61 297.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۹:۳۵
یورو / ریل کامبوج 4861 4772.3 4772.3 4861 88.70 1.86% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / رینگیت مالزی 4.9464 4.9023 4.9023 4.9464 0.04 0.90% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / زلوتی لهستان 4.5558 4.5889 4.5557 4.5889 0.03 0.73% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / سائو تومین دوبرا 27.56 27.56 27.56 27.56 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / سدی غنا 6.9586 6.8233 6.8233 6.9586 0.14 1.98% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / سول پرو 4.3539 4.3534 4.3518 4.3539 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / سوم ازبکستان 12579.28 12578.23 12578.23 12579.28 54.63 0.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / سومونی تاجیکستان 13.77 13.77 13.74 13.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۲۸
یورو / شیلینگ اوگانادا 4354 4353 4353 4354 2.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / شیلینگ تانزانیا 2783.69 2783.22 2783.22 2783.69 1.40 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / شیلینگ سومالی 697.18 696.89 696.89 697.18 0.35 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / شیلینگ کنیا 128.04 128.12 128.02 128.12 0.08 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / فرانک آفریقا 655.957 655.957 655.957 655.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
یورو / فرانک آفریقای غربی 664.67 664.72 664.67 664.72 1.37 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / فرانک بوروندی 2335.71 2297.48 2297.48 2335.71 38.23 1.66% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / فرانک جیبوتی 213.87 210.02 210.02 213.87 3.85 1.83% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / فرانک رواندا 1203.79 1173.44 1173.44 1203.79 30.35 2.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / فرانک سوییس 1.1054 1.1052 1.1052 1.1054 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / فرانک گینه 12054.66 11795.8 11795.8 12054.66 258.86 2.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / فورینت مجارستان 358.82 360.415 358.74 360.415 1.60 0.44% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کرون چک 25.959 26.0118 25.959 26.0118 0.05 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کرون دانمارک 7.4393 7.4367 7.4367 7.4393 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کرون سوئد 10.1388 10.1403 10.1388 10.1403 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کرون نروژ 10.0602 10.0604 10.0602 10.0604 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کرونا ایسلند 151.87 149.124 149.124 151.87 2.75 1.84% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کواچا زامبیا 26.59 26.59 26.59 26.59 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
یورو / کواچا مالاوی 953.856 933.577 933.577 953.856 20.28 2.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کوتزال گواتمالی 9.2538 9.099 9.099 9.2538 0.15 1.70% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کوردوبا نیکاراگوئه 41.93 41.92 41.92 41.93 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کولن السالوادور 10.493 10.4904 10.4904 10.493 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
یورو / کولن کاستا ریکا 736.31 723.31 723.31 736.31 13.00 1.80% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی