iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XAG/RUB - 1194.6 - 1194.6 1194.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XAG/SAR - 69.62 - 69.62 69.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XAG/TRY - 113.2388 - 113.2388 113.2388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
XAG/USD - 18.496 - 18.496 18.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
XAG/ZAR - 279.25 - 279.25 279.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
XAU/ARS - 101508.2 - 101508.2 101508.2 1419.00 1.42% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۰۷
XAU/AUD - 2478.5 - 2478.5 2478.5 28.70 1.17% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۰۷
XAU/BRL - 7136.7 - 7136.7 7136.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۷
XAU/CAD - 2153.9 - 2153.9 2153.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۷
XAU/CHF - 51337.1 - 51337.1 51337.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/CNY - 11479.2 - 11264.5 11479.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/EUR - 1512.25 - 1512.25 1512.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/GBP - 1265.4 - 1265.4 1265.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/HKD - 12707.707 - 12707.707 12707.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/IDR - 223730.7 - 223730.7 223730.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/INR - 117332.5 - 117332.5 117332.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/JPY - 182685.9 - 182685.9 182685.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/KRW - 19747.03 - 19747.03 19747.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/MXN - 30856.14 - 30856.14 30856.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
XAU/RUB - 104753.37 - 104753.37 104753.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/SAR - 6122.3 - 6122.3 6122.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/THB - 51639 - 51639 51639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/TRY - 9971.25 - 9971.25 9971.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/USD - 1632.4 - 1632.4 1632.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/ZAR - 24679.9 - 24679.9 24679.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
XBR/USD 58.66 58.73 - 57.84 58.73 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۵۰
XCD/GBP - 0.2854 - 0.2854 0.2854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۹:۰۷
XDR/ISK - 174.1529 - 174.1529 174.1529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۷
XOF/USD - 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۰۷
XPD/EUR - 2472.41 - 2472.41 2472.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XPD/GBP - 2070.2 - 2070.2 2070.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XPD/USD - 2669.96 - 2669.96 2669.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XPF/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۴۹
XPF/USD - 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۷:۰۷
XPT/EUR - 907.73 - 907.73 907.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XPT/GBP - 757.75 - 757.75 757.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XPT/USD - 978.74 - 978.74 978.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
XRP/MXN - 5.16 - 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
YER/GBP - 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۵:۰۷