iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XAG/RUB - 1183.6 - 1183.6 1183.6 4.24 0.36% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۷
XAG/SAR - 67.87 - 67.87 67.87 0.91 1.34% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۷
XAG/TRY - 113.4453 - 113.4453 113.4453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۷
XAG/USD - 18.412 - 18.412 18.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۷
XAG/ZAR - 280 - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۷
XAU/ARS - 101144.1 - 101144.1 101144.1 1112.20 1.10% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۳:۰۷
XAU/AUD - 2481.3 - 2481.3 2481.3 20.90 0.84% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۳:۰۷
XAU/BRL - 7194.4 - 7194.4 7194.4 75.80 1.05% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۷
XAU/CAD - 2176.6 - 2176.6 2176.6 24.50 1.13% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۷
XAU/CHF - 51402.44 - 51402.44 51402.44 95.86 0.19% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/CNY - 11631.1 - 11631.1 11631.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۹:۰۷
XAU/EUR - 1513.77 - 1513.77 1513.77 6.12 0.41% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/GBP - 1266.7 - 1266.7 1266.7 3.10 0.25% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/HKD - 12818.085 - 12818.085 12818.085 76.28 0.60% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/IDR - 227669.8 - 227669.8 227669.8 1355.60 0.60% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/INR - 117978.4 - 117978.4 117978.4 504.20 0.43% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/JPY - 181622.2 - 181622.2 181622.2 284.20 0.16% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/KRW - 20031.37 - 20031.37 20031.37 205.16 1.03% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/MXN - 31503.65 - 31503.65 31503.65 468.40 1.51% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
XAU/RUB - 107816.55 - 107816.55 107816.55 1805.47 1.70% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/SAR - 6174.6 - 6174.6 6174.6 36.80 0.60% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/THB - 52495 - 52495 52495 653.00 1.26% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/TRY - 10115.71 - 10115.71 10115.71 146.24 1.47% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/USD - 1645.78 - 1645.78 1645.78 9.93 0.61% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XAU/ZAR - 25054.8 - 25054.8 25054.8 416.90 1.69% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
XBR/USD 54.12 54.16 57.84 53.76 57.84 0.75 1.38% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۰:۴۳
XCD/GBP - 0.2845 - 0.2845 0.2845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۹:۰۷
XDR/ISK - 175.7728 - 175.7728 175.7728 0.23 0.13% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۷
XOF/USD - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۰۷
XPD/EUR - 2494.49 - 2494.49 2494.49 45.60 1.86% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۷
XPD/GBP - 2090.15 - 2090.15 2090.15 37.68 1.84% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۷
XPD/USD - 2717.7 - 2717.7 2717.7 51.13 1.92% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۷
XPF/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۴۹
XPF/USD - 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۰۷
XPT/EUR - 890.02 - 890.02 890.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۷
XPT/GBP - 745.77 - 745.77 745.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۷
XPT/USD - 966.12 - 966.12 966.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۷
XRP/MXN - 4.63 - 4.63 4.63 0.41 8.86% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۳۵
YER/GBP - 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۵:۰۷