بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ین ژاپن / روپیه سریلانکا 1.7616 1.761 1.7605 1.7616 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / روپیه نپال 1.1254 1.1251 1.1248 1.1254 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / روپیه هند 0.7049 - 0.7049 0.7061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / ریال عربستان 0.0358 - 0.0358 0.0359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
ین ژاپن / رینگیت مالزی 0.0396 - 0.0396 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / زلوتی لهستان 0.0368 - 0.0368 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۳۵
ین ژاپن / شیلینگ کنیا 1.0408 1.0404 1.0401 1.0408 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / فرانک آفریقا 5.2906 5.2886 5.2871 5.2906 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / فرانک آفریقای غربی 5.3332 5.3311 5.3301 5.3332 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / فرانک سوییس 0.8631 - 0.8631 0.8658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / فورینت مجارستان 2.9467 2.9451 2.9427 2.9473 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / کرون چک 0.219 - 0.219 0.2197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / کرون دانمارک 0.0597 - 0.0597 0.0602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / کرون سوئد 0.0833 - 0.0833 0.0837 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / کرون نروژ 0.088 - 0.088 0.0886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / کرونا ایسلند 1.3298 1.3291 1.3283 1.3298 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / لاتس لتونی 0.4912 - 0.4912 0.4912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ین ژاپن / لیره ترکیه 0.3625 0.3626 0.3625 0.3631 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۱۴
ین ژاپن / هریونیا اوکراین 0.2708 0.2707 0.2707 0.2708 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
ین ژاپن / وون کره جنوبی 10.7721 - 10.7721 10.7896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / یوان چین 0.0638 - 0.0638 0.0641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / یورو 0.8068 0.8063 0.8057 0.8068 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
یوان چین / بات تایلند 4.6824 4.6809 4.6809 4.6854 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
یوان چین / بات تایلند 4.699 - 4.699 4.699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۹:۰۷
یوان چین / بولبوا پاناما 0.1495 - 0.1495 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
یوان چین / پزو شیلی 116.6361 - 116.03 116.6361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
یوان چین / پزو فیلیپین 7.2411 7.2434 7.2411 7.2642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۲۸
یوان چین / پزو فیلیپین 7.2709 - 7.2709 7.2709 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۹:۰۷
یوان چین / پزوی آرژانتین 11.6857 - 11.6609 11.7005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۱۴
یوان چین / پزوی مکزیک 3.1277 3.1262 3.1256 3.1315 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۱۴
یوان چین / پوند انگلیس 0.1146 0.1147 0.1146 0.1147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۱۴
یوان چین / پوند لبنان 227.12 - 227.12 227.12 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۲۸
یوان چین / پوند مصر 2.3569 - 2.3563 2.3641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۱۴
یوان چین / تگریک مغولستان 430.11 - 430.11 430.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۷
یوان چین / درهم امارات 0.5494 - 0.5492 0.551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
یوان چین / درهم مراکش 1.3704 - 1.3704 1.3704 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۰:۴۹
یوان چین / دلار 0.1496 - 0.1494 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
یوان چین / دلار استرالیا 0.2095 - 0.2095 0.2101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
یوان چین / دلار باربادوس 0.3051 - 0.305 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
یوان چین / دلار تایوان 4.2866 - 4.2838 4.2965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۴:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی