خبر

بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 129.19 129.86 128.59 129.86 13.71 11.87% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 50.5954 50.6023 50.5835 50.6023 13.01 34.61% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 589.65 589.5 587.64 590.28 8.44 1.43% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.5198 2.5204 2.5129 2.5307 0.06 2.26% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1154 0.1154 0.1154 0.1154 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1486 0.1486 0.1486 0.1486 0.00 1.23% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۲۹
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7262 0.7274 0.7227 0.7279 0.02 3.43% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5479 0.5594 0.5479 0.5594 0.02 4.12% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۱:۲۹
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1073.96 1073.96 1073.96 1073.96 6.51 0.61% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۷
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0153 0.0153 0.0153 0.0153 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
بیر اتیوپی / دلار 0.0192 0.0192 0.0192 0.0193 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵:۵۹
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2226 0.2226 0.2226 0.2226 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
پاپوا گینه نو / دلار 0.2801 0.2801 0.2801 0.2801 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ساعت ۱۵:۵۲
پاپوا گینه نو / دلار استرالیا 0.3895 0.3895 0.3895 0.3895 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1237 0.1237 0.1236 0.1237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ساعت ۱۵:۵۹
پزو اروگوئه / دلار 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 0.00 11.39% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۲۹
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1845 0.1845 0.1845 0.1845 0.01 2.76% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۷
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 23.24 23.25 23.1 23.32 1.92 9.01% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 9.0885 9.0865 9.0865 9.0901 2.15 30.95% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 105.89 105.87 105.59 106.03 4.60 4.34% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.452 0.4527 0.4512 0.453 0.00 0.66% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۱
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0199 0.0199 0.0197 0.0199 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ساعت ۱۵:۵۳
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1305 0.1307 0.1297 0.1307 0.00 0.69% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۲۲
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0984 0.1005 0.0984 0.1005 0.00 1.23% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۱:۴۴
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 192.92 192.92 192.92 192.92 4.19 2.17% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۷
پزو اوروگوئه / یورو 0.0232 0.0232 0.0231 0.0233 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۲۱:۴۵
پزو دومنیکن / پوند انگلیس 0.0145 0.0145 0.0144 0.0146 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۲۰:۵۸
پزو دومنیکن / دلار 0.0181 0.0181 0.0181 0.0181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۵۲
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.008 0.0079 0.0079 0.008 0.00 11.25% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0437 0.0438 0.0435 0.044 0.00 8.92% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۴۳
پزو شیلی / پزوی آرژانتین 0.3918 0.3898 0.3898 0.3937 0.07 20.29% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
پزو شیلی / پزوی کلمبیا 4.5664 4.5425 4.5425 4.5961 0.62 13.48% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
پزو شیلی / پزوی مکزیک 0.0195 0.0196 0.0193 0.0196 0.00 9.74% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۲۹
پزو شیلی / پوند انگلیس 0.001 0.001 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۷:۱۹
پزو شیلی / دلار 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.00 9.09% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۲۹
پزو شیلی / دلار استرالیا 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰
پزو شیلی / دلار کانادا 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۴:۱۴
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.00 8.93% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۷
پزو شیلی / روپیه اندونزی 17.39 17.42 17.27 17.48 1.53 8.80% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۳:۵۰
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین