شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/XAF 9.26 9.26 - 9.25 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۲۱
ARS/XCD 0.042 0.0423 - 0.0421 0.0423 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۲۱
ARS/XOF 9.2 9.31 - 9.3 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۰۰
ARS/ZAR 0.2737 0.2741 - 0.2734 0.2746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/ARS 39.5821 39.7497 - 39.7497 39.9549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/BBD 1.2306 1.2565 - 1.2565 1.2646 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/BGN - 1.0817 - 1.0817 1.0817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۱۴
AUD/BHD 0.2318 0.2322 - 0.2322 0.2337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/BRL 3.1438 3.146 - 3.1362 3.1588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/BYN 1.5926 1.5988 - 1.5988 1.6085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/CLP 514.09 514.28 - 514.28 517.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/CNH - 4.3652 - 4.3652 4.3652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۱۴
AUD/CNY 4.3729 4.3768 - 4.3761 4.4009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/CZK 15.1258 15.1616 - 15.1388 15.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/DKK 4.1309 4.1329 - 4.1329 4.1587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/EGP 9.6635 9.7251 - 9.7251 9.7952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/FJD 1.3886 1.4444 - 1.4444 1.4523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۲۱
AUD/GBP 0.4953 0.4956 - 0.4952 0.4972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/HKD 4.778 4.7801 - 4.7791 4.8072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/HRK 4.2053 4.2137 - 4.2137 4.2442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/HUF 197.056 197.272 - 197.272 198.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/IDR 9924.04 9976.59 - 10008.95 9999.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/INR 46.519 46.538 - 46.538 46.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/ISK 85.24 85.44 - 85.44 86.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/JMD 81.97 84.4 - 84.4 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/JOD 0.4361 0.4373 - 0.4373 0.4402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/KES 64.3 64.42 - 64.42 64.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/KRW 747.34 748.2 - 748.2 751.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/LBP 927.36 935.37 - 935.37 941.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/LFX - 1.2817 - 1.2817 1.2817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۱۴
AUD/LKR 115.79 116.1 - 116.1 116.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/LTL 2.2028 1.808 - 1.808 1.808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۳:۱۴
AUD/MAD 6.0791 6.0877 - 6.0877 6.1374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/MXN 14.3651 14.4215 - 14.4215 14.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/MYR 2.6659 2.6699 - 2.6699 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/NAD 10.8448 10.854 - 10.854 10.9049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/NOK 6.4085 6.54 - 6.4436 6.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/NPR 73.76 73.77 - 73.77 74.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/OMR 0.2371 0.2374 - 0.2374 0.2389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
AUD/PAB 0.6159 0.6159 - 0.6159 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی