بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / فرانک آفریقای غربی 17.84 - 17.79 17.85 0.03 0.17% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۱
بات تایلند / فرانک سوییس 0.0292 - 0.0292 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۴۲
بات تایلند / فورینت مجارستان 9.7878 9.7893 9.7878 9.82 0.03 0.30% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / کرون چک 0.7281 0.7288 0.7281 0.7319 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / کرون دانمارک 0.2008 0.2007 0.2006 0.201 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / کرون سوئد 0.283 0.2828 0.2828 0.2837 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / کرون نروژ 0.2944 - 0.2943 0.2961 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۱
بات تایلند / کرونا ایسلند 4.3785 4.378 4.3754 4.3826 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / لیره ترکیه 0.2429 0.2431 0.2429 0.2448 0.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / وون کره جنوبی 36.831 36.83 36.83 36.923 0.07 0.20% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / ین ژاپن 3.3432 3.3445 3.3348 3.3456 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بات تایلند / یوان چین 0.2152 - 0.2147 0.2153 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
بات تایلند / یورو 0.027 - 0.027 0.027 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۴:۰۷
بولبوا پاناما / دلار 1.0001 - 0.9996 1.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۵۸
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1564 - 6.1564 6.1564 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۲۸
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 113.73 - 113.49 114.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 11.0326 - 11.0326 11.0326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 554.49 - 554.47 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 3.1783 3.1798 3.1783 3.2078 0.03 0.92% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.114 - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۶:۰۷
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 - 0.1464 0.1466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۱۵
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8126 - 0.8126 0.8129 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۱۴
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5223 - 0.5208 0.5223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۱۵
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1012.36 - 1011.91 1014.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0213 - 0.0213 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۶:۰۷
بیر اتیوپی / دلار 0.0271 0.027 0.027 0.0271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۲۲
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2179 - 0.2179 0.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۴۹
پاپوا گینه نو / دلار 0.2821 - 0.2821 0.2865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۵۸
پاپوا گینه نو / دلار استرالیا 0.4024 - 0.4024 0.4024 0.01 1.62% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۷
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1253 - 0.1252 0.1253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۴:۰۱
پزو اروگوئه / دلار 0.0235 - 0.0233 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۱۵
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1643 - 0.1643 0.1643 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۲۸
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 18.48 - 18.48 18.48 0.03 0.16% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۲۸
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 1.7927 - 1.7927 1.7927 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۲۸
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 90.1 - 90.1 90.1 0.13 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۲۸
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.5162 0.5165 0.5162 0.5205 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0183 - 0.0183 0.0183 0.00 0.55% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۴:۰۷
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.132 0.1319 0.1316 0.132 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۲۸
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0849 - 0.0849 0.0849 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی