بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / فرانک آفریقا 18.52 18.51 18.51 18.59 0.05 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۴۲
بات تایلند / فرانک آفریقای غربی 18.21 18.2 18.08 18.21 0.13 0.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۴۲
بات تایلند / فرانک سوییس 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۱۴
بات تایلند / فورینت مجارستان 9.8516 9.8556 9.8269 9.884 0.03 0.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
بات تایلند / کرون چک 0.716 0.717 0.716 0.7221 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
بات تایلند / کرون دانمارک 0.2044 0.2045 0.2043 0.2048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۲۱
بات تایلند / کرون سوئد 0.2767 0.277 0.276 0.2776 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۵۶
بات تایلند / کرون نروژ 0.2844 0.2846 0.2844 0.2872 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۵۶
بات تایلند / کرونا ایسلند 4.3172 4.3189 4.3151 4.3254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
بات تایلند / لیره ترکیه 0.2454 0.246 0.2454 0.2478 0.00 0.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۵۶
بات تایلند / وون کره جنوبی 36.838 36.829 36.755 36.927 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۷
بات تایلند / ین ژاپن 3.4617 3.4628 3.4582 3.4634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
بات تایلند / یوان چین 0.2159 0.2158 0.2158 0.2163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۴
بات تایلند / یورو 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۱
بولبوا پاناما / دلار 1 0.9986 0.9986 1 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۴۸
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1278 6.1278 6.1278 6.1278 0.02 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۲۱
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 106.18 105.93 105.93 106.5 0.31 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 12.6129 12.6144 12.6129 12.6293 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۱۴
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 521.44 521.44 512.68 524.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۱
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.911 2.9146 2.911 2.9461 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1061 0.1061 0.1061 0.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۴:۲۱
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1468 0.1468 0.1451 0.1471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۸
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7878 0.7915 0.7878 0.7915 0.01 0.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5295 0.5297 0.5295 0.5297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۵۶
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1009.86 1010.17 1009.86 1010.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۴۲
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0186 0.0186 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۲۱
بیر اتیوپی / دلار 0.0253 0.0253 0.0252 0.0253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۵۲
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2072 0.2072 0.2072 0.2072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۲۱
پاپوا گینه نو / دلار 0.2835 0.2835 0.2809 0.2835 0.00 0.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۱۵
پاپوا گینه نو / دلار استرالیا 0.3674 0.3674 0.3674 0.3674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۲۱
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1252 0.1252 0.1252 0.1252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۵۲
پزو اروگوئه / دلار 0.0237 0.0237 0.0237 0.0237 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۸
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.165 0.165 0.165 0.165 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۲۱
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 17.28 17.35 17.28 17.39 0.16 0.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 2.059 2.0593 2.059 2.0617 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۱۴
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 85.12 85.18 85.12 85.18 0.27 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۵۶
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4755 0.4757 0.4755 0.4805 0.00 0.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۲۱
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1283 0.1291 0.1283 0.1299 0.00 1.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۲۱
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی