شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / فرانک آفریقای غربی 17.81 - 17.81 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / فرانک سوییس 0.0292 - 0.0292 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
بات تایلند / فورینت مجارستان 9.411 - 9.4102 9.4196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / کرون چک 0.7159 - 0.715 0.7159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / کرون دانمارک 0.2023 - 0.2023 0.2025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / کرون سوئد 0.2807 - 0.2803 0.2808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / کرون نروژ 0.29 - 0.2898 0.2903 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / کرونا ایسلند 4.3665 - 4.3665 4.3709 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / لیره ترکیه 0.2335 - 0.2332 0.2338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / وون کره جنوبی 38.094 38.176 38.094 38.176 0.08 0.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / ین ژاپن 3.3923 3.3877 3.3877 3.3923 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / یوان چین 0.2232 0.2231 0.2231 0.2232 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۴۹
بات تایلند / یورو 0.0272 - 0.0272 0.0272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
بولبوا پاناما / دلار 0.9993 - 0.9989 0.9993 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۵۰
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1752 - 6.1752 6.1752 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۱
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 114.42 - 114.42 114.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 10.5402 - 10.5332 10.5402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۲۹
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 542.47 - 542.07 542.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 3.2414 - 3.2414 3.2443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1107 - 0.1107 0.1107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۷
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 - 0.1448 0.1464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۵۲
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7876 - 0.7842 0.7876 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5149 - 0.5131 0.5149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۵
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 1003.9 - 1003.33 1010.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۱
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0217 - 0.0217 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۷:۰۷
بیر اتیوپی / دلار 0.0281 - 0.0281 0.0283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.217 - 0.217 0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۵۶
پاپوا گینه نو / دلار 0.2839 - 0.2837 0.2839 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۵۰
پاپوا گینه نو / دلار استرالیا 0.3997 - 0.3997 0.3997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۷
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1252 - 0.1252 0.1253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۵۰
پزو اروگوئه / دلار 0.0235 - 0.0234 0.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۱۴
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1637 - 0.1637 0.1637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۱
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 18.53 - 18.5 18.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۱
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 1.707 - 1.707 1.707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۱
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 87.86 - 87.59 87.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.525 - 0.5235 0.5258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.018 - 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1276 - 0.1267 0.1276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۹
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0834 - 0.0834 0.0834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی