بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / کرون نروژ 0.2687 0.2691 0.267 0.2691 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
بات تایلند / کرونا ایسلند 3.851 3.8493 3.8467 3.878 0.02 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
بات تایلند / لیره ترکیه 0.3821 0.3804 0.378 0.3821 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
بات تایلند / وون کره جنوبی 35.297 35.244 35.16 35.414 0.08 0.24% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
بات تایلند / ین ژاپن 3.3545 3.3517 3.3456 3.3864 0.02 0.54% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
بات تایلند / یوان چین 0.1889 0.1888 0.1886 0.1901 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
بات تایلند / یورو 0.026 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
بولبوا پاناما / دلار 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.4198 6.4198 6.393 6.4198 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۴
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 122.75 122.75 122.75 122.75 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۴۴
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 14.6623 14.6623 14.6623 14.6623 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۴۴
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 586.89 586.95 586.89 586.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۲۲
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 3.167 3.1638 3.1429 3.167 0.02 0.56% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1056 0.1056 0.1056 0.1056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۴:۱۴
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1468 0.1468 0.1466 0.1468 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8138 0.814 0.8138 0.8144 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۲۲
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5927 0.5927 0.5924 0.5927 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۳
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 996.8 996.8 996.8 996.8 2.84 0.29% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۴۴
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
بیر اتیوپی / دلار 0.0219 0.0219 0.0219 0.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۲۹
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2047 0.2047 0.2047 0.2047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
پاپوا گینه نو / دلار 0.281 0.281 0.281 0.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۲۹
پاپوا گینه نو / دلار استرالیا 0.3826 0.3826 0.3826 0.3826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۲۹
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1246 0.1246 0.1246 0.1246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵:۴۷
پزو اروگوئه / دلار 0.0226 0.0226 0.0226 0.0233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۳۸
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1575 0.1575 0.1575 0.1582 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۴
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 19.13 19.13 18.86 19.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۲۳
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 2.2847 2.2847 2.2847 2.2847 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۴۴
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 91.45 91.46 91.45 91.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۲۲
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4928 0.4931 0.4898 0.4938 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۴۴
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.017 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۳
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0924 0.0924 0.0924 0.0924 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۳
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 155.32 155.32 155.32 155.32 0.44 0.28% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۴۴
پزو اوروگوئه / یورو 0.0197 0.0197 0.0197 0.0197 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
پزو دومنیکن / پوند انگلیس 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۶:۱۵
پزو دومنیکن / دلار 0.0175 0.0175 0.0174 0.0175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
پزو شیلی / بولیویانو بولیوی 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.00 1.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۴۴
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0524 0.0524 0.0524 0.0531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی