بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / رینگیت مالزی 0.1315 0.1319 0.1315 0.1319 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۲۸
بات تایلند / شیلینگ کنیا 3.4132 3.4153 3.4132 3.4153 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
بات تایلند / فرانک آفریقا 18.13 18.14 18.13 18.14 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
بات تایلند / فرانک آفریقای غربی 17.72 17.73 17.72 17.73 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
بات تایلند / فرانک سوییس 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۲۱
بات تایلند / فورینت مجارستان 9.5619 9.5594 9.5594 9.5732 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بات تایلند / کرون چک 0.6923 0.6921 0.6921 0.6928 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بات تایلند / کرون دانمارک 0.1983 0.1984 0.1983 0.1984 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
بات تایلند / کرون سوئد 0.2703 0.2701 0.2701 0.2705 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بات تایلند / کرون نروژ 0.268 0.2679 0.2679 0.2684 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بات تایلند / کرونا ایسلند 4.046 4.0473 4.046 4.0514 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بات تایلند / لیره ترکیه 0.2583 0.2586 0.2583 0.2586 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بات تایلند / وون کره جنوبی 35.571 35.657 35.571 35.679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۲۸
بات تایلند / ین ژاپن 3.4948 3.4784 3.4781 3.4948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۲۸
بات تایلند / یوان چین 0.2085 0.2086 0.2085 0.2086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۲۸
بات تایلند / یورو 0.0268 0.0268 0.0268 0.0268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۲۱
بولبوا پاناما / دلار 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۴۷
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.4171 6.4171 6.4171 6.4171 0.02 0.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
بولیویانو بولیوی / پزو شیلی 102.75 102.76 102.75 102.76 0.06 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بولیویانو بولیوی / پزوی آرژانتین 13.4222 13.4222 13.3641 13.4236 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۲:۲۸
بولیویانو بولیوی / پزوی کلمبیا 529.8 529.82 529.8 529.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بولیویانو بولیوی / پزوی مکزیک 2.9056 2.9057 2.9056 2.9078 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1049 0.1049 0.1049 0.1049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۴:۱۴
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 0.1464 0.145 0.1466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.8205 0.8214 0.8205 0.8222 0.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۷
بولیویانو بولیوی / سول پرو 0.5263 0.5263 0.523 0.5269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۲۸
بولیویانو بولیوی / گورانی پاراگوئه 913.44 913.44 909.49 913.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۲:۲۸
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0177 0.0177 0.0177 0.0177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۴:۱۴
بیر اتیوپی / دلار 0.024 0.024 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۴۶
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2057 0.2057 0.2057 0.2057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۵
پاپوا گینه نو / دلار 0.2832 0.2832 0.2832 0.2832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۵:۵۷
پاپوا گینه نو / دلار استرالیا 0.3728 0.3728 0.3728 0.3728 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲:۱۴
پاتاکا ماکائو / دلار 0.125 0.125 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۴۷
پزو اروگوئه / دلار 0.0226 0.0226 0.0226 0.0227 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۴۹
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1576 0.1576 0.1576 0.1576 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 16.02 16.03 16.02 16.03 0.06 0.37% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۲۸
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 2.0926 2.0926 2.0926 2.0926 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 82.6 82.6 82.6 82.6 0.26 0.31% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۷
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.453 0.4534 0.453 0.4534 0.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۹:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی