iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/ARS 62.4529 62.4987 - 62.4987 62.5242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/AUD 1.5154 1.517 - 1.517 1.5174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/BBD 2.0345 2.0773 - 2.0773 2.0778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/BGN 1.8383 1.8391 - 1.8379 1.8391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/BHD 0.3839 0.3839 - 0.3839 0.3839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/BRL 4.3739 4.3762 - 4.3729 4.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/BWP - 11.3378 - 11.3378 11.3378 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۷
CHF/BYN 2.2333 2.2394 - 2.239 2.2406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/CAD 1.3484 1.3491 - 1.3491 1.3499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/CLP 805.62 806.94 - 806.94 807.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/CNH - 7.19 - 7.19 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۹:۰۷
CHF/CNY 7.1103 7.1153 - 7.1153 7.1182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/CZK 23.3724 23.3897 - 23.3871 23.3975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/DKK 7.0199 7.0238 - 7.0206 7.0238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/EGP 15.9352 16.0371 - 16.0371 16.0411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/EUR 0.9395 0.9402 - 0.9399 0.9402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
CHF/GBP 0.7801 0.7805 - 0.7805 0.7809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۲۱
CHF/HKD 7.906 7.9103 - 7.9103 7.9125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/HUF 315.033 315.671 - 315.443 315.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/IDR 13913.49 13929.34 - 13929.34 13932.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/INR 72.801 72.834 - 72.834 72.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/ISK 129.1 129.43 - 129.42 129.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/JMD 142.21 144.95 - 144.95 144.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/JOD 0.7209 0.7229 - 0.7229 0.7229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/KES 102.43 102.64 - 102.64 102.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/KRW 1203.64 1206.17 - 1206.17 1207.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/LBP 1533.14 1546.38 - 1546.38 1546.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/LFX - 2.1084 - 2.1084 2.1084 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۷
CHF/LKR 184.66 184.86 - 184.86 184.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
CHF/MAD 9.8976 9.9027 - 9.9004 9.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/MXN 18.8635 18.8865 - 18.8865 18.8962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/MYR 4.2142 4.218 - 4.218 4.2202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/NAD 15.1685 15.2011 - 15.1726 15.2083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/NOK 9.4122 9.4167 - 9.4167 9.4216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/NPR 116.3 116.31 - 116.31 116.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/NZD 1.5798 1.5813 - 1.5813 1.5836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/OMR 0.3918 0.3923 - 0.3921 0.3923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
CHF/PAB 1.0182 1.0182 - 1.0182 1.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲