شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
/ یورو 0.5794 0.5798 0.5787 0.5738 0.5803 0.01 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو 0.014 0.0141 0.0142 0.0141 0.0142 0.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
/ یورو 2.4085 2.4103 2.4146 2.4103 2.427 0.01 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو 0.1789 0.179 0.1791 0.179 0.1796 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو 0.3639 0.3654 0.3656 0.3654 0.3662 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو 0.6537 0.6542 0.6539 0.6538 0.6565 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو 0.9463 0.947 0.9476 0.9466 0.9476 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو 0.1298 0.1299 0.1301 0.1298 0.1301 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو 0.1339 0.134 - 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۸
/ یورو 0.0579 0.0579 0.0584 0.0579 0.0584 0.00 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
/ یورو - 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 0.4559 - 0.4559 0.4559 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.9206 - 0.9206 0.9206 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.0767 - 0.0767 0.0767 0.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۱۴
/ یورو - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۹:۰۷
/ یورو - 0.0368 - 0.0368 0.0368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۱۴
/ یورو - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
/ یورو - 157.4905 - 157.4905 157.4905 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 9.4352 - 9.4352 9.4352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 69.4005 - 69.4005 69.4005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 5.35 - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
AFN/GBP - 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۱۴
AFN/USD 0.0131 0.0132 - 0.0131 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۷
ALL/GBP - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۱۴
ALL/USD - 0.0086 - 0.0085 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۱۵
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ANG/GBP - 0.4492 - 0.4492 0.4492 0.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۱۴
ARS/AUD 0.0242 0.0242 0.0243 0.0242 0.0247 0.00 2.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
ARS/BBD 0.0307 0.0314 - 0.0314 0.0314 0.00 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۴۹
ARS/BHD 0.0058 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۱۴
ARS/BOB 0.1048 0.1071 - 0.107 0.1071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۷
ARS/BRL 0.0783 0.0786 0.0785 0.0784 0.0787 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
ARS/CAD 0.0215 0.0215 - 0.0214 0.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۱۴
ARS/CHF 0.0148 0.0149 0.0148 0.0148 0.0149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۵۶
ARS/CLP 12.91 12.95 12.9569 12.95 13.2109 0.26 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
ARS/CNY 0.1081 0.1082 - 0.1081 0.1083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۰
ARS/COP 58.81 58.84 59.8398 58.84 60.0786 1.24 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
ARS/CZK 0.3788 0.3795 0.3799 0.3795 0.3806 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
ARS/DKK 0.1048 0.1048 0.1049 0.1048 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی