شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JMD 37.03 37.84 - 37.84 37.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۲۱
AED/JOD 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/JPY 29.9878 29.9962 - 29.9763 30.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
AED/KES 27.5 27.55 - 27.5 27.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/KRW 315.45 315.99 315.82 315.82 315.99 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/KWD 0.0826 0.0828 - 0.0827 0.0828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۵۶
AED/LBP 409.92 413.46 - 413.41 413.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۴۲
AED/LKR 49.34 49.39 - 49.36 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۲۱
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.614 2.6161 2.6176 2.6161 2.6176 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/MXN 5.0819 5.0822 5.0827 5.0822 5.0827 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/MYR 1.1048 1.1056 - 1.1037 1.1063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
AED/NAD 3.9476 3.953 - 3.9344 3.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۵۶
AED/NOK 2.43 2.4303 2.4292 2.4292 2.4303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/NPR 30.97 30.98 - 30.95 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۵۶
AED/NZD 0.4115 0.4117 0.4119 0.4117 0.4119 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/OMR 0.1048 0.1048 - 0.1048 0.1048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
AED/PAB 0.2722 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/PHP 13.87 13.88 - 13.84 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۴۲
AED/PKR 41.99 42.19 - 42.09 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۲۱
AED/PLN 1.0407 1.0408 1.0406 1.0406 1.0408 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/QAR 0.991 0.9915 - 0.9915 0.9974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۵۶
AED/RON 1.1717 1.1734 1.1729 1.1729 1.1734 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/RUB 16.7582 16.7582 16.7588 16.7582 16.7588 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/SAR 1.0213 1.0214 - 1.0197 1.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/SEK 2.5901 2.5909 2.591 2.5909 2.591 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/SGD 0.3665 0.3667 - 0.3667 0.3667 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۲۱
AED/THB 8.2572 8.2681 - 8.2681 8.2681 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/TRY 1.6108 1.6117 1.6118 1.6117 1.6118 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AED/TWD 8.1549 8.163 - 8.163 8.163 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۲۱
AED/VEF 20133.7068 20184.1672 - 20184.1672 20185.8159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
AED/XAF 161.09 161.09 - 160.7 161.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
AED/XCD 0.7351 0.7405 - 0.7405 0.7406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
AED/XOF 159.36 161.26 - 159.86 161.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
AED/ZAR 3.9452 3.9491 3.9496 3.9491 3.9496 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
AFN/GBP - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
ALL/EUR - 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۰۷
ALL/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۷:۰۷
ALL/USD - 0.0091 - 0.0091 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۵:۰۱
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶