بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BWP 8.1558 8.157 8.1034 8.1641 0.04 0.45% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
AZN/TRY 5.1054 5.1061 5.0411 5.1129 0.06 1.27% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
BTC/INR 2550040 2550040 2550040 2550040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۰۷
CAD/BWP 8.7976 8.7962 8.7662 8.8241 0.02 0.26% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۴۳
CNY/DZD 21.141 21.144 20.877 21.315 0.16 0.75% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
DOG/EUSD 0.2789 0.2789 0.2718 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
HOT/USD 0.0107 0.0107 0.0106 0.0112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۵۱
HRK/TRY 135.0832 135.0698 133.746 135.4713 1.18 0.88% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
INR/KZT 5.7825 5.7828 5.7825 5.8022 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۰۸
INR/RON 0.0573 0.0572 0.0572 0.0573 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۰۸
LIN/KUSD 25.1259 25.1259 24.356 25.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
LUN/AUSD 35.3425 35.3425 32.2838 35.6883 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
NGN/XOF 1.3625 1.3637 1.3624 1.3674 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۸
PLN/BGN 4.2547 4.254 4.2533 4.2824 0.02 0.53% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۴۳
RON/HUF 71.452 71.4614 70.9344 71.4733 0.45 0.64% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
SAR/ETB 12.4283 12.4286 12.4236 12.4299 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۸
TND/MAD 3.2116 3.2112 3.2045 3.226 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
TND/MXN 7.1506 7.1501 7.1199 7.171 0.03 0.41% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
TRY/AZN 0.1975 0.1974 0.1972 0.2004 0.00 1.27% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۴۳
USD/BRL PTAX 5.3103 5.2594 5.2594 5.3103 0.05 0.97% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
USD/ZWL 88.459 88.459 88.459 88.459 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۵۸
ZWL/ZAR 0.1753 0.1755 0.1729 0.1756 0.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۴۳
آریاری ماداسگار / پوند انگلیس 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
آریاری ماداسگار / دلار 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۱۵:۴۷
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
افغانی افغانستان / دلار 0.0117 0.0117 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۲۳
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0099 0.0099 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۵۱
بات تایلند / پزو شیلی 23.56 23.57 23.55 23.67 0.09 0.38% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5029 1.5036 1.5009 1.5089 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9529 2.9538 2.9529 2.9682 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6009 0.6011 0.5991 0.6025 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2186 0.2187 0.218 0.219 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / پوند لبنان 45.59 45.61 45.59 45.85 0.24 0.53% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / پوند مصر 0.4731 0.4733 0.4731 0.4758 0.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / درهم امارات 0.1103 0.1104 0.1103 0.1109 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۲۹
بات تایلند / درهم مراکش 0.2699 0.27 0.2695 0.2709 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۸
بات تایلند / دلار 0.03 0.0301 0.03 0.0302 0.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی