شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 05:42:19
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:02:18
146 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
143 (2.44%)
تغییر ۶ ماهه
354 (6.59%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.933 3.935 3.9349 3.9348 3.9464 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ARS/ZAR 0.2408 0.2409 0.2411 0.2409 0.2415 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
AUD/ZAR 9.9408 9.95 9.9474 9.9395 9.9725 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
BRL/ZAR 3.471 3.4728 3.4731 3.4728 3.4821 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
BWP/ZAR 1.3376 1.3487 1.3486 1.3486 1.3523 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
CAD/ZAR 11.0541 11.0623 11.0615 11.0615 11.0936 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
CHF/ZAR 14.9204 14.9336 14.9337 14.9336 14.9776 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
CNY/ZAR 2.1059 2.1072 2.107 2.107 2.1132 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
COP/ZAR - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
CYP/ZAR - 27.387 - 27.387 27.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
CZK/ZAR - 0.6374 - 0.6374 0.6374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
DKK/ZAR 2.1447 2.1467 2.1463 2.146 2.1514 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
EGP/ZAR - 0.9131 - 0.9131 0.9131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
EUR/ZAR 16.0263 16.0432 16.0385 16.0377 16.0783 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
GBP/ZAR 18.7806 18.7967 18.7964 18.7961 18.8493 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
GHS/ZAR - 2.55 - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
HKD/ZAR 1.8599 1.8611 1.8612 1.8611 1.8659 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
HUF/ZAR - 0.0477 - 0.0477 0.0477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
IDR/ZAR - 0.1058 - 0.1058 0.1058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
INR/ZAR 0.2032 0.2033 0.2034 0.2033 0.2039 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
JPY/ZAR 0.1311 0.1312 0.1313 0.1312 0.1316 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۴۲
KES/ZAR - 0.1413 - 0.1413 0.1413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۷
KRW/ZAR 1.2457 1.2468 1.2461 1.2458 1.249 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
LKR/ZAR - 0.0798 - 0.0798 0.0798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۸
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.4995 - 1.4995 1.4995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
MUR/ZAR - 0.3897 - 0.3897 0.3897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
MWK/ZAR - 0.0195 - 0.0195 0.0195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۰۷
MXN/ZAR 0.7739 0.7751 0.775 0.7749 0.7788 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
MYR/ZAR 3.5571 3.562 3.5619 3.5619 3.5744 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
NOK/ZAR 1.6234 1.6242 1.6239 1.6225 1.6266 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
NZD/ZAR 9.5586 9.5678 9.5673 9.5596 9.5942 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
OMR/ZAR - 37.5448 - 37.5448 37.5448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PHP/ZAR 0.2835 0.2836 0.2838 0.2832 0.2846 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
PKR/ZAR - 0.0933 - 0.0933 0.0933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/ZAR 3.7792 3.781 3.7807 3.7807 3.7911 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
PYG/ZAR - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۷
QAR/ZAR - 3.962 - 3.962 3.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
RON/ZAR - 3.3525 - 3.3525 3.3525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
RUB/ZAR 0.2347 0.2348 0.235 0.2348 0.2354 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
RWF/ZAR - 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۷
SAR/ZAR 3.8501 3.852 3.8524 3.8518 3.8637 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
SEK/ZAR 1.5189 1.5196 1.5194 1.5189 1.5229 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
SGD/ZAR 10.7218 10.7305 10.7299 10.7299 10.7558 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
SZL/ZAR - 0.9994 - 0.9994 0.9994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۸
THB/ZAR 0.4751 0.4754 0.4753 0.4753 0.4769 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
TND/ZAR - 5.1233 - 5.1233 5.1233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
TRY/ZAR 2.4502 2.4537 2.4529 2.4526 2.46 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
TWD/ZAR 0.4824 0.4826 0.4829 0.4825 0.4837 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
TZS/ZAR - 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۸
UGX/ZAR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
XAG/ZAR - 260.26 - 260.26 260.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۸
XAU/ZAR - 22499.5 - 22499.5 22499.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/AED 0.2542 0.2542 0.2537 0.2535 0.2542 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/ARS 4.1521 4.1528 4.1531 4.1422 4.1532 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/AUD 0.1006 0.1006 0.1004 0.1003 0.1007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/BBD 0.1383 0.1412 0.1411 0.1408 0.1412 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
ZAR/BHD 0.0261 0.0261 0.026 0.026 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/BRL 0.288 0.288 0.2881 0.2873 0.2881 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/BWP 0.7414 0.7476 0.7479 0.746 0.7479 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/CAD 0.0904 0.0904 0.0902 0.0902 0.0904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/CHF 0.067 0.067 0.0669 0.0669 0.0671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/CLP 53.5 53.61 53.62 53.48 53.62 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/CNY 0.4744 0.475 0.4751 0.4739 0.4751 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/COP - 230.8006 - 230.8006 230.8006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۷
ZAR/CYP - 0.0365 - 0.0365 0.0365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۹:۰۷
ZAR/CZK 1.5681 1.5688 1.5689 1.5647 1.5701 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/DKK 0.4658 0.4663 0.4662 0.4642 0.4665 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/EGP 1.092 1.099 1.0989 1.0962 1.0991 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/EUR 0.0624 0.0624 0.0623 0.0623 0.0624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۲۱
ZAR/GBP 0.0532 0.0532 0.0531 0.0531 0.0532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/GHS - 0.3919 - 0.3919 0.3919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/HKD 0.5373 0.5377 0.5376 0.5365 0.538 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/HUF 20.97 20.99 20.98 20.94 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/IDR 944.3 945.48 945.67 942.53 945.67 1.31 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/INR 4.9175 4.9204 4.9209 4.91 4.9231 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/ISK 8.57 8.59 8.57 8.57 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/JMD 9.17 9.35 9.33 9.33 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/JOD 0.049 0.0491 0.049 0.049 0.0491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/JPY 7.6233 7.6299 7.629 7.6109 7.6323 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/KES 6.99 7.01 6.99 6.97 7.01 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/KRW 80.206 80.279 80.34 80.255 80.489 0.16 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/LBP 104.18 105.08 105.09 104.82 105.1 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/LKR 12.54 12.55 12.52 12.52 12.55 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/LSL - 0.9952 - 0.9952 0.9952 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۰۷
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6649 0.6658 0.6659 0.6641 0.6659 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/MUR - 2.4998 - 2.4998 2.4998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/MWK - 51.1251 - 51.1251 51.1251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۸
ZAR/MXN 1.2907 1.2917 1.2919 1.2889 1.292 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/MYR 0.2807 0.2811 0.281 0.2802 0.2811 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/NAD 0.9997 1.0002 1.0003 0.9976 1.0003 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/NGN - 24.961 - 24.961 24.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/NOK 0.6155 0.6162 0.6157 0.6155 0.617 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/NPR 7.87 7.87 7.85 7.85 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/NZD 0.1045 0.1046 0.1043 0.1043 0.1047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/OMR 0.0266 0.0267 0.0266 0.0266 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
ZAR/PAB 0.0692 0.0692 0.0691 0.069 0.0692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۵۶
ZAR/PHP 3.525 3.5282 3.5265 3.5174 3.5301 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/PKR 10.638 10.705 10.704 10.678 10.737 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/PLN 0.2645 0.2646 0.2645 0.264 0.2647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/PYG - 452.1365 - 452.1365 452.1365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
ZAR/QAR 0.2519 0.252 0.2521 0.252 0.2535 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/RON 0.2981 0.2984 0.2985 0.2976 0.2985 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/RUB 4.2599 4.2599 4.2602 4.2491 4.2603 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/RWF - 65.8453 - 65.8453 65.8453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۹
ZAR/SAR 0.2597 0.2597 0.2596 0.259 0.2597 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۴:۵۶
ZAR/SEK 0.6582 0.6583 0.6584 0.657 0.6588 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/SGD 0.0932 0.0932 0.0933 0.093 0.0933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/SZL - 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۸
ZAR/THB 2.1033 2.105 2.1059 2.1006 2.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/TND - 0.1951 - 0.1951 0.1951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
ZAR/TRY 0.4078 0.4079 0.408 0.4071 0.4085 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/TWD 2.0707 2.0745 2.0744 2.0708 2.0758 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/UGX - 255.0276 - 255.0276 255.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۷
ZAR/UYU - 2.5875 - 2.5875 2.5875 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۰۷
ZAR/VEF 5117.8086 5130.6352 5130.9725 5117.9027 5131.4342 2.32 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۵۶
ZAR/XAF 40.91 40.91 40.85 40.75 40.91 0.08 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZAR/XCD 0.1868 0.1882 0.1883 0.1878 0.1883 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/XOF 40.51 41 40.99 40.53 41 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 0.9838 - 0.9838 0.9838 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۰۷
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0692 0.0692 0.0693 0.069 0.0693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۵:۴۲
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.4466 14.4583 14.458 14.4457 14.4942 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۰۹