افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0677
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 01:15:06
0 (2.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZWL/ZAR 0.1753 0.1753 0.1753 0.1757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
بات تایلند / راند آفریقای جنوبی 0.4433 0.4433 0.4429 0.4539 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی 0.2954 0.2954 0.2949 0.2955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
پزوی آرژانتین / راند آفریقای جنوبی 0.1504 0.1504 0.1501 0.1511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
پزوی کلمبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی 0.7367 0.7367 0.7288 0.7388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 1.3301 1.3301 1.3202 1.3338 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 20.2569 20.2569 20.2569 20.3036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
پوند مصر / راند آفریقای جنوبی 0.9386 0.9386 0.9386 0.9386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
درهم امارات / راند آفریقای جنوبی 4.0253 4.0253 4.0127 4.0261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
درهم مراکش / راند آفریقای جنوبی 1.6617 1.6617 1.6617 1.6617 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.7462 14.7462 14.7387 14.7976 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۸
دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی 10.7161 10.7161 10.7161 10.7411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی 0.5319 0.5319 0.5292 0.5319 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی 10.9328 10.9328 10.9328 10.9596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی 11.5497 11.5497 11.5497 11.6477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
دلار نامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.986 0.986 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی 10.3872 10.3872 10.2983 10.4039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی 1.895 1.895 1.8924 1.9002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی 5.3494 5.3494 5.3494 5.3494 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.7955 2.7955 2.7925 2.8292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / بات تایلند 2.2639 2.2639 2.2022 2.2639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / بولبوا پاناما 0.069 0.069 0.069 0.0691 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.8966 2.8966 2.8966 2.8966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
راند آفریقای جنوبی / پزو شیلی 53.11 53.11 53.11 53.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / پزو فیلیپین 3.3971 3.3971 3.3843 3.3971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / پزوی آرژانتین 6.6589 6.6589 6.6103 6.6713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / پزوی کلمبیا 259.0528 259.0528 259.0528 259.0528 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزوی مکزیک 1.3554 1.3554 1.3552 1.3713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا 0.7574 0.7574 0.7558 0.7606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.0493 0.0493 0.0493 0.0493 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / پوند لبنان 102.77 102.77 102.77 103.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / پوند مصر 1.0665 1.0665 1.0648 1.0689 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / درهم امارات 0.2486 0.2486 0.2486 0.2492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش 0.6085 0.6085 0.6085 0.6098 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / دلار استرالیا 0.0932 0.0932 0.093 0.0933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / دلار باربادوس 0.1381 0.1381 0.1381 0.1384 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / دلار تایوان 1.8873 1.8873 1.8827 1.8873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
راند آفریقای جنوبی / دلار جامائیکا 10.15 10.15 10.15 10.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / دلار سنگاپور 0.0913 0.0913 0.0913 0.0915 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / دلار کارائیب شرقی 0.1841 0.1841 0.1841 0.1844 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / دلار کانادا 0.0864 0.0864 0.0855 0.0865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / دلار نامبیا 1.0005 1.0005 1.0002 1.0007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند 0.0961 0.0961 0.0961 0.097 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ 0.5281 0.5281 0.527 0.5281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
راند آفریقای جنوبی / دینار اردن 0.0481 0.0481 0.0481 0.0481 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۴۳
راند آفریقای جنوبی / دینار بحرین 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / دینار تونس 1.9269 1.9269 1.9269 1.9269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.358 0.358 0.353 0.3583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / روبل روسیه 4.9308 4.9308 4.9308 5.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / روپیه اندونزی 965.67 965.67 963.62 974.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان 11.43 11.43 11.262 11.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / روپیه سریلانکا 13.53 13.53 13.476 13.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس 2.8306 2.8306 2.8306 2.8306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
راند آفریقای جنوبی / روپیه نپال 7.96 7.96 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / روپیه هند 4.998 4.998 4.9841 4.998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.254 0.254 0.254 0.2545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / ریال عمان 0.0261 0.0261 0.0261 0.0262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / ریال قطر 0.2465 0.2465 0.2465 0.2469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / رینگیت مالزی 0.2832 0.2832 0.28 0.2832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان 0.2652 0.2652 0.2639 0.2656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / سدی غنا 0.4048 0.4048 0.4048 0.4048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 236.7046 236.7046 236.7046 236.7046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ کنیا 7.46 7.46 7.46 7.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقا 38.68 38.68 38.68 38.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقای غربی 37.9 37.9 37.9 37.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 67.5628 67.5628 67.5628 67.5628 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
راند آفریقای جنوبی / فرانک سوییس 0.0631 0.0631 0.0619 0.0631 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / فورینت مجارستان 20.38 20.38 20.08 20.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / کرون چک 1.466 1.466 1.4652 1.4678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک 0.4305 0.4305 0.4275 0.4305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد 0.5881 0.5881 0.5863 0.5886 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ 0.5912 0.5912 0.5897 0.5933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / کرونا ایسلند 8.75 8.75 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 55.7488 55.7488 55.631 55.7488 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 388.3753 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / لئو رومانی 0.2856 0.2856 0.2835 0.2863 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لیتاس لیتوانی 0.2342 0.2342 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / لیره ترکیه 0.5862 0.5862 0.5663 0.5864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری 27.9586 27.9586 27.8995 27.9586 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / وون کره جنوبی 80.316 80.316 79.0777 80.316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / ین ژاپن 7.4654 7.4654 7.436 7.4654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / یوان چین 0.4389 0.4389 0.4366 0.4389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
راند آفریقای جنوبی / یورو 0.0577 0.0577 0.0575 0.0577 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0677 0.0677 0.0677 0.0679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۱۵
روبل روسیه / راند آفریقای جنوبی 0.2029 0.2029 0.1996 0.2029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
روپیه اندونزی / راند آفریقای جنوبی 0.1122 0.1122 0.1122 0.1122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه پاکستان / راند آفریقای جنوبی 0.0887 0.0887 0.0887 0.0887 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
روپیه سریلانکا / راند آفریقای جنوبی 0.0742 0.0742 0.0742 0.0742 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی 0.344 0.344 0.344 0.344 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
روپیه هند / راند آفریقای جنوبی 0.2008 0.2008 0.2004 0.2008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 3.9429 3.9429 3.9342 3.9437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
ریال عمان / راند آفریقای جنوبی 38.1238 38.1238 38.1238 38.1238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
ریال قطر / راند آفریقای جنوبی 4.0032 4.0032 4.0032 4.0032 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
رینگیت مالزی / راند آفریقای جنوبی 3.5363 3.5363 3.5286 3.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی 3.7757 3.7757 3.7691 3.7757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی 2.4693 2.4693 2.4693 2.4693 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
شیلینگ تانزانیا / راند آفریقای جنوبی 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
شیلینگ کنیا / راند آفریقای جنوبی 0.1358 0.1358 0.1358 0.1358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
طلا / راند آفریقای جنوبی 26696.6 26696.6 26696.6 26696.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.0147 0.0147 0.0147 0.0147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
فرانک سوییس / راند آفریقای جنوبی 15.817 15.817 15.817 16.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
فورینت مجارستان / راند آفریقای جنوبی 0.0498 0.0498 0.0498 0.0498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
کرون چک / راند آفریقای جنوبی 0.6806 0.6806 0.6806 0.6806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی 2.3255 2.3255 2.3255 2.3378 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
کرون سوئد / راند آفریقای جنوبی 1.7028 1.7028 1.7006 1.7046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی 1.6974 1.6974 1.6847 1.6987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
کواچا زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0183 0.0183 0.0183 0.0183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
لئو رومانی / راند آفریقای جنوبی 3.5195 3.5195 3.5195 3.5195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
لسوتو لوتی / راند آفریقای جنوبی 0.9833 0.9833 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / راند آفریقای جنوبی 1.709 1.709 1.708 1.7646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.999 0.999 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
نایرای نیجریه / راند آفریقای جنوبی 0.0358 0.0358 0.0358 0.0358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
نقره / راند آفریقای جنوبی 352.46 352.46 352.46 352.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
واچای زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.921 0.921 0.921 0.921 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی 1.2489 1.2489 1.2489 1.2516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی 0.1341 0.1341 0.1338 0.1345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
یوان چین / راند آفریقای جنوبی 2.2808 2.2808 2.2775 2.287 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
یورو / راند آفریقای جنوبی 17.2928 17.2928 17.2928 17.3854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی