افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0672
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 04:42:17
0 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / راند آفریقای جنوبی 0.4981 0.4981 0.4975 0.4986 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی 0.3107 0.3107 0.3102 0.311 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
پزوی آرژانتین / راند آفریقای جنوبی 0.1728 0.1728 0.1726 0.1731 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
پزوی کلمبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی 0.7623 0.7623 0.7605 0.7623 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 1.369 1.369 1.3666 1.371 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 20.391 20.391 20.3619 20.4221 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
پوند مصر / راند آفریقای جنوبی 0.9488 0.9488 0.9488 0.9488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
درهم امارات / راند آفریقای جنوبی 4.0605 4.0605 4.0576 4.0688 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
درهم مراکش / راند آفریقای جنوبی 1.7101 1.7101 1.7101 1.7101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۱۴
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.9175 14.9126 14.8914 14.9455 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۴۳
دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی 11.5722 11.5722 11.5475 11.5785 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی 0.5329 0.5329 0.5329 0.536 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی 11.2575 11.2575 11.2533 11.2743 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی 11.8166 11.8166 11.7718 11.8279 0.04 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
دلار نامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.986 0.986 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی 10.7207 10.6709 10.6709 10.7325 0.05 0.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی 1.9239 1.9239 1.9231 1.9662 0.04 2.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی 5.5089 5.5089 5.5089 5.5089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.8184 2.8184 2.8078 2.8235 0.01 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / بات تایلند 2.0108 2.0108 2.0066 2.0148 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / بولبوا پاناما 0.0684 0.0685 0.0684 0.0685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۴۲
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.8281 2.8281 2.8281 2.8281 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
راند آفریقای جنوبی / پزو شیلی 48.46 48.46 48.41 48.5 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۰۰
راند آفریقای جنوبی / پزو فیلیپین 3.2243 3.2243 3.2129 3.2339 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزوی آرژانتین 5.7931 5.7653 5.7653 5.7978 0.03 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزوی کلمبیا 233.4568 233.4568 233.4568 233.4568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / پزوی مکزیک 1.3141 1.3141 1.3125 1.3168 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا 0.7351 0.7313 0.7313 0.7361 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.0491 0.0491 0.0489 0.0492 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوند لبنان 101.89 101.89 101.78 102.53 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوند مصر 1.0587 1.0587 1.0534 1.0595 0.01 0.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / درهم امارات 0.2465 0.2456 0.2456 0.2466 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش 0.6021 0.6021 0.6014 0.6028 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار استرالیا 0.0865 0.0866 0.0865 0.0867 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۵۶
راند آفریقای جنوبی / دلار باربادوس 0.1369 0.1369 0.1367 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۰۰
راند آفریقای جنوبی / دلار تایوان 1.8791 1.8791 1.8707 1.8817 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار جامائیکا 9.81 9.81 9.79 9.81 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار سنگاپور 0.0889 0.0889 0.0887 0.089 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار کارائیب شرقی 0.1825 0.1826 0.1823 0.1826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۴۲
راند آفریقای جنوبی / دلار کانادا 0.0847 0.0849 0.0847 0.0849 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار نامبیا 1.0012 1.0012 0.9972 1.0016 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند 0.0934 0.0934 0.0933 0.0937 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ 0.5203 0.5203 0.5082 0.521 0.01 2.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دینار اردن 0.0476 0.0476 0.0476 0.0477 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۰۰
راند آفریقای جنوبی / دینار بحرین 0.0253 0.0253 0.0251 0.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۶
راند آفریقای جنوبی / دینار تونس 1.9269 1.9269 1.9269 1.9269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3551 0.3558 0.3547 0.3563 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روبل روسیه 4.9326 4.9326 4.9202 4.9366 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه اندونزی 942.33 942.33 927.2 943.55 15.13 1.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان 10.806 10.806 10.755 10.82 0.05 0.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه سریلانکا 13.15 13.15 13.074 13.16 0.08 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس 2.6309 2.6309 2.6309 2.6309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / روپیه نپال 7.84 7.84 7.83 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۰۱
راند آفریقای جنوبی / روپیه هند 4.8963 4.8963 4.8831 4.9009 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2516 0.2518 0.2514 0.2519 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۴۲
راند آفریقای جنوبی / ریال عمان 0.0258 0.0258 0.0257 0.0259 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ریال قطر 0.2443 0.2445 0.2441 0.2445 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۴۲
راند آفریقای جنوبی / رینگیت مالزی 0.2716 0.2716 0.27 0.272 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان 0.2511 0.2511 0.2464 0.2517 0.00 1.91% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / سدی غنا 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 239.0315 239.0315 239.0315 239.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ کنیا 7.4 7.4 7.368 7.41 0.03 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقا 37.61 37.61 37.56 37.64 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقای غربی 36.43 36.43 36.39 36.46 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۰۱
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 66.3149 66.3149 66.3149 66.3149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / فرانک سوییس 0.0597 0.0596 0.0596 0.0597 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / فورینت مجارستان 19.79 19.79 19.753 19.82 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون چک 1.4455 1.4418 1.4418 1.4486 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک 0.4122 0.4039 0.4039 0.4128 0.01 2.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد 0.5593 0.5593 0.5593 0.5616 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ 0.5689 0.5689 0.5689 0.5712 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرونا ایسلند 8.69 8.69 8.69 8.7 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۰۰
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 51.4591 51.4591 51.4591 51.4591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 388.3753 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / لئو رومانی 0.2701 0.2701 0.2692 0.2705 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / لیتاس لیتوانی 0.2342 0.2342 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / لیره ترکیه 0.4982 0.4982 0.4964 0.4985 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری 26.399 26.399 26.399 26.399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
راند آفریقای جنوبی / وون کره جنوبی 73.775 73.775 73.6624 73.835 0.11 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ین ژاپن 6.9524 6.9524 6.938 6.9592 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / یوان چین 0.4341 0.4334 0.4334 0.4347 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
راند آفریقای جنوبی / یورو 0.0554 0.0554 0.0553 0.0555 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0672 0.0671 0.0671 0.0672 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۴۲
روبل روسیه / راند آفریقای جنوبی 0.2029 0.2031 0.2027 0.2032 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
روپیه اندونزی / راند آفریقای جنوبی 0.1122 0.1122 0.1122 0.1122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه پاکستان / راند آفریقای جنوبی 0.0929 0.0929 0.0929 0.0929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
روپیه سریلانکا / راند آفریقای جنوبی 0.0764 0.0764 0.0764 0.0764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی 0.3777 0.3777 0.3777 0.3777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
روپیه هند / راند آفریقای جنوبی 0.2045 0.2045 0.2044 0.2049 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 3.9782 3.9782 3.973 3.983 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
ریال عمان / راند آفریقای جنوبی 38.8696 38.8696 38.8696 38.8696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
ریال قطر / راند آفریقای جنوبی 4.0998 4.0998 4.0998 4.0998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
رینگیت مالزی / راند آفریقای جنوبی 3.6919 3.6789 3.6789 3.6953 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی 3.9891 3.9891 3.9794 3.99 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی 2.5627 2.5627 2.5627 2.5627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.004 0.004 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
شیلینگ تانزانیا / راند آفریقای جنوبی 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
شیلینگ کنیا / راند آفریقای جنوبی 0.1355 0.1355 0.1355 0.1355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
طلا / راند آفریقای جنوبی 27657.2 27657.2 27657.2 27657.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.015 0.015 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
فرانک سوییس / راند آفریقای جنوبی 16.7747 16.7747 16.7588 16.8018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
فورینت مجارستان / راند آفریقای جنوبی 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
کرون چک / راند آفریقای جنوبی 0.6924 0.6924 0.6924 0.6924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی 2.4299 2.4299 2.4264 2.4695 0.04 1.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
کرون سوئد / راند آفریقای جنوبی 1.79 1.7849 1.7848 1.7911 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی 1.7605 1.7543 1.7543 1.7605 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
کواچا زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0196 0.0196 0.0196 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
لئو رومانی / راند آفریقای جنوبی 3.7058 3.7058 3.7058 3.7058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
لسوتو لوتی / راند آفریقای جنوبی 0.9833 0.9833 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / راند آفریقای جنوبی 2.0108 2.0108 2.0066 2.0179 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
نایرای نیجریه / راند آفریقای جنوبی 0.0379 0.0379 0.0379 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
نقره / راند آفریقای جنوبی 378.92 378.92 378.92 378.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
واچای زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.7311 0.7311 0.7311 0.7311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی 1.3572 1.3572 1.3572 1.3634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی 0.144 0.144 0.1439 0.1442 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
یوان چین / راند آفریقای جنوبی 2.3071 2.3071 2.3063 2.3114 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
یورو / راند آفریقای جنوبی 18.0756 18.0756 18.0457 18.0939 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی