افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0618
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 23:12:07
0 (2.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / راند آفریقای جنوبی 0.5278 0.5175 0.5175 0.5278 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی 0.3348 0.3345 0.3345 0.3348 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
پزوی آرژانتین / راند آفریقای جنوبی 0.2079 - 0.2072 0.2079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
پزوی کلمبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۸:۰۷
پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی 0.7796 - 0.7763 0.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 1.4224 - 1.4224 1.4313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 21.3921 - 21.1238 21.3921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
پوند مصر / راند آفریقای جنوبی 1.0348 - 1.0348 1.0348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۱۴
درهم امارات / راند آفریقای جنوبی 4.492 4.4142 4.4084 4.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
درهم مراکش / راند آفریقای جنوبی 1.7892 - 1.7892 1.7892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۴۹
دلار / راند آفریقای جنوبی 16.2169 16.2136 16.19 16.2169 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۲
دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی 11.5295 - 11.5295 11.5698 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی 0.5753 0.566 0.5656 0.5753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی 12.1566 - 11.9381 12.1566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی 12.3476 - 12.332 12.3507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
دلار نامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی 10.8742 - 10.8331 10.8742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی 2.0847 - 2.0847 2.0915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی 5.9789 - 5.9789 5.9789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۲
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.8999 - 2.8797 2.8999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / بات تایلند 1.8917 1.9356 1.8917 1.9356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / بولبوا پاناما 0.0617 - 0.0617 0.0617 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.6044 - 2.6044 2.6044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۷
راند آفریقای جنوبی / پزو شیلی 47.9 47.93 47.9 47.93 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / پزو فیلیپین 2.9856 - 2.9856 2.9938 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزوی آرژانتین 4.8086 - 4.8086 4.8277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزوی کلمبیا 232.3442 - 232.3442 232.3442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۷
راند آفریقای جنوبی / پزوی مکزیک 1.282 - 1.282 1.2902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا 0.7026 - 0.7026 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.0467 - 0.0467 0.0474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوند لبنان 93.74 93.81 93.74 93.81 0.08 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / پوند مصر 0.9652 - 0.9652 0.9737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / درهم امارات 0.2225 - 0.2225 0.2269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش 0.5662 0.5666 0.5661 0.5666 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دلار استرالیا 0.0865 - 0.0861 0.0868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۵۶
راند آفریقای جنوبی / دلار باربادوس 0.1259 - 0.1259 0.1259 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دلار تایوان 1.7417 1.7705 1.7417 1.7705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار جامائیکا 9.07 - 9.07 9.07 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دلار سنگاپور 0.0822 - 0.0822 0.0839 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار کارائیب شرقی 0.1679 - 0.1679 0.1679 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دلار کانادا 0.0809 - 0.0809 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار نامبیا 1.0007 1.0003 1.0003 1.0007 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند 0.0919 - 0.0919 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ 0.4794 - 0.4788 0.4794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دینار اردن 0.0438 - 0.0438 0.0438 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دینار بحرین 0.0233 - 0.0232 0.0233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۴۹
راند آفریقای جنوبی / دینار تونس 1.9269 - 1.9269 1.9269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3444 - 0.3444 0.3474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روبل روسیه 4.7046 - 4.6993 4.7046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه اندونزی 894 - 894 907.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان 9.822 - 10.002 9.822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه سریلانکا 11.162 - 11.162 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس 2.3583 - 2.3583 2.3583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹
راند آفریقای جنوبی / روپیه نپال 7.27 - 7.27 7.27 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / روپیه هند 4.5542 - 4.5542 4.5679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2315 - 0.2315 0.2315 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / ریال عمان 0.0234 - 0.0234 0.0238 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ریال قطر 0.2248 - 0.2248 0.2248 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / رینگیت مالزی 0.26 - 0.257 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان 0.2385 - 0.2378 0.2385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / سدی غنا 0.3535 - 0.3535 0.3535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 217.0766 - 217.0766 217.0766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۰۷
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ کنیا 6.607 - 6.607 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقا 34.19 34.2 34.19 34.2 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقای غربی 34.46 34.47 34.46 34.48 0.03 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 59.9701 - 59.9701 59.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۴۹
راند آفریقای جنوبی / فرانک سوییس 0.0551 - 0.0551 0.0559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / فورینت مجارستان 19.012 - 19.01 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون چک 1.4189 - 1.4177 1.4189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک 0.388 - 0.3877 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد 0.534 - 0.534 0.5402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ 0.5608 - 0.5608 0.5709 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرونا ایسلند 8.58 - 8.58 8.58 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 45.4824 - 45.4824 45.4824 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۷
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 - 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / لئو رومانی 0.2538 - 0.2536 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 1.004 - 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۷
راند آفریقای جنوبی / لیتاس لیتوانی 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / لیره ترکیه 0.4781 0.4921 0.4781 0.4923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9995 - 0.9995 0.9995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۴۲
راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری 23.163 - 23.163 23.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹
راند آفریقای جنوبی / وون کره جنوبی 69.499 - 69.499 69.758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ین ژاپن 6.463 - 6.463 6.4741 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / یوان چین 0.4113 - 0.4113 0.4136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
راند آفریقای جنوبی / یورو 0.0514 - 0.0514 0.0521 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0618 - 0.0606 0.0619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۱۲
روبل روسیه / راند آفریقای جنوبی 0.2124 - 0.2124 0.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
روپیه اندونزی / راند آفریقای جنوبی 0.1122 - 0.1122 0.1122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه پاکستان / راند آفریقای جنوبی 0.1018 - 0.1018 0.1018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹
روپیه سریلانکا / راند آفریقای جنوبی 0.0896 - 0.0896 0.0896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۲
روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی 0.4012 - 0.4012 0.4012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹
روپیه هند / راند آفریقای جنوبی 0.2195 - 0.2192 0.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 4.3234 4.3173 4.3173 4.3234 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
ریال عمان / راند آفریقای جنوبی 42.7041 - 42.7041 42.7041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹
ریال قطر / راند آفریقای جنوبی 4.4548 - 4.4548 4.4548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۴۹
رینگیت مالزی / راند آفریقای جنوبی 3.9183 - 3.8966 3.9183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی 4.2101 4.2045 4.2045 4.2101 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی 2.8402 - 2.8402 2.8402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۴۲
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
شیلینگ تانزانیا / راند آفریقای جنوبی 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۴۲
شیلینگ کنیا / راند آفریقای جنوبی 0.1469 - 0.1469 0.1469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
طلا / راند آفریقای جنوبی 31364.2 - 31364.2 31364.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۱۴
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.0166 - 0.0166 0.0166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۴۹
فرانک سوییس / راند آفریقای جنوبی 18.1519 - 17.9107 18.1519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
فورینت مجارستان / راند آفریقای جنوبی 0.0526 - 0.0526 0.0526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
کرون چک / راند آفریقای جنوبی 0.7033 - 0.7033 0.7033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۷
کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی 2.5736 - 2.5736 2.5839 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
کرون سوئد / راند آفریقای جنوبی 1.8718 - 1.8519 1.8718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی 1.7823 - 1.7546 1.7823 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
کواچا زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0219 - 0.0219 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۷
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
لئو رومانی / راند آفریقای جنوبی 3.931 - 3.931 3.931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۴۹
لسوتو لوتی / راند آفریقای جنوبی 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / راند آفریقای جنوبی 2.0902 2.036 2.0329 2.0902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.9991 - 0.9991 0.9991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۴۲
نایرای نیجریه / راند آفریقای جنوبی 0.0432 - 0.0432 0.0432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۴۹
نقره / راند آفریقای جنوبی 392.88 - 392.88 392.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۲
واچای زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.8139 - 0.8139 0.8139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۷
وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی 1.437 1.4354 1.4354 1.437 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۲۸
ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی 0.1547 - 0.1546 0.1548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
یوان چین / راند آفریقای جنوبی 2.4272 - 2.4221 2.4272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
یورو / راند آفریقای جنوبی 19.4445 - 19.206 19.4445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی