شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0573
قیمت روز
0 (1.57%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:12:06
0 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / راند آفریقای جنوبی 0.5623 - 0.5441 0.5625 0.02 3.34% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی 0.3562 - 0.3491 0.3568 0.01 1.74% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
پزوی آرژانتین / راند آفریقای جنوبی 0.241 - 0.2353 0.2418 0.01 2.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
پزوی کلمبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۷
پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی 0.7661 - 0.7582 0.7699 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 1.4957 - 1.4693 1.4957 0.03 1.80% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 22.7242 - 22.4172 22.7494 0.23 1.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
پوند مصر / راند آفریقای جنوبی 1.0668 - 1.0668 1.0668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۰۷
درهم امارات / راند آفریقای جنوبی 4.7622 - 4.638 4.7686 0.12 2.68% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
درهم مراکش / راند آفریقای جنوبی 1.8149 - 1.8149 1.8149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۹
دلار / راند آفریقای جنوبی 17.4613 17.4936 17.1247 17.5265 0.26 1.51% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۱
دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی 12.4502 - 12.155 12.4767 0.30 2.43% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی 0.5948 - 0.5767 0.595 0.02 3.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی 12.6951 - 12.4607 12.7109 0.20 1.63% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی 13.0376 - 12.7113 13.051 0.33 2.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
دلار نامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی 11.53 - 11.3432 11.5615 0.11 0.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی 2.2572 - 2.2107 2.2591 0.04 1.69% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی 6.2824 - 6.2824 6.2824 0.09 1.52% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 3.2717 - 3.2206 3.2811 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / بات تایلند 1.7795 - 1.7789 1.8335 0.05 3.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / بولبوا پاناما 0.0572 0.0571 0.0571 0.0584 0.00 1.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.466 - 2.466 2.466 0.04 1.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
راند آفریقای جنوبی / پزو شیلی 43.76 - 43.45 44.25 0.51 1.17% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
راند آفریقای جنوبی / پزو فیلیپین 2.8087 - 2.8055 2.8662 0.04 1.46% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / پزوی آرژانتین 4.1498 - 4.1429 4.2504 0.10 2.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / پزوی کلمبیا 216.1361 - 216.1361 216.1361 3.72 1.72% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۷
راند آفریقای جنوبی / پزوی مکزیک 1.308 - 1.2978 1.3207 0.01 0.79% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا 0.6727 - 0.6715 0.6837 0.01 0.92% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.044 - 0.044 0.0446 0.00 1.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / پوند لبنان 86.83 - 86.74 88.67 1.47 1.69% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
راند آفریقای جنوبی / پوند مصر 0.9171 - 0.9153 0.9357 0.02 2.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / درهم امارات 0.21 - 0.2098 0.2148 0.00 2.29% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش 0.5353 - 0.5342 0.5501 0.01 2.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دلار استرالیا 0.0804 - 0.0802 0.0821 0.00 2.11% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دلار باربادوس 0.1166 - 0.1165 0.1191 0.00 1.72% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۵
راند آفریقای جنوبی / دلار تایوان 1.6824 - 1.6818 1.7317 0.05 2.93% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دلار جامائیکا 8.51 - 8.51 8.67 0.15 1.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
راند آفریقای جنوبی / دلار سنگاپور 0.0788 - 0.0787 0.0803 0.00 1.52% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دلار کارائیب شرقی 0.1555 - 0.1554 0.1588 0.00 1.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
راند آفریقای جنوبی / دلار کانادا 0.0767 - 0.0766 0.0785 0.00 2.35% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دلار نامبیا 1.0002 - 0.9998 1.0008 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند 0.0868 - 0.0865 0.0882 0.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ 0.4432 - 0.4429 0.4524 0.01 1.71% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / دینار اردن 0.0406 0.0407 0.0406 0.0415 0.00 1.72% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۹
راند آفریقای جنوبی / دینار بحرین 0.0216 0.0215 0.0215 0.022 0.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۲۳
راند آفریقای جنوبی / دینار تونس 1.9269 - 1.9269 1.9269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3057 - 0.3049 0.3106 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / روبل روسیه 4.2243 - 4.2194 4.2953 0.07 1.68% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / روپیه اندونزی 839.98 - 838.4 860.4 5.12 0.61% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان 9.663 - 9.654 9.864 0.10 1.07% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / روپیه سریلانکا 10.61 - 10.6 10.883 0.27 2.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس 2.2529 - 2.2529 2.2529 0.06 2.61% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
راند آفریقای جنوبی / روپیه نپال 6.87 6.86 6.86 7.01 0.11 1.60% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۲۴
راند آفریقای جنوبی / روپیه هند 4.3007 - 4.2956 4.3867 0.07 1.69% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2145 - 0.2142 0.2189 0.00 1.68% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
راند آفریقای جنوبی / ریال عمان 0.022 - 0.022 0.0225 0.00 1.36% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / ریال قطر 0.2098 - 0.2092 0.2136 0.00 1.72% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
راند آفریقای جنوبی / رینگیت مالزی 0.2416 - 0.2414 0.25 0.01 3.48% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان 0.2148 - 0.2142 0.2186 0.00 1.35% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / سدی غنا 0.3415 - 0.3415 0.3415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۰۷
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 217.0766 - 217.0766 217.0766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۰۷
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ کنیا 6.17 - 6.17 6.3 0.09 1.51% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقا 31.87 - 31.84 32.57 0.63 1.98% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقای غربی 32.09 - 32.05 32.76 0.54 1.68% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 55.5149 - 55.5149 55.5149 1.14 2.05% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۵۰
راند آفریقای جنوبی / فرانک سوییس 0.0524 - 0.0523 0.0536 0.00 1.91% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / فورینت مجارستان 16.89 - 16.78 17.1 0.15 0.91% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / کرون چک 1.279 - 1.2752 1.3041 0.03 1.96% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک 0.3632 - 0.3624 0.3703 0.01 1.95% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد 0.5025 - 0.5008 0.5109 0.01 1.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ 0.5241 - 0.5229 0.5321 0.01 1.11% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / کرونا ایسلند 7.81 7.79 7.79 7.94 0.11 1.41% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۵۱
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 43.7722 - 43.7722 43.7722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۲۱
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 - 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / لئو رومانی 0.2359 - 0.2353 0.2398 0.00 0.93% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 1.0001 - 1.0001 1.0001 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۷
راند آفریقای جنوبی / لیتاس لیتوانی 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / لیره ترکیه 0.3984 - 0.398 0.4085 0.01 2.54% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9989 - 0.9989 0.9989 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری 22.277 - 22.277 22.277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۵۸
راند آفریقای جنوبی / وون کره جنوبی 68.436 - 68.36 71.4946 3.06 4.47% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / ین ژاپن 6.0686 - 6.0665 6.1942 0.09 1.49% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / یوان چین 0.3994 - 0.3991 0.4086 0.01 2.30% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
راند آفریقای جنوبی / یورو 0.0488 - 0.0487 0.0496 0.00 1.23% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0573 0.0572 0.057 0.0584 0.00 1.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۲
روبل روسیه / راند آفریقای جنوبی 0.2368 - 0.2327 0.2371 0.00 1.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
روپیه اندونزی / راند آفریقای جنوبی 0.1177 - 0.1177 0.1177 0.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
روپیه پاکستان / راند آفریقای جنوبی 0.1023 - 0.1023 0.1023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۵۸
روپیه سریلانکا / راند آفریقای جنوبی 0.0926 - 0.0926 0.0926 0.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی 0.4202 - 0.4202 0.4202 0.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
روپیه هند / راند آفریقای جنوبی 0.2326 - 0.2282 0.2331 0.00 1.66% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 4.664 - 4.5686 4.6704 0.08 1.68% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
ریال عمان / راند آفریقای جنوبی 44.8152 - 44.8152 44.8152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۵۸
ریال قطر / راند آفریقای جنوبی 4.7645 - 4.7645 4.7645 0.09 1.93% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۵۰
رینگیت مالزی / راند آفریقای جنوبی 4.1454 - 3.9343 4.1482 0.21 5.37% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی 4.6568 - 4.5764 4.6704 0.07 1.59% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۶
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی 2.9272 - 2.9272 2.9272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۰۷
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
شیلینگ تانزانیا / راند آفریقای جنوبی 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 1.37% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
شیلینگ کنیا / راند آفریقای جنوبی 0.157 - 0.157 0.157 0.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
طلا / راند آفریقای جنوبی 33684.7 - 33684.7 33684.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۰۷
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.0179 - 0.0179 0.0179 0.00 1.70% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۵۰
فرانک سوییس / راند آفریقای جنوبی 19.0835 - 18.6695 19.1358 0.37 1.95% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
فورینت مجارستان / راند آفریقای جنوبی 0.0586 - 0.0586 0.0586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۱۱
کرون چک / راند آفریقای جنوبی 0.7692 - 0.7692 0.7692 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۷
کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی 2.7544 - 2.6969 2.7618 0.06 2.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
کرون سوئد / راند آفریقای جنوبی 1.9909 - 1.9563 1.9981 0.03 1.77% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی 1.9089 - 1.8811 1.9136 0.02 1.24% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
کواچا زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0228 - 0.0228 0.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۲۱
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
لئو رومانی / راند آفریقای جنوبی 4.2049 - 4.2049 4.2049 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۵۰
لسوتو لوتی / راند آفریقای جنوبی 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / راند آفریقای جنوبی 2.5118 - 2.44 2.514 0.07 2.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
نایرای نیجریه / راند آفریقای جنوبی 0.0449 - 0.0449 0.0449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۵۸
نقره / راند آفریقای جنوبی 416.11 - 416.11 416.11 0.54 0.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۸
واچای زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.9415 - 0.9415 0.9415 0.01 0.79% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی 1.4625 - 1.3974 1.4639 0.07 4.66% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی 0.1648 - 0.1615 0.1649 0.00 1.54% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
یوان چین / راند آفریقای جنوبی 2.5052 - 2.4431 2.507 0.06 2.54% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
یورو / راند آفریقای جنوبی 20.5165 - 20.1721 20.5634 0.28 1.40% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی