شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0534
قیمت روز
0 (1.31%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:02:07
0 (25.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (24.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/ZAR 0.2882 0.289 0.2886 0.2776 0.289 0.00 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
AUD/ZAR 11.2869 11.3104 11.3085 10.9177 11.3104 0.10 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
BRL/ZAR 3.5416 3.5512 3.5463 3.4765 3.5512 0.03 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
BWP/ZAR 1.5241 1.5347 1.5342 1.5238 1.5384 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
CAD/ZAR 13.1549 13.1649 13.1668 12.8679 13.1668 0.30 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
CHF/ZAR 19.1136 19.1368 19.1393 18.6639 19.1393 0.47 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
CNY/ZAR 2.6292 2.6326 2.6306 2.5551 2.6326 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
COP/ZAR - 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CYP/ZAR - 34.395 - 34.395 34.395 0.33 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CZK/ZAR - 0.7298 - 0.7298 0.7298 0.00 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
DKK/ZAR 2.7006 2.7031 2.7043 2.6665 2.7043 0.04 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
EGP/ZAR - 1.1401 - 1.1401 1.1401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۷
EUR/ZAR 20.1714 20.1862 20.1968 19.7342 20.1968 0.45 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
GBP/ZAR 23.0534 22.192 23.098 22.192 23.098 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
GHS/ZAR - 3.0892 - 3.0892 3.0892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۷
HKD/ZAR 2.4007 2.3057 2.4062 2.3057 2.4062 0.09 3.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
HUF/ZAR - 0.0553 - 0.0553 0.0553 0.00 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
IDR/ZAR - 0.1119 - 0.1119 0.1119 0.00 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
INR/ZAR 0.2451 0.2445 0.2452 0.2372 0.2452 0.01 3.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
JPY/ZAR 0.1725 0.1726 0.1727 0.1654 0.1727 0.00 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
KES/ZAR - 0.1724 - 0.1724 0.1724 0.00 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۵۶
KRW/ZAR 1.5146 1.5156 1.5151 1.4623 1.5156 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
LKR/ZAR - 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.7551 - 1.7551 1.7551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
MUR/ZAR - 0.4407 - 0.4407 0.4407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
MWK/ZAR - 0.0242 - 0.0242 0.0242 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۱۴
MXN/ZAR 0.7614 0.7633 0.7635 0.7492 0.766 0.01 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
MYR/ZAR 4.2775 4.2888 4.2806 4.1627 4.2888 0.13 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.049 - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
NOK/ZAR 1.7915 1.793 1.7922 1.7235 1.793 0.07 4.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
NZD/ZAR 10.9925 10.6235 11.0176 10.6235 11.0176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
OMR/ZAR - 46.6914 - 46.6914 46.6914 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PHP/ZAR 0.3682 0.3684 0.3671 0.3645 0.3684 0.00 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
PKR/ZAR - 0.1081 - 0.1081 0.1081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
PLN/ZAR 4.4163 4.4198 4.4184 4.3908 4.4198 0.03 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
PYG/ZAR - 0.0027 - 0.0027 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۰
QAR/ZAR - 4.9345 - 4.9345 4.9345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
RON/ZAR - 4.0679 - 4.0679 4.0679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
RUB/ZAR 0.2412 0.2278 0.2414 0.2278 0.2414 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
RWF/ZAR - 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
SAR/ZAR 4.9514 4.9546 4.9399 4.918 4.9546 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
SEK/ZAR 1.8483 1.8491 1.8445 1.787 1.8491 0.01 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
SGD/ZAR 12.9867 12.5398 13.0019 12.5398 13.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
SZL/ZAR - 0.9999 - 0.9999 0.9999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
THB/ZAR 0.566 0.5465 0.5664 0.5465 0.5664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
TND/ZAR - 6.136 - 6.136 6.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۰
TRY/ZAR 2.8028 2.8112 2.7861 2.7235 2.8112 0.09 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
TWD/ZAR 0.6166 0.5891 0.617 0.5891 0.617 0.02 4.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
TZS/ZAR - 0.0077 - 0.0077 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
UGX/ZAR - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۲۱
XAG/ZAR - 250.14 - 250.14 250.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
XAU/ZAR - 29018.9 - 29018.9 29018.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/ARS 3.4547 3.4728 3.4749 3.4728 3.6015 0.02 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/AUD 0.0885 0.0885 0.0889 0.0885 0.0915 0.00 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/BBD 0.1072 0.1094 0.1095 0.1094 0.1107 0.00 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/BHD 0.0202 0.0202 0.0203 0.0202 0.0205 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/BRL 0.282 0.282 0.2821 0.282 0.2872 0.00 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/BWP 0.6517 0.6561 0.6563 0.6551 0.666 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/CAD 0.0759 0.076 0.0764 0.076 0.0776 0.00 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/CHF 0.0523 0.0523 0.0526 0.0523 0.0536 0.00 2.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/CLP 46.16 46.33 46.35 46.33 46.76 0.24 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/CNY 0.3799 0.3802 0.3807 0.3802 0.3887 0.00 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/COP - 222.0399 - 222.0399 222.0399 3.82 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
ZAR/CYP - 0.029 - 0.029 0.029 0.00 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
ZAR/CZK 1.367 1.3688 1.3701 1.3662 1.3758 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/DKK 0.3699 0.3703 0.3702 0.3702 0.3742 0.00 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/EGP 0.8422 0.8476 0.8478 0.8476 0.8751 0.03 3.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/EUR 0.0496 0.0496 0.0498 0.0496 0.0506 0.00 2.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/GBP 0.0433 0.045 0.0433 0.0433 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/GHS - 0.3235 - 0.3235 0.3235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/HKD 0.4159 0.4335 0.4163 0.4163 0.4335 0.02 3.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/HUF 18 18.01 18 18 18.347 0.34 1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/IDR 882.37 888.22 888.61 882.2 894.5 6.28 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/INR 4.0774 4.0917 4.0816 4.0816 4.2003 0.11 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/ISK 7.71 7.72 7.75 7.72 7.78 0.04 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/JMD 7.09 7.3 7.31 7.3 7.37 0.06 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/JOD 0.038 0.0381 0.0382 0.0381 0.0384 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/JPY 5.7922 5.7965 5.8016 5.7965 6.044 0.12 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/KES 5.66 5.67 5.68 5.601 5.73 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/KRW 65.979 66.026 66.152 66.026 68.3102 0.43 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/LBP 80.79 81.48 81.77 81.48 82.22 0.39 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/LKR 10.19 10.24 10.25 10.2 10.525 0.29 2.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/LSL - 0.9917 - 0.9917 0.9917 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۳:۱۴
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.5516 0.5518 0.5527 0.5518 0.5689 0.02 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/MUR - 2.1227 - 2.1227 2.1227 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/MWK - 41.3505 - 41.3505 41.3505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۱۴
ZAR/MXN 1.3088 1.3126 1.3115 1.3115 1.334 0.02 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/MYR 0.2332 0.2338 0.2346 0.2338 0.24 0.01 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/NAD 0.9997 1.0007 1.0003 1.0003 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/NGN - 20.409 - 20.409 20.409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/NOK 0.5558 0.5571 0.5586 0.5571 0.5797 0.02 4.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/NPR 6.53 6.53 6.54 6.53 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/NZD 0.0908 0.0941 0.0909 0.0909 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/OMR 0.0206 0.0214 0.0207 0.0207 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/PAB 0.0537 0.0537 0.0539 0.0537 0.0541 0.00 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/PHP 2.7132 2.8361 2.7165 2.7165 2.8361 0.10 3.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/PKR 8.918 9.244 9.019 9.019 9.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/PLN 0.2262 0.2264 0.2265 0.2264 0.2321 0.01 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/PYG - 369.0743 - 369.0743 369.0743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/QAR 0.1966 0.1977 0.1976 0.1966 0.1998 0.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/RON 0.2385 0.2388 0.2395 0.2388 0.2454 0.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/RUB 4.1445 4.3872 4.1445 4.1445 4.3872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/RWF - 53.4249 - 53.4249 53.4249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶
ZAR/SAR 0.2018 0.202 0.2027 0.202 0.2036 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/SEK 0.5407 0.5411 0.5426 0.5411 0.5592 0.00 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/SGD 0.0769 0.0797 0.077 0.0769 0.0797 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/SZL - 0.9988 - 0.9988 0.9988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
ZAR/THB 1.7656 1.8304 1.7676 1.7676 1.8304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/TND - 1.9269 - 1.9269 1.9269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۵:۰۷
ZAR/TRY 0.3572 0.3574 0.3591 0.3571 0.3667 0.01 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/TWD 1.62 1.6229 1.6287 1.6229 1.6355 0.01 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/UGX - 210.7558 - 210.7558 210.7558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
ZAR/UYU - 2.3951 - 2.3951 2.3951 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
ZAR/VEF 4533.3685 4544.7303 4560.4412 4498.0912 4580.7163 48.45 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZAR/XAF 32.28 32.28 32.46 32.28 32.7 0.27 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/XCD 0.144 0.1451 0.146 0.1451 0.1473 0.00 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
ZAR/XOF 31.99 32.37 32.42 31.76 32.72 0.23 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 0.9982 - 0.9982 0.9982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
/ درهم امارات 0.197 0.197 0.1971 0.197 0.2053 0.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
درهم امارات / 5.0737 5.0793 5.0751 4.8676 5.0793 0.03 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۴۹
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0534 0.0534 0.0535 0.0533 0.0543 0.00 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
دلار / راند آفریقای جنوبی 18.718 18.748 18.7512 17.8783 18.7781 0.21 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی