شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23171
قیمت روز
7 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:15:29
34 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
79 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.13%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

122,898
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:35:52
76,232 (163.36%)
تغییر ۳ ماهه
98,493 (403.58%)
تغییر ۶ ماهه
117,061 (2,005.80%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 25680.5 25685.1 25689.7 25678.1 25727.6 26.30 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
GBP/VND 30113 30118 30115 30062 30175 2.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
RUB/VND 376.01 376.04 376.16 375.93 377.41 0.49 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
VND/CAD - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۷:۰۷
VND/EUR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۵:۰۷
VND/GBP - 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۷
VND/JPY - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۷
VND/XAF 0.0255 0.0255 - 0.0255 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۶
دلار / دونگ ویتنام 23169 23171 - 23148.76 23175 7.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۱۵