شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23580
قیمت روز
20 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:22:04
410 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
377 (1.62%)
تغییر ۶ ماهه
379 (1.63%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

117,920
قیمت روز
12,304 (11.65%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:01:00
24,872 (26.73%)
تغییر ۳ ماهه
70,387 (148.08%)
تغییر ۶ ماهه
109,495 (1,299.61%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 25412.8 25454.6 25358.2 25358.2 25791 336.40 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
GBP/VND 29058 29105 28953 28953 29285 90.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
RUB/VND 304.78 305.17 303.05 303.05 305.56 2.08 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۸
VND/CAD - 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۵:۲۱
VND/EUR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۲۱
VND/GBP - 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۵:۲۱
VND/JPY - 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۵:۲۱
VND/XAF 0.0255 0.0255 0.0254 0.0254 0.0255 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۲۸
دلار / دونگ ویتنام 23550 23580 23482 23482 23611.58 20.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۲۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی