شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا ونزوئلا
ونزوئلا
ونزوئلا

بولیوار ونزوئلا / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:31:44
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (99.85%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ونزوئلا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/VEF 1308.0176 1311.2959 - 1288.2528 1311.2959 23.02 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
AUD/VEF 51191.6181 51319.9179 51341.0913 50425.6349 51396.1419 927.63 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
BOB/VEF 12252.5871 12283.2953 - 12283.2953 12283.2953 191.10 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
BRL/VEF 16071.5268 16111.8063 16110.4272 15829.8308 16111.8063 280.17 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
CAD/VEF 59801.5062 59951.3847 59947.1412 58802.2562 59951.3847 1234.02 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
CHF/VEF 86710.0357 86927.3541 86909.5137 85636.5232 87043.4955 1317.21 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
CLP/VEF 98.0014 98.247 96.7185 96.7185 98.247 1.53 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
CNY/VEF 11925.6058 11955.4945 - 11955.4945 11955.4945 186.00 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۲۸
COP/VEF 20.9113 20.9637 - 20.9637 20.9689 0.32 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
DKK/VEF 12282.8712 12313.6553 12314.9086 12116.6266 12319.9245 209.78 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
EUR/VEF 91687.8672 91926.1307 91960.0081 90429.3048 92010.824 1555.19 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
GBP/VEF - 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵
HKD/VEF 10898.6 10925.9148 10925.9853 10755.3817 10925.9853 170.12 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MXN/VEF 3484.9984 3493.7327 3493.9489 3419.3499 3495.968 70.45 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
NOK/VEF 8122.4486 8142.8056 8142.4142 8020.4821 8152.2111 153.26 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
NZD/VEF 50000.4277 50125.7421 50087.6301 49295.8939 50138.4461 867.37 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
PEN/VEF 24540.7662 24602.2719 24601.5573 24219.5262 24602.2719 383.10 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
PLN/VEF 20082.8659 20133.1989 20124.3486 19781.4202 20133.1989 384.58 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
PYG/VEF 12.9048 12.9372 - 12.9372 12.9382 0.20 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
RUB/VEF 1093.8266 1096.568 - 1075.4078 1096.568 20.91 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
SAR/VEF 22453.5782 22509.8528 - 22509.8528 22509.8528 350.19 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
SEK/VEF 8355.0005 8375.9404 8375.9818 8253.2648 8386.8059 126.60 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
SGD/VEF 59030.5613 59178.5076 59170.2387 58245.6383 59199.1899 953.21 1.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
TRY/VEF 12731.3754 12763.2836 12760.9759 12591.5713 12770.2117 185.48 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
TWD/VEF 2803.9027 2810.93 2810.7434 2760.5112 2810.93 51.79 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
UYU/VEF 1907.0336 1911.8131 - 1911.8131 1911.8131 29.74 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
VEF/ARS 0.0008 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۲۱
VEF/AUD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/BBD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/BHD 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/BOB 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۴۲
VEF/BRL 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
VEF/CAD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/CHF 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/CLP 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/CNY 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۵:۵۶
VEF/COP 0.05 0.05 - 0.05 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۴۹
VEF/CZK 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۲۸
VEF/DKK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۲۱
VEF/EGP 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
VEF/EUR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VEF/HKD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/HUF 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۱۵
VEF/IDR 0.19 0.19 - 0.19 0.19 0.01 5.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/ISK 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/JMD 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/JOD 0.0062 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/JPY 781.9835 783.9434 784.597 772.2834 785.3245 11.09 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
VEF/KES 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/KRW 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۲۱
VEF/LBP 0.02 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
VEF/LKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/MAD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
VEF/MXN 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۴۲
VEF/MYR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
VEF/NAD 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۲۱
VEF/NOK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۲۸
VEF/NPR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/NZD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/PAB 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/PEN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۰:۰۶
VEF/PHP 0.46 0.47 - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
VEF/PKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/PLN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
VEF/PYG 0.08 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۲۱
VEF/QAR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
VEF/RON 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۱۵
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/SAR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
VEF/SEK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
VEF/SGD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/TRY 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۲۱
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/UYU 0.27 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/XAF 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/XCD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/XOF 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/ZAR 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۲۱
ZAR/VEF 4563.7847 4575.2228 4576.5331 4498.0912 4580.4933 78.94 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
/ درهم امارات 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
درهم امارات / 23000.7045 23058.3504 23057.4088 23057.4088 23058.3504 359.65 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۸
بولیوار ونزوئلا / دلار 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
دلار / بولیوار ونزوئلا 84481.5878 84693.3211 83375.719 83375.719 84693.3211 1317.60 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی