شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا ونزوئلا
ونزوئلا
ونزوئلا

بولیوار ونزوئلا / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:31:44
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (99.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (99.85%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ونزوئلا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/VEF 20278.8152 20329.6393 - 20329.6393 20329.6393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
ARS/VEF 1241.2453 1244.3562 - 1236.9809 1244.3562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
AUD/VEF 50852.3637 50979.8132 - 50648.9813 50979.8132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
BOB/VEF 10771.8192 10798.8163 - 10798.8163 10798.8163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
BRL/VEF 17812.8562 17857.4999 - 17746.1298 17857.4999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
CAD/VEF 56650.6674 56792.649 - 56478.3356 56812.0926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CHF/VEF 76695.9741 76888.1945 - 76464.9015 76911.9523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CLP/VEF 95.8398 96.08 - 96.0744 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
CNY/VEF 10738.1993 10765.112 - 10765.112 10765.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
COP/VEF 22.1358 22.1913 - 22.1913 22.1913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
DKK/VEF 10988.7335 11016.2742 - 10955.9578 11020.0947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
EUR/VEF 82151.8557 82387.6195 82395.0869 82380.1522 82395.0869 22.40 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۲۱
GBP/VEF - 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵
HKD/VEF 9583.543 9607.5619 - 9551.5954 9607.5619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
MXN/VEF 3964.2955 3974.2311 - 3950.4933 3975.3524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
NOK/VEF 8232.4414 8253.0741 - 8203.1684 8253.0741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
NZD/VEF 49221.0955 49344.4566 - 49063.8805 49344.4566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
PEN/VEF 22408.8839 22465.0465 - 22465.0465 22465.0465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
PLN/VEF 19287.1906 19335.5294 - 19227.8656 19342.2907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
PYG/VEF 11.4508 11.4794 - 11.4133 11.4794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
RUB/VEF 1199.747 1202.7538 - 1195.8244 1202.7538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
SAR/VEF 19854.4987 19904.2593 - 19904.2593 19905.3205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SEK/VEF 7784.8634 7804.3743 - 7759.0866 7808.3731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
SGD/VEF 55116.4527 55254.5891 - 54932.1861 55260.7226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
TRY/VEF 12539.9209 12571.3492 - 12493.979 12574.1012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
TWD/VEF 2478.773 2484.9855 - 2471.9027 2486.3921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
UYU/VEF 1998.8496 2003.8592 - 2003.8592 2003.8592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۶
VEF/AED 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
VEF/ARS 0.0008 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۲۱
VEF/AUD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/BBD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/BHD 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/BOB 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۴۲
VEF/BRL 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
VEF/CAD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/CHF 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/CLP 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/CNY 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۵:۵۶
VEF/COP 0.05 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
VEF/CZK 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
VEF/DKK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۲۱
VEF/EGP 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
VEF/EUR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VEF/HKD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/HUF 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۱۵
VEF/IDR 0.18 0.18 - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/ISK 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/JMD 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/JOD 0.0062 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/JPY 681.6484 683.3568 - 679.4198 683.4819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۲۱
VEF/KES 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/KRW 0.02 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۲۱
VEF/LBP 0.02 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
VEF/LKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/MAD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
VEF/MXN 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/MYR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
VEF/NAD 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
VEF/NOK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
VEF/NPR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/NZD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/PAB 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/PEN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۰:۰۶
VEF/PHP 0.46 0.47 - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
VEF/PKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/PLN 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
VEF/PYG 0.09 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۲۱
VEF/QAR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
VEF/RON 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۱۵
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/SAR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
VEF/SEK 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۵۶
VEF/SGD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/TRY 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۲۱
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/UYU 0.27 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/XAF 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/XCD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
VEF/XOF 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۴۲
VEF/ZAR 0.0002 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۴۲
ZAR/VEF 5174.0468 5187.0143 - 5158.6891 5187.3747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۴۲
بولیوار ونزوئلا / دلار 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
دلار / بولیوار ونزوئلا 74487.13 74673.8145 - 74243.5961 74673.8145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲:۲۲