اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.0234
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 14:08:13
0 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1839 6.1839 6.1839 6.1839 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۴۳
پزو اروگوئه / دلار 0.0234 0.0233 0.0233 0.0234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۸
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1635 0.1635 0.1635 0.1638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۲۹
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 18.38 18.38 18.38 18.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۲۹
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 2.3047 2.3047 2.3047 2.3047 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 89.71 89.8 89.71 89.8 0.12 0.13% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4691 0.4692 0.469 0.4692 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.017 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1239 0.1238 0.1237 0.1239 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0967 0.0967 0.0967 0.0967 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۲۲
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 161.78 161.78 161.78 161.78 0.41 0.25% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
پزو اوروگوئه / یورو 0.0197 0.0197 0.0197 0.0197 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0544 0.0544 0.0544 0.0544 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۴۳
پزوی آرژانتین / پزو اوروگوئه 0.4345 0.4341 0.4341 0.4345 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
پزوی کلمبیا / پزو اوروگوئه 0.0112 0.0112 0.0111 0.0112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۲۹
پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه 2.1325 2.1326 2.1321 2.1355 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۴۳
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 58.6518 58.6518 58.6518 58.6518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / پزو اوروگوئه 42.7 42.785 42.7 42.785 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۸
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 8.07 8.08 8.07 8.08 0.02 0.25% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.8966 2.8966 2.8966 2.8966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۶
سول پرو / پزو اوروگوئه 10.3796 10.3869 10.3796 10.3869 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۴۳
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0062 0.0062 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
یورو / پزو اوروگوئه 50.066 50.066 50.066 50.314 0.07 0.13% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی