شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.0236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 21:29:43
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.55%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1477 - 6.1477 6.1477 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزو اروگوئه / دلار 0.0236 - 0.0234 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۲۹
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1645 - 0.1645 0.1645 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 17.99 - 17.99 17.99 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 1.7767 1.7759 1.7759 1.7767 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 87.93 - 87.93 87.93 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4981 0.4984 0.4973 0.4984 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۴۹
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0182 - 0.0182 0.0182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۵:۰۷
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1272 0.1271 0.1265 0.1272 0.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۴۹
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0831 - 0.0831 0.0831 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 164.72 164.64 164.64 164.72 0.18 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزو اوروگوئه / یورو 0.0197 - 0.0197 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۵:۰۷
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0556 - 0.0556 0.0558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۲۸
پزوی آرژانتین / پزو اوروگوئه 0.5637 0.564 0.5637 0.564 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
پزوی کلمبیا / پزو اوروگوئه 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه 2.0091 2.0084 2.0084 2.0122 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۴۹
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 54.7438 - 54.7438 54.7438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۵:۰۷
دلار / پزو اوروگوئه 42.45 - 42.45 42.45 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۷
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 7.87 7.88 7.87 7.91 0.05 0.64% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.6113 - 2.6113 2.6113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۵:۰۷
سول پرو / پزو اوروگوئه 12.0458 - 12.0458 12.0458 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۲۸
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0061 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۸:۳۶
یورو / پزو اوروگوئه 50.048 - 50.048 50.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۴:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی