اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.0228
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 23:10:14
0 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.94%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.2549 6.2549 6.239 6.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو اروگوئه / دلار 0.0228 0.0228 0.0227 0.0231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۳:۱۰
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1617 0.1617 0.1617 0.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۵۶
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 16.77 16.77 16.62 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 2.0806 2.0806 2.0806 2.0823 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 84.53 84.53 83.71 84.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4834 0.4834 0.4834 0.4842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0164 0.0164 0.0164 0.0164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1297 0.1297 0.1294 0.1298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۱۴
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0845 0.0845 0.0845 0.0846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 153.37 153.37 153.24 153.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزو اوروگوئه / یورو 0.0189 0.0189 0.0189 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0597 0.0597 0.0593 0.0602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزوی آرژانتین / پزو اوروگوئه 0.4808 0.4808 0.4804 0.4809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
پزوی کلمبیا / پزو اوروگوئه 0.0118 0.0118 0.0118 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۱:۲۱
پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه 2.0708 2.0708 2.0667 2.0708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 60.6521 60.6521 60.6521 60.6521 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
دلار / پزو اوروگوئه 43.94 43.94 43.93 43.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 7.71 7.71 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۵۶
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.8619 2.8619 2.8619 2.8619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
سول پرو / پزو اوروگوئه 11.836 11.836 11.8073 11.8376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0065 0.0065 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
یورو / پزو اوروگوئه 52.403 52.403 52.403 52.403 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی