اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.0235
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 23:01:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.98%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.1781 - 6.1434 6.1885 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اروگوئه / دلار 0.0235 - 0.0233 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1637 - 0.1637 0.1646 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 17.73 - 17.72 17.88 0.15 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 1.9109 - 1.9109 1.9217 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 82.7 - 82.7 84.61 0.77 0.93% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4702 - 0.4702 0.4743 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0175 - 0.0175 0.0175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۷
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.123 - 0.1224 0.1238 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0847 - 0.0846 0.0852 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 165.11 - 165.11 166.5 0.75 0.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزو اوروگوئه / یورو 0.0193 - 0.0193 0.0193 0.00 1.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۰۷
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0564 - 0.0561 0.0565 0.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزوی آرژانتین / پزو اوروگوئه 0.5235 - 0.5206 0.5235 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
پزوی کلمبیا / پزو اوروگوئه 0.0121 - 0.012 0.0121 0.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه 2.1275 - 2.1099 2.1275 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 56.8154 - 56.8154 56.8154 0.10 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۰۷
دلار / پزو اوروگوئه 42.66 - 42.42 42.66 0.11 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 8.13 - 8.08 8.17 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.7748 - 2.7748 2.7748 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۴:۰۷
سول پرو / پزو اوروگوئه 11.817 - 11.7505 11.8273 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0061 - 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
یورو / پزو اوروگوئه 51.636 - 51.003 51.636 0.55 1.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی