اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.023
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 19:43:12
0 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.95%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بولیویانو بولیوی / پزو اوروگوئه 6.2925 6.2954 6.2925 6.2954 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو اروگوئه / دلار 0.023 0.023 0.0228 0.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۴۳
پزو اوروگوئه / بولیویانو بولیوی 0.1607 0.1606 0.1606 0.1607 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو اوروگوئه / پزو شیلی 16.91 16.91 16.74 16.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۴۳
پزو اوروگوئه / پزوی آرژانتین 2.2006 2.1996 2.1991 2.2006 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 86.78 86.77 86.71 86.78 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4574 0.4573 0.4569 0.4582 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۴۳
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۲:۳۸
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1132 0.1129 0.1128 0.1132 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو اوروگوئه / سول پرو 0.0918 0.0917 0.0917 0.0918 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو اوروگوئه / گورانی پاراگوئه 156.49 156.41 155.71 156.49 0.76 0.49% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزو اوروگوئه / یورو 0.0187 0.0187 0.0187 0.0187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۷
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0592 0.0592 0.059 0.0598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۴۳
پزوی آرژانتین / پزو اوروگوئه 0.4551 0.4553 0.4547 0.4553 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزوی کلمبیا / پزو اوروگوئه 0.0115 0.0116 0.0115 0.0116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه 2.1882 2.1884 2.1837 2.1903 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۴۳
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 61.7107 61.7107 61.7107 61.7107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۹
دلار / پزو اوروگوئه 43.45 43.45 43.45 43.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۲۵
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 8.84 8.86 8.84 8.87 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۴۳
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 3.213 3.213 3.213 3.213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۳۷
سول پرو / پزو اوروگوئه 10.9031 10.9033 10.9031 10.9084 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۲۱
گورانی پاراگوئه / پزو اوروگوئه 0.0064 0.0064 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸:۲۱
یورو / پزو اوروگوئه 51.858 51.849 51.832 52.946 1.09 2.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی