شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه
اوروگوئه

پزو اروگوئه / دلار

0.0268
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:36:06
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.70%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوروگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/UYU 0.6214 0.6219 0.622 0.6219 0.622 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۲۱
BOB/UYU 5.4013 5.4056 5.4135 5.4056 5.4135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۲۱
BRL/UYU 8.9 8.91 8.92 8.91 8.92 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۵۶
CLP/UYU 0.0475 0.0476 - 0.0471 0.0476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۴۲
COP/UYU 0.011 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۲۱
EUR/UYU 41.178 41.215 41.204 41.189 41.215 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
GBP/UYU - 48.6514 - 48.6514 48.6514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۰۷
MXN/UYU 1.9962 1.9978 1.9959 1.9946 1.9978 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
PEN/UYU 11.186 11.195 - 11.195 11.195 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۵۶
PYG/UYU 0.0057 0.0057 - 0.0057 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۵۶
UYU/ARS 1.6083 1.6087 1.6114 1.6087 1.6114 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۴۲
UYU/BOB 0.1831 0.1871 0.1868 0.1868 0.1871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۲۱
UYU/BRL 0.1123 0.1123 - 0.1123 0.1123 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۵۶
UYU/CLP 21.02 21.04 - 21.04 21.04 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۲۱
UYU/COP 90.54 90.59 90.69 90.59 90.69 0.27 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۲۱
UYU/EUR - 0.0241 - 0.0241 0.0241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۰۷
UYU/GBP - 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۰۷
UYU/MXN 0.5006 0.501 0.5014 0.5008 0.5016 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۲۱
UYU/PEN 0.0893 0.0894 - 0.089 0.0897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
UYU/PYG 173.56 175.38 175.35 175.35 175.38 0.06 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۲۱
UYU/VEF 1994.9249 1999.9247 - 1999.9247 1999.9247 7.57 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۴۲
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/UYU 0.27 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/UYU - 2.5539 - 2.5539 2.5539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۰۷
پزو اروگوئه / دلار 0.0268 0.0268 0.0265 0.0265 0.0268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۳۶
دلار / پزو اوروئوگه 37.35 37.38 37.231 37.231 37.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۳۶