ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.182
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 15:49:53
0 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:01:41
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (9.76%)
تغییر ۶ ماهه
9 (25.00%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

30
قیمت روز
2 (7.99%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 15:31:23
4 (15.13%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.20%)
تغییر ۶ ماهه
30 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آریاری ماداسگار / دلار 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
افغانی افغانستان / دلار 0.013 - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 0.0135 0.0135 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
بات تایلند / دلار 0.032 0.0319 0.0319 0.032 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
بولبوا پاناما / دلار 0.9996 - 0.9996 0.9996 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1464 - 0.1464 0.1468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۵۰
بیر اتیوپی / دلار 0.0266 0.0267 0.0266 0.0267 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
پاپوا گینه نو / دلار 0.2851 0.2819 0.2819 0.2855 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
پاتاکا ماکائو / دلار 0.1252 - 0.1252 0.1253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
پزو اروگوئه / دلار 0.0234 0.0232 0.0232 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
پزو دومنیکن / دلار 0.017 0.0171 0.017 0.0171 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
پزو شیلی / دلار 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۲۲
پزو فیلیپین / دلار 0.0207 0.0206 0.0206 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۳:۲۷
پزو کوبا / دلار 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۵۲
پزوی آرژانتین / دلار 0.0128 - 0.0128 0.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
پزوی کلمبیا / دلار 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
پزوی مکزیک / دلار 0.0475 0.0474 0.0474 0.0479 0.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
پوله بوتسوانا / دلار 0.0879 0.0878 0.0878 0.0879 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
پوند / دلار 1.3056 1.3047 1.2998 1.3075 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
پوند سنت هلنا / دلار 1.3088 - 1.3088 1.3088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۲
پوند سودان / دلار 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
پوند سوریه / دلار 0.0008 - 0.0008 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۳
پوند لبنان / دلار 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
پوند مصر / دلار 0.0636 0.0639 0.0636 0.0639 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
تاکا بنگلادش / دلار 0.0118 - 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۰۱
تنگ قزاقستان / دلار 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
درهم امارات / دلار 0.2723 - 0.2723 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۰:۰۹
درهم مراکش / دلار 0.1089 0.1091 0.1089 0.1091 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / آریاری ماداسگار 3945 3962.79 3924.7 3962.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۵:۵۷
دلار / اسکودو کیپ وردن 93.097 - 93.097 93.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
دلار / افغانی افغانستان 77.02 77 76.805 77.02 0.04 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / اوگویا موریتانا 39 - 39 40.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۶:۲۱
دلار / بات تایلند 31.29 31.28 31.28 31.34 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / بولبوا پاناما 1 0.9993 0.9993 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / بولیویانو بولیوی 6.98 - 6.97 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۵۰
دلار / بیر اتیوپی 37.5082 37.5992 37.405 37.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / پاپوا گینه نو 3.5907 3.4875 3.4875 3.5907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / پاتاکا ماکائو 7.994 7.995 7.977 7.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱:۳۲
دلار / پزو آرژانتین 78.172 78.156 78.1221 78.172 0.03 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / پزو اوروگوئه 42.69 42.663 42.663 42.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / پزو دومنیکن 58.74 58.58 58.33 58.74 0.27 0.46% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
دلار / پزو شیلی 781.73 781.84 775.54 782.36 5.83 0.75% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / پزو فیلیپین 48.399 48.401 48.32 48.574 0.02 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / پزو کلمبیا 3791.5 3786.4 3786.4 3791.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / پزو کوبا 1 - 0.9988 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵:۲۹
دلار / پزوی مکزیک 21.079 21.0893 20.8487 21.0904 0.19 0.92% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / پوله بوتسوانا 11.4286 11.4025 11.3895 11.4416 0.03 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
دلار / پوند انگلیس 0.7662 0.7666 0.7649 0.7695 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / پوند سنت هلنا 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند سودان 55.275 55.2549 55.2549 55.275 0.02 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / پوند سوریه 516 - 438 516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند لبنان 1518.5 1510.4 1510.4 1518.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / پوند مصر 15.76 15.73 15.6835 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۳۲
دلار / تاکا بنگلادش 84.84 84.82 84.72 85.09 0.25 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / تگریک مغولستان 2876 - 2876 2876 1.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
دلار / تنگ قزاقستان 430.01 429.91 427.76 430.16 1.95 0.46% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / درام ارمنستان 495 494.01 494.01 495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / درهم امارات 3.6735 3.6731 3.6729 3.6735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۴
دلار / درهم مراکش 9.1655 9.165 9.1497 9.1844 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار استرالیا 1.4025 1.4027 1.3996 1.4073 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار باربادوس 2.0104 2.0401 2.0104 2.0401 0.03 1.48% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
دلار / دلار باهاماس 1 0.9997 0.9997 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / دلار برمودا 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
دلار / دلار برونئی 1.3608 1.3609 1.354 1.361 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار بلیز 2.01 2.0332 2.01 2.0332 0.02 1.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
دلار / دلار تایوان 28.639 28.634 28.592 28.766 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.8274 6.7787 6.8274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / دلار جامائیکا 146.99 145.8222 145.8222 147 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / دلار جزایر کیمن 0.8328 - 0.8328 0.8328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
دلار / دلار سنگاپور 1.361 1.3609 1.3575 1.361 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار فیجی 2.1418 2.1289 2.1289 2.165 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / دلار کارائیب شرقی 2.72 - 2.71 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۲۷
دلار / دلار کانادا 1.3189 1.3191 1.3133 1.3191 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار گینه 208.69 - 208.69 208.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۱۴
دلار / دلار لیبریا 191.19 - 191.19 191.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
دلار / دلار نامبیا 16.284 16.282 16.215 16.327 0.07 0.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار نیوزیلند 1.495 1.4954 1.4937 1.499 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلار هنگ کنگ 7.7502 7.7501 7.7497 7.7507 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دلاسی گامبیا 53 53.01 51.72 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / دونگ ویتنام 23178 23180 23155.92 23180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
دلار / دینار اردن 0.71 0.7093 0.7093 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / دینار الجزایر 129.01 129 128.106 129.12 0.08 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / دینار بحرین 0.3771 0.3772 0.3753 0.3775 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۵۲
دلار / دینار تونس 2.7527 2.757 2.7355 2.7611 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۳۲
دلار / دینار سودان 1800.9 - 1800.9 1800.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / دینار صربستان 99.62 99.6 98.704 99.72 0.38 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دینار عراق 1200 1192.4 1191 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / دینار کویت 0.3058 0.3059 0.3053 0.3062 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / دینار لیبی 1.3675 1.3662 1.3561 1.3675 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
دلار / دینار مقدونیه 52.22 52.23 51.96 52.45 0.32 0.61% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / رئال برزیل 5.6484 5.6488 5.6187 5.6554 0.03 0.51% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / رئال برزیلT 5.96 5.94 5.94 5.96 0.02 0.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / راند آفریقای جنوبی 16.2825 16.2807 16.1852 16.331 0.06 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / روبل بلاروس 2.5484 2.5464 2.54 2.5492 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / روبل بلاروس 2.0001 - 2.0001 2.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / روبل روسیه 76.488 76.5 76.1235 76.6405 0.14 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / روپیه اندونزی 14670 14685 14651 14700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱:۳۲
دلار / روپیه پاکستان 161.05 161.84 161 161.84 0.90 0.56% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / روپیه سریلانکا 184.4 184.37 184.05 184.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۳:۵۰
دلار / روپیه سیشل 19.5 19.5257 18.8762 19.8566 0.59 3.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / روپیه موریس 40.15 39.7 38.771 40.26 0.16 0.40% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / روپیه نپال 118.18 118.17 117.81 118.21 0.37 0.31% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۰۸
دلار / روپیه هند 74.006 74.029 73.7 74.035 0.15 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / روفیا مالدیو 15.5 15.26 15.26 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / ریال ایران 42210 - 42210 43011.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۸:۵۰
دلار / ریال عربستان 3.7505 3.7508 3.7465 3.7509 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱:۳۲
دلار / ریال عمان 0.3851 0.3853 0.3839 0.3853 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۲۹
دلار / ریال قطر 3.642 3.6423 3.6373 3.688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / ریال یمن 251.96 250.29 250.29 251.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / ریل کامبوج 4162.83 4157.83 4090 4162.83 59.83 1.46% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / رینگیت مالزی 4.167 4.1665 4.1446 4.17 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰:۴۳
دلار / زلوتی لهستان 3.876 3.8748 3.8504 3.8867 0.02 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
دلار / سائو تومین دوبرا 21070 - 21070 21070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / سدی غنا 5.875 5.865 5.804 5.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۴
دلار / سول پرو 3.5998 3.5991 3.5991 3.5998 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / سوم ازبکستان 10386.1 10384 10356.9 10386.1 9.34 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۱
دلار / سوم قرقیزستان 80.6843 - 80.6843 81.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
دلار / سومونی تاجیکستان 10.34 10.3137 10.3137 10.356 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / شیلینگ اوگانادا 3738 3735 3730 3740 2.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۳۲
دلار / شیلینگ تانزانیا 2324 2325 2320 2325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۲۹
دلار / شیلینگ سومالی 582 577 577 582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / شیلینگ کنیا 108.95 107.534 107.534 109.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / فرانک آفریقا 554.84 554.039 554.039 554.84 1.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
دلار / فرانک آفریقای غربی 560.65 560.6 558.25 561.31 2.40 0.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / فرانک بوروندی 1950 1955.39 1944.82 1960.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / فرانک جیبوتی 178.55 177.72 177.72 178.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه 101.22 101.21 100.87 101.45 0.23 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / فرانک رواندا 980 986.2 969.88 986.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / فرانک سویس 0.9066 0.9069 0.904 0.9077 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / فرانک سوییس 0.9069 0.9071 0.9034 0.9079 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / فرانک کامرون 416.9 416 416 416.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / فرانک کنگو 1657.9 - 1657.9 1657.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۷
دلار / فرانک گینه 9850 9866.97 9770.6 9866.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / فلورین آروبا 1.794 - 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۷
دلار / فورینت مجارستان 308.66 308.62 307.82 309.64 0.62 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / کرون ایسلند 140.01 139.94 138.563 140.02 0.92 0.66% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / کرون دانمارک 6.2959 6.2965 6.2735 6.3043 0.02 0.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / کرون سوئد 8.7513 8.7503 8.7342 8.787 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / کرون نروژ 9.2615 9.2614 9.2063 9.3186 0.03 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / کرونا چک 23.095 23.086 22.9254 23.139 0.13 0.56% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / کرونای اسلواکی 21.242 - 21.242 21.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
دلار / کواچا زامبیا 20.35 - 20.35 20.35 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
دلار / کواچا مالاوی 762.51 762.36 751.7 769.89 3.39 0.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / کوتزال گواتمالی 7.79 7.792 7.7739 7.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 35 35.03 34.746 35.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / کولن السالوادور 8.7631 8.7613 8.7426 8.7631 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۱
دلار / کولن کاستا ریکا 605.7 606.04 602.39 606.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / کونا کرواسی 6.4148 6.4142 6.3912 6.4229 0.02 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
دلار / کیات میانمار 1290 1294 1285.8146 1294 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۳:۰۸
دلار / کیپ لائوس 9361.87 9254 9241.94 9361.87 81.87 0.88% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
دلار / گورانی پاراگوئه 7042.67 7075 7027.9 7078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / گورده هایتی 105.468 - 105.468 105.468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۲۱
دلار / لئو رومانی 4.1258 4.1254 4.1017 4.1316 0.02 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / لئو مولداوی 17.1568 17.1534 17.013 17.1568 0.14 0.83% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / لئون سیرالئون 9916 - 9916 9916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۲
دلار / لاری گرجستان 3.2406 3.212 3.212 3.2431 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / لسوتو لوتی 16.2888 16.2875 16.21 16.3406 0.06 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / لک آلبانی 105.18 105.17 104.8 105.66 0.36 0.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
دلار / لمپیرا هندوراس 24.85 24.428 24.428 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۲۲
دلار / لو بلغارستان 1.6549 1.6552 1.6436 1.6574 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / لیره ترکیه 8.077 8.0749 7.9628 8.0788 0.11 1.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / لیلانگنی سویس 16.279 16.283 16.2053 16.329 0.06 0.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / مارک بوسنی و هرزگوین 1.6507 - 1.6507 1.6507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۶:۰۷
دلار / متیکال موزامبیک 72.65 72.88 72.65 74.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار / منات آذربایجان 1.705 1.7053 1.705 1.7265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۸
دلار / منات ترکمنستان 3.5 3.4966 3.4966 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / نایرا نیجریI / E 366 - 363 366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
دلار / نایرا نیجریه 381.7 381.89 381.7 381.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
دلار / هریونیا اوکراین 28.3395 28.3393 28.282 28.355 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / واچای زامبیا 20.2596 - 20.2596 20.2596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۴:۱۴
دلار / وانواتو واتو 114.06 114.22 114 114.22 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱:۳۲
دلار / ون کره جنوبی 1131.83 1131.79 1127.63 1132.43 2.88 0.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / ین ژاپن 104.9 104.94 104.68 104.98 0.14 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / ین ژاپن 104.9 104.93 104.83 104.93 0.09 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / یوان چین 6.7065 6.7074 6.68 6.7074 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / یوان چین 6.7039 6.7051 6.6616 6.7056 0.03 0.51% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار / یورو 0.8461 0.8462 0.8433 0.8472 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار استرالیا / دلار 0.7132 0.7131 0.7107 0.7147 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار باربادوس / دلار 0.495 0.4992 0.495 0.4992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار باهاماس / دلار 0.9995 0.9997 0.9995 0.9997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار برونئی / دلار 0.7355 0.7344 0.7344 0.7363 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار بلیز / دلار 0.4959 0.4986 0.4954 0.4986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار تایوان / دلار 0.0349 0.035 0.0349 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۴
دلار ترینیداد / دلار 0.1472 - 0.1472 0.1472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۴:۱۴
دلار جامائیکا / دلار 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 1.2195 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۲۲
دلار سنگاپور / دلار 0.735 0.7351 0.735 0.7369 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار فیجی / دلار 0.4779 0.4671 0.4664 0.4789 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دلار کانادا / دلار 0.7583 0.7582 0.7582 0.7617 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
دلار گینه / دلار 0.0048 0.0047 0.0047 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار لیبریا / دلار 0.0052 - 0.0051 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
دلار نامبیا / دلار 0.0671 - 0.0671 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / دلار 0.6693 0.6692 0.6678 0.6703 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دلار هنگ کنگ / دلار 0.129 - 0.1289 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
دینار اردن / دلار 1.4124 1.4084 1.4084 1.4124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۲
دینار الجزایر / دلار 0.0078 - 0.0077 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۱
دینار بحرین / دلار 2.639 2.6497 2.6358 2.6509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دینار تونس / دلار 0.3637 - 0.3637 0.3637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۴:۱۴
دینار سودان / دلار 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دینار صربستان / دلار 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۰۰
دینار عراق / دلار 0.0084 - 0.0084 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۱۶
دینار کویت / دلار 3.2765 3.2764 3.2636 3.2778 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
دینار لیبی / دلار 0.7347 - 0.7347 0.7347 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
دینار مقدونیه / دلار 0.0191 - 0.0191 0.0192 0.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۳۵
رئال برزیل / دلار 0.1771 0.178 0.1771 0.178 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0615 0.0614 0.0613 0.0618 0.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
روبل بلاروس / دلار 0.3941 0.394 0.3937 0.3954 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
روبل بلاروس / دلار 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
روبل روسیه / دلار 0.0131 - 0.013 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۰۸
روپیه اندونزی / دلار 0.0701 - 0.07 0.0702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
روپیه پاکستان / دلار 0.0062 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۴۳
روپیه سریلانکا / دلار 0.0054 - 0.0053 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۳:۳۶
روپیه سیشل / دلار 0.0497 - 0.0497 0.0497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۴۲
روپیه موریس / دلار 0.0244 0.025 0.0243 0.025 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
روپیه نپال / دلار 0.0085 0.0084 0.0084 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
روپیه هند / دلار 0.0135 0.0136 0.0135 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۳۲
روفیا مالدیو / دلار 0.0647 - 0.0647 0.0648 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
ریال ایران / دلار 2.0E-5 - 2.0E-5 2.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ریال عربستان / دلار 0.2666 0.2667 0.2663 0.2667 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۹:۱۷
ریال عمان / دلار 2.5888 2.5951 2.5887 2.5962 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
ریال قطر / دلار 0.2746 - 0.2746 0.2746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ریال یمن / دلار 0.00399 - 0.00399 0.00399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ریل کامبوج / دلار 0.00024 - 0.00024 0.00024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
رینگیت مالزی / دلار 0.2402 0.2403 0.2402 0.2412 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰:۳۲
زلوتی لهستان / دلار 0.2581 0.2582 0.2575 0.2599 0.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
سائو تومین دوبرا / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
سدی غنا / دلار 0.173 0.1735 0.1718 0.1739 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۴
سول پرو / دلار 0.2786 0.278 0.2773 0.2786 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
سوم ازبکستان / دلار 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سومونی تاجیکستان / دلار 0.0968 - 0.0968 0.0968 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۴:۰۷
شیلینگ اوگانادا / دلار 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ تانزانیا / دلار 0.00044 - 0.00044 0.00044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ سومالی / دلار 0.0017 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ کنیا / دلار 0.009 0.0091 0.009 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
طلا / دلار 1901.3 - 1901.3 1901.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
فرانک آفریقا / دلار 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۱۴
فرانک آفریقای غربی / دلار 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۷
فرانک بوروندی / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
فرانک جیبوتی / دلار 0.00562 - 0.00562 0.00562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک رواندا / دلار 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳:۴۹
فرانک سوییس / دلار 1.103 1.1028 1.1018 1.1061 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
فرانک کامرون / دلار 0.0024 - 0.0023 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۰۱
فرانک کنگو / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۶:۲۷
فرانک گینه / دلار 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فلورین آروبا / دلار 0.5546 - 0.5546 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۰۱
فورینت مجارستان / دلار 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.00 3.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۸:۲۹
کرون چک / دلار 0.0434 0.0433 0.0432 0.0436 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
کرون دانمارک / دلار 0.1588 0.1589 0.1586 0.1594 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
کرون سوئد / دلار 0.1143 0.1144 0.1139 0.1145 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۷
کرون نروژ / دلار 0.108 0.1081 0.1074 0.1088 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۲۷
کرونا ایسلند / دلار 0.0072 0.0071 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
کواچا مالاوی / دلار 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
کوتزال گواتمالا / دلار 0.1285 - 0.1284 0.1285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۸
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0288 0.0289 0.0286 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۲
کولن السالوادور / دلار 0.1142 - 0.1142 0.1142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۰۷
کولن کاستا ریکا / دلار 0.0016 0.0017 0.0016 0.0017 0.00 6.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۹:۰۱
کونا کرواسی / دلار 0.156 0.1559 0.1559 0.1564 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۱۶
کیات میانمار / دلار 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۵۷
کیپ لائوس / دلار 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۲۹
گورده هایتی / دلار 0.0158 0.0159 0.0158 0.0159 0.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
لئو رومانی / دلار 0.2422 - 0.2422 0.2422 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۴۹
لئو مولداوی / دلار 0.0587 - 0.0587 0.0587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
لئون سیرالئون / دلار 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
لسوتو لوتی / دلار 0.0616 0.0614 0.0614 0.0616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
لک آلبانی / دلار 0.0096 0.0095 0.0095 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
لمپیرای هندوراس / دلار 0.0405 - 0.0405 0.0405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۵۱
لو بلغارستان / دلار 0.6045 0.6042 0.6042 0.6047 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۵۱
لیتاس لیتوانی / دلار 0.3409 - 0.3409 0.3409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیر ترکیه / دلار 0.1239 0.1238 0.1238 0.1256 0.00 1.37% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
لیلانگنی سویس / دلار 0.0615 - 0.0615 0.0615 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۴۲
مارک بوسنی و هرزگوین / دلار 0.6043 - 0.6043 0.6043 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۷
متیکال موزامبیک / دلار 0.0137 - 0.0137 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۴۳
منات ترکمنستان / دلار 0.2849 - 0.2849 0.2849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۷
نایرای نیجریه / دلار 0.0026 0.0028 0.0026 0.0028 0.00 7.69% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵:۵۲
نقره / دلار 24.166 - 24.166 24.166 0.42 1.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۴۲
نقرهG / دلار 0.7766 0.7777 0.7759 0.7921 0.01 1.92% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
هریونیا اوکراین / دلار 0.0353 0.0354 0.0353 0.0354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱:۱۷
واچای زامبیا / دلار 0.0551 - 0.0551 0.0551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۰۷
وون کره جنوبی / دلار 0.0874 - 0.0874 0.0874 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۵:۲۱
ین ژاپن / دلار 0.9534 0.9532 0.9527 0.9557 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
یوان چین / دلار 0.1491 0.1492 0.1491 0.1498 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۳
یورو / دلار 1.182 1.1819 1.1805 1.186 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی