شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0406
قیمت روز
0 (0.99%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 18:08:59
0 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

917
قیمت روز
6 (0.66%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:48
19 (2.12%)
تغییر ۳ ماهه
63 (7.38%)
تغییر ۶ ماهه
62 (7.25%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:02:44
16 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
35 (6.44%)
تغییر ۶ ماهه
45 (8.13%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 16.6548 16.665 16.6994 16.5116 16.7067 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
CAD/UAH 18.6595 18.6709 18.7087 18.4537 18.7087 0.06 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
CHF/UAH 25.4026 25.418 25.4634 25.0296 25.4634 0.23 0.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
CNY/UAH 3.5478 3.55 3.555 3.5046 3.555 0.02 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
DKK/UAH 3.6308 3.6336 3.6405 3.5879 3.6405 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
EUR/UAH 27.1301 27.1515 27.2049 26.8139 27.2049 0.15 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
GBP/UAH 32.1431 32.1652 32.2232 31.7586 32.2628 0.14 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
JPY/UAH 0.2259 0.2261 0.2262 0.2229 0.2263 0.00 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
PLN/UAH 6.3444 6.346 6.3573 6.2882 6.3627 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
RUB/UAH 0.3923 0.3926 0.3934 0.3892 0.3941 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
TRY/UAH 4.1373 4.1384 4.1394 4.0889 4.1427 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
UAH/DKK 0.2752 0.2754 0.2755 0.2754 0.279 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۷
UAH/EUR - 0.037 - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۵:۰۷
UAH/KZT 15.4752 15.4805 15.4753 15.473 15.6663 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
UAH/PLN 0.1576 0.1576 0.1575 0.1573 0.1591 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
UAH/RUB 2.5482 2.5482 2.5456 2.5392 2.5703 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۸
دلار / هریونیا اوکراین 24.61 24.625 24.635 24.31 24.67 0.16 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۸
هریونیا اوکراین / دلار 0.0406 0.0406 0.0407 0.0406 0.0412 0.00 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۸