شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0411
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 18:15:25
0 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

901
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:49
16 (1.81%)
تغییر ۳ ماهه
30 (3.44%)
تغییر ۶ ماهه
52 (6.12%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

505
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 17:34:00
17 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
40 (7.28%)
تغییر ۶ ماهه
51 (9.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 16.701 16.7353 16.7514 16.7353 16.7779 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
CAD/UAH 18.6428 18.6811 18.6868 18.6811 18.6997 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
CHF/UAH 25.1472 25.1989 25.1911 25.1768 25.1989 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
CNY/UAH 3.5356 3.5429 - 3.5429 3.5429 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
DKK/UAH 3.6125 3.6203 3.6206 3.6203 3.6229 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
EUR/UAH 26.9931 27.0509 27.0558 27.0509 27.0705 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
GBP/UAH 31.6323 31.707 31.7094 31.7046 31.7363 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
JPY/UAH 0.2213 0.2217 0.2216 0.2213 0.2217 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
PLN/UAH 6.3653 6.3661 6.3674 6.3661 6.3773 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
RUB/UAH 0.3954 0.3962 - 0.3962 0.3962 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۲۱
TRY/UAH 4.1153 4.1192 4.1206 4.1181 4.1218 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
UAH/DKK 0.2762 0.2768 0.2767 0.2767 0.2768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۴:۲۱
UAH/EUR - 0.037 - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۷
UAH/KZT 15.4509 15.4558 - 15.4517 15.5384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
UAH/PLN 0.1569 0.1573 0.1572 0.157 0.1573 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۵:۲۱
UAH/RUB 2.5264 2.5264 2.5266 2.5264 2.5266 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 24.34 24.39 - 24.21 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۱۵
هریونیا اوکراین / دلار 0.041 0.0411 - 0.0411 0.0413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۱۵