شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:22:23
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,163
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
37 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
58 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
219 (23.20%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,187
قیمت روز
144 (2.05%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:30:54
1,422 (16.52%)
تغییر ۳ ماهه
944 (11.61%)
تغییر ۶ ماهه
749 (9.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/TWD 0.4654 0.4658 0.466 0.4652 0.4672 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
AUD/TWD 18.3326 18.3539 18.3436 18.1559 18.3539 0.10 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
BRL/TWD 5.65 5.65 5.66 5.64 5.67 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
CAD/TWD 21.4128 21.4401 21.4399 21.2447 21.4472 0.11 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
CHF/TWD 30.899 30.943 30.945 30.896 31.044 0.07 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
CNH/TWD - 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CNY/TWD 4.2589 4.2631 4.2645 4.2548 4.2762 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
DKK/TWD 4.3718 4.3766 4.3755 4.3668 4.3931 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
EUR/TWD 32.651 32.689 32.684 32.617 32.806 0.07 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
GBP/TWD 37.143 37.192 36.997 36.997 37.231 0.05 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
HKD/TWD 3.8963 3.9006 3.8952 3.8951 3.9097 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
IDR/TWD 0.2034 0.1836 - 0.1836 0.1836 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
INR/TWD 0.3965 0.3967 0.3969 0.3965 0.3979 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
JPY/TWD 0.2766 0.2769 0.2771 0.2768 0.2794 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
KRW/TWD 0.0246 0.0246 0.0247 0.0245 0.0247 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۴۲
MXN/TWD 1.2123 1.2135 1.2089 1.1792 1.2135 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
MYR/TWD 6.9124 6.9351 6.929 6.8548 6.9514 0.02 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
NOK/TWD 2.8794 2.8822 2.8893 2.8573 2.8893 0.02 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
NZD/TWD 17.9067 17.9275 17.9396 17.678 17.9396 0.14 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
PLN/TWD 7.18 7.18 7.16 7.13 7.19 0.05 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
RUB/TWD 0.3958 0.3962 0.3957 0.3947 0.3964 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
SAR/TWD 8.0311 8.0391 8.0399 8.0276 8.0625 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
SEK/TWD 2.9763 2.9792 2.9759 2.9696 2.987 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
SGD/TWD 21.0678 21.0961 21.008 20.973 21.0961 0.05 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
THB/TWD 0.9193 0.9199 0.9158 0.9158 0.9207 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TRY/TWD 4.47 4.48 4.47 4.46 4.5 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
TWD/ARS 2.1474 2.1481 2.1474 2.1422 2.1502 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/AUD 0.0545 0.0545 0.0546 0.0545 0.0551 0.00 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/BBD 0.0661 0.0675 0.0674 0.0673 0.0676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
TWD/BHD 0.0125 0.0125 0.0124 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۶:۰۷
TWD/BRL 0.177 0.177 0.1769 0.1766 0.1772 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
TWD/CAD 0.0467 0.0467 0.0468 0.0466 0.0471 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
TWD/CHF 0.0323 0.0324 0.0323 0.0323 0.0324 0.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
TWD/CLP 28.6 28.67 28.66 28.63 28.74 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/CNY 0.2346 0.2348 0.2347 0.2342 0.2351 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/CZK 0.844 0.8443 0.8451 0.8443 0.852 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/DKK 0.2286 0.2286 0.2287 0.2278 0.2289 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/EGP 0.5192 0.5225 0.5226 0.5213 0.5237 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/EUR 0.0306 0.0306 0.0307 0.0305 0.0307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
TWD/GBP 0.0269 0.0269 - 0.0269 0.0269 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۲۸
TWD/HKD 0.2565 0.2565 0.2569 0.2559 0.2569 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/HUF 11.0793 11.0876 11.1271 11.0876 11.1902 0.10 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/IDR 541.72 544.41 544.28 542.26 549.54 0.61 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/INR 2.5201 2.5228 2.5225 2.5156 2.5261 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/ISK 4.7548 4.7647 4.7676 4.7529 4.7694 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/JMD 4.4008 4.5331 4.5321 4.5061 4.5331 0.02 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/JOD 0.0234 0.0235 - 0.0234 0.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۳۵
TWD/JPY 3.6115 3.616 3.6166 3.5831 3.6169 0.03 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/KES 3.5041 3.5107 3.5131 3.5003 3.5143 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/KRW 40.607 40.68 40.695 40.635 40.898 0.24 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/LBP 49.82 50.25 50.24 50.11 50.26 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
TWD/LKR 6.3861 6.4026 6.4024 6.3016 6.4037 0.09 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3403 0.3404 0.3406 0.339 0.3409 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/MXN 0.8241 0.8248 0.8273 0.8248 0.8491 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/MYR 14.4194 14.4669 14.4796 14.4296 14.4988 0.05 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/NAD 0.6345 0.635 0.6348 0.6293 0.6351 0.01 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
TWD/NOK 0.3471 0.3472 0.3464 0.3464 0.3515 0.00 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/NPR 4.0341 4.0351 4.0349 4.0231 4.0358 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/NZD 0.0558 0.0558 0.0559 0.0558 0.0565 0.00 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
TWD/OMR 0.0127 0.0128 - 0.0128 0.0128 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
TWD/PAB 0.0331 0.0331 0.033 0.033 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۷
TWD/PHP 1.6782 1.6789 1.6781 1.673 1.6794 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/PKR 5.51 5.56 5.5137 5.5137 5.56 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/PLN 0.1392 0.1393 0.1398 0.1392 0.1406 0.00 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/QAR 0.1213 0.1214 0.1215 0.1202 0.1222 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/RON 0.1477 0.1479 0.1481 0.1475 0.1482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/RUB 2.525 2.525 2.5281 2.5234 2.5346 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/SAR 0.1244 0.1245 0.1244 0.1241 0.1247 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
TWD/SEK 0.3358 0.3359 0.3362 0.335 0.3378 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/SGD 0.0474 0.0474 0.0476 0.0474 0.0477 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/THB 1.0867 1.0882 1.0915 1.0871 1.0918 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/TRY 0.2233 0.2234 0.2236 0.2224 0.2242 0.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/VEF 2860.2089 2867.3774 2865.6706 2859.5713 2869.0862 2.28 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/XAF 20.07 20.07 20.06 20.01 20.08 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/XCD 0.0893 0.09 0.0899 0.0898 0.0901 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
TWD/XOF 19.97 20.2 20.19 20.14 20.2 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
TWD/ZAR 0.6248 0.6253 0.6339 0.6253 0.6387 0.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 1.5984 1.6013 1.6045 1.5676 1.6045 0.01 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
/ درهم امارات 0.1215 0.1216 0.1215 0.1212 0.1217 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
درهم امارات / 8.2237 8.2319 8.2346 8.2233 8.2572 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۸
دلار / دلار تایوان 30.207 30.237 30.244 30.17 30.33 0.04 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۶
دلار تایوان / دلار 0.0331 0.0331 0.033 0.033 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۲۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی