شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه ترکیه
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1698
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:37
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

218
قیمت روز
1 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
14 (6.86%)
تغییر ۳ ماهه
26 (13.54%)
تغییر ۶ ماهه
55 (33.74%)
نوسان سالیانه

BIST 30

163,885
قیمت روز
1,274 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
43,320 (35.93%)
تغییر ۳ ماهه
49,844 (43.71%)
تغییر ۶ ماهه
54,062 (49.23%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ترکیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TRY 1.6036 1.6042 1.604 1.604 1.6046 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
ARS/TRY 0.0982 0.0982 - 0.0982 0.0982 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
AUD/TRY 4.049 4.0504 4.0498 4.0498 4.0535 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BRL/TRY 1.4153 1.4157 1.4156 1.4156 1.416 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
BTC/TRY - 52740.01 - 52740.01 52740.01 1737.27 3.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۷
CAD/TRY 4.5079 4.5095 4.5092 4.5092 4.5107 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CHF/TRY 6.079 6.0898 6.0865 6.0865 6.0913 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
CNY/TRY 0.8587 0.859 0.8589 0.8589 0.8592 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
DKK/TRY 0.8741 0.8744 0.8748 0.8744 0.8748 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
EUR/TRY 6.5278 6.5366 6.5343 6.5343 6.5387 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
GBP/TRY 7.6643 7.6681 7.6669 7.6669 7.6715 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
HKD/TRY 0.7583 0.7585 0.7588 0.7585 0.7588 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
INR/TRY 0.0829 0.0829 - 0.0829 0.0829 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
JPY/TRY 0.0535 0.0535 - 0.0535 0.0535 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
KWD/TRY 19.413 19.4196 19.4223 19.4196 19.4242 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
MXN/TRY 0.3157 0.3158 0.3157 0.3156 0.3158 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NOK/TRY 0.661 0.6612 0.6611 0.6611 0.6614 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
NZD/TRY 3.8944 3.8957 3.8964 3.8957 3.8982 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
PHP/TRY 0.1157 0.1157 - 0.1157 0.1157 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
PLN/TRY 1.5404 1.5409 1.5413 1.5409 1.5421 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
RUB/TRY 0.0957 0.0957 - 0.0957 0.0957 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
SAR/TRY 1.5701 1.5707 1.5709 1.5707 1.5714 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SDR/TRY 8.1147 8.1297 8.1292 8.1292 8.1331 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SEK/TRY 0.6188 0.619 0.6195 0.619 0.6195 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
SGD/TRY 4.3716 4.3731 4.3735 4.3731 4.3756 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
THB/TRY 0.1938 0.1938 0.1939 0.1938 0.194 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/AED 0.6234 0.6235 0.6234 0.6234 0.6235 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/ARS 10.1845 10.1862 10.1845 10.1834 10.1862 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/AUD 0.2469 0.247 0.2468 0.2468 0.247 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/BBD 0.3392 0.3463 0.3462 0.3462 0.3463 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/BHD 0.0639 0.064 - 0.064 0.064 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
TRY/BRL 0.7064 0.7065 0.7067 0.7064 0.7067 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/CAD 0.2218 0.2218 0.2217 0.2217 0.2218 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/CHF 0.1642 0.1643 0.1644 0.1643 0.1644 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/CLP 131.23 131.5 131.48 131.46 131.5 0.13 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/CNY 1.1642 1.1645 1.1647 1.1642 1.1647 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/CZK 3.85 3.85 - 3.84 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
TRY/DKK 1.1437 1.1439 1.1436 1.1434 1.1439 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/EGP 2.6785 2.6955 2.695 2.6948 2.6955 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/EUR 0.153 0.1531 0.153 0.153 0.1531 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/GBP 0.1305 0.1305 0.1304 0.1304 0.1305 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/HKD 1.3186 1.3186 1.3183 1.3181 1.3186 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/HUF 51.42 51.51 51.47 51.46 51.51 0.08 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/IDR 2313.58 2316.13 2315.73 2315.5 2316.13 2.28 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/INR 12.06 12.07 12.06 12.06 12.07 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/ISK 21.04 21.09 21.08 21.08 21.09 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/JMD 22.5 22.94 - 22.94 22.94 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
TRY/JOD 0.1202 0.1205 - 0.1205 0.1205 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
TRY/JPY 18.6861 18.7166 18.7027 18.7002 18.7166 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/KES 17.11 17.14 - 17.14 17.14 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
TRY/KRW 196.98 197.31 197.14 197.14 197.31 0.21 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/LBP 255.58 257.79 257.74 257.72 257.79 0.26 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/LKR 30.75 30.78 30.77 30.77 30.78 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/LTL 0.6913 0.6913 - 0.6872 0.6943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TRY/MAD 1.632 1.6344 1.6331 1.6326 1.6344 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/MXN 3.1661 3.1687 3.1691 3.1687 3.1691 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/MYR 0.6875 0.6892 0.689 0.689 0.6892 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/NAD 2.4521 2.4533 2.4529 2.4526 2.4533 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/NOK 1.5125 1.513 1.5131 1.5124 1.5131 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/NPR 19.3 19.31 19.3 19.3 19.31 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/NZD 0.2567 0.2568 0.2567 0.2566 0.2568 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/OMR 0.0653 0.0654 - 0.0654 0.0654 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/PAB 0.1697 0.1697 0.1698 0.1697 0.1698 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/PHP 8.64 8.64 8.65 8.64 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/PKR 26.19 26.32 26.33 26.31 26.33 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/PLN 0.6487 0.6494 0.6489 0.6487 0.6494 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/QAR 0.6215 0.6217 0.6216 0.6215 0.6217 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/RON 0.731 0.732 0.7318 0.7314 0.732 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/RUB 10.45 10.45 - 10.45 10.45 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
TRY/SAR 0.6368 0.6368 0.6367 0.6366 0.6368 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/SEK 1.6155 1.616 1.6148 1.6148 1.616 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/SGD 0.2286 0.2288 0.2286 0.2286 0.2288 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۴
TRY/THB 5.16 5.16 - 5.15 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
TRY/TWD 5.08 5.09 - 5.09 5.09 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
TRY/UAH 4.1254 4.1268 4.1261 4.1257 4.1268 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/VEF 12553.108 12584.5694 12587.6676 12581.1526 12587.6676 336.46 2.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/XAF 100.19 100.19 100.17 100.16 100.19 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/XCD 0.4583 0.4617 0.4616 0.4616 0.4617 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/XOF 99.38 100.56 100.55 100.54 100.56 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TRY/ZAR 2.4536 2.4561 2.4576 2.4539 2.4576 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
TWD/TRY 0.1966 0.1967 - 0.1967 0.1967 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۱
VEF/TRY 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۲۱
XAG/TRY - 106.123 - 106.123 106.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
XAU/TRY - 9128.54 - 9128.54 9128.54 18.69 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/TRY 0.4074 0.4076 0.4074 0.4074 0.408 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
XAGG/TRY 3.4118 3.4153 3.4121 3.4121 3.4177 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۲
لیر ترکیه / دلار 0.1697 0.1698 0.1699 0.1696 0.1699 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴
دلار / لیره ترکیه 5.8857 5.8925 5.891 5.8899 5.8985 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۱۴