شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:01:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 17:01:45
50 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
91 (8.83%)
تغییر ۶ ماهه
148 (15.21%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,803
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:34:30
47 (2.53%)
تغییر ۳ ماهه
181 (9.14%)
تغییر ۶ ماهه
41 (2.20%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.2681 8.279 8.2763 8.2708 8.3062 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
ARS/THB 0.5061 0.5068 0.5066 0.5063 0.5094 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
AUD/THB 20.89 20.92 20.91 20.91 21.05 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
BRL/THB 7.29 7.3 7.29 7.25 7.3 0.05 0.69% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
CAD/THB 23.24 23.28 23.27 23.25 23.39 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
CHF/THB 31.37 31.42 31.41 31.39 31.63 0.09 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
CNH/THB - 4.421 - 4.421 4.421 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
CNY/THB 4.4273 4.4331 4.4316 4.4164 4.4457 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
DKK/THB 4.5077 4.5137 4.5143 4.5126 4.5486 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
EUR/THB 33.683 33.731 33.737 33.72 33.99 0.13 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
GBP/THB 39.533 39.588 39.594 39.588 39.914 0.15 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
HKD/THB 3.91 3.9152 3.915 3.9087 3.9274 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
HUF/THB 0.1002 0.1003 0.1004 0.1003 0.1015 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
IDR/THB 0.2222 0.2226 0.2225 0.2221 0.2236 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
INR/THB 0.4273 0.4279 0.4277 0.4276 0.4299 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
ISK/THB 0.2448 0.2451 0.2452 0.245 0.248 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
JPY/THB 0.2757 0.2762 0.2761 0.2756 0.277 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
KRW/THB 0.0262 0.0263 0.0262 0.0262 0.0263 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
MXN/THB 1.6247 1.6269 1.626 1.6173 1.6269 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
MYR/THB 7.4803 7.5086 7.5062 7.4772 7.5173 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
NOK/THB 3.4091 3.4136 3.4144 3.4106 3.4322 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
NZD/THB 20.09 20.12 20.13 20.1 20.27 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
PHP/THB 0.5962 0.597 0.5971 0.5968 0.5998 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
PKR/THB 0.1964 0.1966 0.1965 0.1964 0.1974 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
PLN/THB 7.94 7.95 7.96 7.95 8.02 0.05 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
RUB/THB 0.4934 0.494 0.4938 0.4927 0.4957 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SAR/THB 8.0954 8.1061 8.1034 8.0981 8.1327 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
SEK/THB 3.1915 3.1957 3.197 3.1934 3.2138 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/THB 22.5397 22.5727 22.5744 22.5589 22.6621 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
THB/AED 0.1209 0.1209 0.1208 0.1204 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۲
THB/ARS 1.9743 1.9747 1.9753 1.9636 1.9763 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/AUD 0.0478 0.0478 0.0479 0.0475 0.0479 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
THB/BHD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۲۱
THB/BRL 0.137 0.1371 0.1373 0.1371 0.138 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
THB/CAD - 0.0428 - 0.0428 0.0428 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۷
THB/CHF - 0.0318 - 0.0318 0.0318 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
THB/CLP 25.44 25.49 25.45 25.34 25.59 0.09 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/CNY 0.2256 0.2259 0.226 0.2253 0.2267 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/CZK 0.746 0.7463 0.746 0.7409 0.7465 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/DKK 0.2217 0.2217 0.2218 0.22 0.2218 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/EGP 0.5192 0.5225 0.5227 0.5206 0.5229 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/EUR - 0.0295 - 0.0295 0.0295 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۷
THB/GBP - 0.0256 - 0.0256 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۵:۰۶
THB/HKD 0.2556 0.2556 0.2557 0.2547 0.256 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/HUF 9.9727 9.9793 9.9753 9.859 9.9845 0.08 0.78% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/IDR 448.208 449.292 449.44 447.852 449.457 0.18 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/INR 2.3373 2.3405 2.3413 2.3286 2.3421 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/ISK 4.0773 4.0875 4.0865 4.0377 4.0885 0.03 0.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/JMD 4.3616 4.4475 4.449 4.4307 4.4504 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/JPY 3.6208 3.6263 3.6266 3.615 3.631 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/KES 3.3169 3.3235 3.3246 3.3093 3.3339 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/KRW 38.148 38.264 38.262 38.013 38.283 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/LBP 49.55 49.97 49.98 49.79 50.01 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/LKR 5.9608 5.9674 5.9694 5.9482 5.9714 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/MAD 0.3161 0.3166 0.3163 0.3145 0.3167 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/MXN 0.6149 0.6152 0.6156 0.6152 0.6187 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/MYR 0.1333 0.1336 0.1335 0.1332 0.1339 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
THB/NAD 0.4754 0.4756 0.4757 0.4719 0.4759 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/NOK 0.2931 0.2932 0.2931 0.2914 0.2935 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/NPR 3.7423 3.7427 3.7439 3.7237 3.7445 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/NZD - 0.0495 - 0.0495 0.0495 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
THB/PHP 1.6759 1.6765 1.6762 1.6683 1.6777 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/PKR 5.073 5.106 5.1077 5.0712 5.1091 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/QAR 0.1205 0.1205 0.1206 0.1194 0.1206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/RUB 2.0256 2.0256 2.0264 2.0186 2.0302 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/SAR 0.1234 0.1235 0.1234 0.123 0.1235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
THB/SEK 0.3131 0.3132 0.3131 0.3113 0.3134 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/SGD - 0.0443 - 0.0443 0.0443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۸
THB/TRY 0.194 0.194 0.1941 0.192 0.1942 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/TWD 0.9846 0.9869 0.9872 0.9819 0.9874 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/USD 0.0329 0.033 0.0329 0.0328 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
THB/XAF 19.42 19.42 19.43 19.29 19.43 0.08 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
THB/XOF 19.26 19.49 19.5 19.33 19.51 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
THB/ZAR 0.4752 0.4756 0.4758 0.472 0.4765 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
TRY/THB 5.15 5.16 5.15 5.15 5.21 0.03 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
TWD/THB 1.0133 1.0156 1.0157 1.0143 1.02 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 47353 - 47353 47353 280.00 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/THB 2.1018 2.1053 2.1041 2.1007 2.1226 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
دلار / بات تایلند 30.34 30.35 30.41 30.35 30.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱