شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0304
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:15:27
0 (8.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,268
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
140 (12.41%)
تغییر ۳ ماهه
182 (16.76%)
تغییر ۶ ماهه
290 (29.65%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:30:54
510 (28.53%)
تغییر ۳ ماهه
547 (29.98%)
تغییر ۶ ماهه
640 (33.39%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/THB 0.5062 0.5065 0.507 0.5065 0.509 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
AUD/THB 19.91 19.94 19.93 19.79 19.94 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
BRL/THB 6.14 6.15 6.16 6.15 6.18 0.02 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۸
CAD/THB 23.28 23.3 23.29 23.15 23.33 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
CHF/THB 33.6 33.63 33.66 33.63 33.85 0.21 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
CNH/THB - 4.647 - 4.647 4.647 0.05 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۹:۱۴
CNY/THB 4.6329 4.6357 4.6399 4.6357 4.6583 0.02 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
DKK/THB 4.752 4.7553 4.7548 4.7526 4.7885 0.03 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
EUR/THB 35.499 35.524 35.51 35.5 35.772 0.23 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
GBP/THB 40.427 40.3 40.452 40.282 40.489 0.22 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
HKD/THB 4.2394 4.2428 4.2411 4.2409 4.2618 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
HUF/THB 0.0977 0.0978 0.0976 0.0975 0.0979 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
IDR/THB 0.2207 0.7655 - 0.7655 0.7655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۲۸
INR/THB 0.4313 0.4315 0.4319 0.4315 0.4333 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
ISK/THB 0.2283 0.2284 0.2287 0.2284 0.2296 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
JPY/THB 0.3006 0.3012 0.3017 0.3012 0.3043 0.00 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
KRW/THB 0.0267 0.0268 0.0267 0.0267 0.0268 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۸
MXN/THB 1.3147 1.3155 1.3109 1.2821 1.3209 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
MYR/THB 7.5126 7.5344 7.5413 7.5327 7.5804 0.05 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
NOK/THB 3.1404 3.1423 3.137 3.11 3.1451 0.02 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
NZD/THB 19.49 19.51 19.46 19.32 19.51 0.10 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
PHP/THB 0.6481 0.6483 0.6493 0.6481 0.6514 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
PKR/THB 0.1964 0.1965 0.1966 0.1965 0.1983 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
PLN/THB 7.78 7.78 7.77 7.76 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
RUB/THB 0.43 0.4303 0.4306 0.4296 0.4319 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
SAR/THB 8.7365 8.7418 8.7498 8.7377 8.7843 0.04 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
SEK/THB 3.2342 3.2351 3.2349 3.2319 3.2489 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
SGD/THB 22.9171 22.904 22.9289 22.8782 22.9652 0.06 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/ARS 1.9744 1.9751 1.9748 1.9655 1.9751 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/AUD 0.0502 0.0502 0.0503 0.0502 0.0506 0.00 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/BHD 0.0115 0.0115 0.0114 0.0114 0.0115 0.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۴۹
THB/BRL 0.1628 0.1628 0.1627 0.162 0.1628 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/CAD - 0.0431 - 0.0431 0.0431 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۱۴
THB/CHF - 0.0297 - 0.0297 0.0297 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
THB/CLP 26.3 26.36 26.34 26.27 26.4 0.08 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/CNY 0.2157 0.2159 0.2158 0.2146 0.2159 0.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/CZK 0.7771 0.7774 0.7795 0.7772 0.7816 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/DKK 0.2103 0.2104 0.2105 0.209 0.2105 0.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/EGP 0.48 0.4807 0.4806 0.4784 0.4807 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/EUR - 0.0281 - 0.0281 0.0281 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۵:۲۱
THB/GBP 0.2472 0.2474 0.2476 0.2473 0.2485 0.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/HKD 0.2358 0.2353 0.2358 0.2346 0.2359 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/HUF 10.2248 10.233 10.2354 10.224 10.273 0.02 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/IDR 498.175 500.456 500.304 496.641 504.713 2.27 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/INR 2.3175 2.3191 2.3184 2.3094 2.3191 0.01 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/ISK 4.3745 4.3845 4.3824 4.3618 4.3845 0.02 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/JMD 4.0462 4.1679 4.1673 4.1353 4.1679 0.03 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/JPY 3.3221 3.325 3.3216 3.2826 3.325 0.04 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/KES 3.2243 3.2304 3.2254 3.2077 3.2309 0.02 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/KRW 37.353 37.415 37.419 37.332 37.543 0.07 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/LBP 45.81 46.2 46.17 45.98 46.2 0.21 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/LKR 5.8716 5.8868 5.8859 5.7826 5.8868 0.10 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/MAD 0.313 0.3132 0.3135 0.3113 0.3135 0.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/MXN 0.7601 0.7607 0.7633 0.7587 0.7805 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/MYR 0.1328 0.1331 0.133 0.132 0.1331 0.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/NAD 0.5834 0.5838 0.5834 0.5772 0.5838 0.01 2.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/NOK 0.3183 0.3185 0.3189 0.3184 0.3225 0.00 1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/NPR 3.7092 3.7101 3.7095 3.6921 3.7101 0.02 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/NZD - 0.0518 - 0.0518 0.0518 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۵۶
THB/PHP 1.5425 1.5431 1.5405 1.5359 1.5434 0.01 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/PKR 5.0684 5.0432 5.111 5.0432 5.1126 0.04 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/QAR 0.1117 0.1117 0.1107 0.1104 0.1123 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/RUB 2.3246 2.3246 2.3229 2.3158 2.3281 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/SAR 0.1144 0.1144 0.1143 0.114 0.1145 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/SEK 0.3091 0.3092 0.3093 0.3079 0.3099 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/SGD - 0.0436 - 0.0436 0.0436 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۵۶
THB/TRY 0.2056 0.2057 0.206 0.2038 0.2063 0.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/TWD 0.9189 0.9158 0.9201 0.9158 0.9207 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
THB/USD 0.0304 0.0304 - 0.0303 0.0304 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۵
THB/XAF 18.45 18.45 18.44 18.38 18.45 0.06 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/XOF 18.36 18.57 18.56 18.48 18.57 0.08 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
THB/ZAR 0.5768 0.5815 0.5772 0.5756 0.5872 0.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
TRY/THB 4.86 4.86 4.85 4.85 4.91 0.04 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۲۱
TWD/THB 1.0868 1.0915 1.0882 1.0871 1.0918 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 53350 - 53350 53350 83.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۱۴
ZAR/THB 1.7323 1.714 1.7341 1.7065 1.7379 0.02 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
/ درهم امارات 0.1117 0.1118 0.1117 0.1113 0.1118 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
درهم امارات / 8.946 8.9514 8.9596 8.9514 8.9951 0.04 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۴۲
دلار / بات تایلند 32.85 32.87 32.88 32.87 33.02 0.17 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۱۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی