شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0324
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 05:23:06
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,158
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:48
87 (8.12%)
تغییر ۳ ماهه
119 (11.45%)
تغییر ۶ ماهه
180 (18.40%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,709
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:34:40
87 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
263 (13.32%)
تغییر ۶ ماهه
191 (10.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.3988 8.4042 8.4015 8.377 8.4042 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
ARS/THB 0.5133 0.5136 0.5135 0.512 0.5145 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
AUD/THB 20.87 20.89 20.87 20.83 20.89 0.05 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
BRL/THB 7.35 7.36 7.35 7.34 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۴۲
CAD/THB 23.43 23.45 23.44 23.38 23.45 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
CHF/THB 31.68 31.7 31.69 31.62 31.72 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
CNH/THB - 4.403 - 4.403 4.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۷
CNY/THB 4.4474 4.4503 4.4488 4.4359 4.4503 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
DKK/THB 4.547 4.5514 4.5509 4.5404 4.5514 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
EUR/THB 33.984 34.01 34.006 33.927 34.015 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
GBP/THB 40.151 40.19 40.183 40.084 40.194 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
HKD/THB 3.967 3.9697 3.97 3.9571 3.97 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
HUF/THB 0.1005 0.1006 0.1005 0.1004 0.1006 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۱
IDR/THB 0.2261 0.2265 0.2266 0.2262 0.2268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۴۲
INR/THB 0.433 0.4334 0.4332 0.432 0.4334 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
ISK/THB 0.2484 0.2486 0.2485 0.248 0.2486 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
JPY/THB 0.2822 0.2828 0.2827 0.282 0.2829 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
KRW/THB 0.0262 0.0263 - 0.0263 0.0263 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
MXN/THB 1.6485 1.6496 1.6499 1.6441 1.6499 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
MYR/THB 7.5529 7.5653 7.5628 7.541 7.5653 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
NOK/THB 3.3842 3.3864 3.3861 3.3774 3.3864 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
NZD/THB 20.15 20.16 20.17 20.124 20.2 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
PHP/THB 0.6079 0.6083 0.608 0.6066 0.6084 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
PKR/THB 0.1997 0.1998 0.1997 0.1993 0.1998 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
PLN/THB 7.96 7.96 7.95 7.94 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۴۲
RUB/THB 0.4953 0.4956 0.4955 0.4944 0.4956 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
SAR/THB 8.2229 8.2283 8.2256 8.2069 8.2283 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
SEK/THB 3.2117 3.2138 3.2136 3.2044 3.2138 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
SGD/THB 22.7223 22.7454 22.7397 22.6734 22.7454 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
THB/AED 0.119 0.119 0.1191 0.119 0.1194 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/ARS 1.9473 1.9478 1.9485 1.9455 1.9538 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/AUD 0.0479 0.0479 0.048 0.0479 0.0481 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
THB/BHD 0.0122 0.0122 0.0123 0.0122 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۴:۵۶
THB/BRL 0.1359 0.1359 0.136 0.1359 0.1364 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/CAD - 0.0429 - 0.0429 0.0429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۷
THB/CHF - 0.0314 - 0.0314 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
THB/CLP 25.45 25.48 25.49 25.48 25.56 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
THB/CNY 0.2247 0.2249 0.225 0.2249 0.2255 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/CZK 0.7416 0.7421 0.7423 0.7421 0.7439 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/DKK 0.2198 0.2199 0.22 0.2199 0.2203 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
THB/EGP 0.5104 0.5136 0.5138 0.5136 0.5152 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/EUR - 0.0294 - 0.0294 0.0294 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۰۷
THB/GBP - 0.0256 - 0.0256 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۵:۰۶
THB/HKD 0.252 0.252 0.2521 0.252 0.2528 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/HUF 9.9375 9.9478 9.9536 9.9478 9.9743 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/IDR 441.205 441.815 442.199 441.815 443.596 1.06 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/INR 2.3074 2.3096 2.3103 2.3096 2.3163 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/ISK 4.0198 4.0288 4.0285 4.0285 4.0377 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/JMD 4.4815 4.5622 4.5637 4.5622 4.5769 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/JPY 3.5374 3.54 3.5427 3.54 3.5491 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/KES 3.2745 3.2809 3.282 3.276 3.2905 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/KRW 38.086 38.12 38.137 38.12 38.235 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/LBP 48.78 49.21 49.22 49.21 49.36 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/LKR 5.8798 5.883 5.8849 5.883 5.9012 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/MAD 0.3126 0.3131 0.3133 0.3131 0.3139 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/MXN 0.6062 0.6067 0.6071 0.6067 0.6086 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
THB/MYR 0.1322 0.1324 0.1326 0.1324 0.1328 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۱
THB/NAD 0.4709 0.4713 0.4716 0.4713 0.4731 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/NOK 0.2953 0.2955 0.2957 0.2955 0.2962 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
THB/NPR 3.698 3.6986 3.6998 3.6986 3.7101 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/NZD - 0.0497 - 0.0497 0.0497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۵
THB/PHP 1.6442 1.6448 1.6459 1.6448 1.6495 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/PKR 4.9961 5.0253 5.0269 5.0253 5.04 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/QAR 0.118 0.118 0.1181 0.118 0.1184 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/RUB 2.0182 2.0182 2.0189 2.0182 2.0241 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/SAR 0.1216 0.1216 0.1217 0.1216 0.1219 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
THB/SEK 0.3112 0.3113 0.3114 0.3113 0.3122 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/SGD - 0.044 - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
THB/TRY 0.1925 0.1926 0.1927 0.1926 0.1931 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/TWD 0.973 0.9746 0.9757 0.9737 0.9771 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/USD 0.0324 0.0324 0.0325 0.0324 0.0325 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۳
THB/XAF 19.29 19.29 19.3 19.29 19.37 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/XOF 18.8 19.02 19.42 19.02 19.47 0.41 2.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
THB/ZAR 0.471 0.4713 0.4716 0.4713 0.4731 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
TRY/THB 5.19 5.2 5.19 5.18 5.2 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۵۶
TWD/THB 1.0261 1.0278 1.0265 1.0252 1.0278 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 48206 - 48206 48206 437.00 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۰۷
ZAR/THB 2.1201 2.1245 2.1235 2.1165 2.1245 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۲۱
دلار / بات تایلند 30.87 30.88 30.87 30.7612 30.9 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۳۶