شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7431
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:08:07
0 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

50
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:21
2 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
8 (19.05%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 03:02:32
13 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
14 (4.16%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3668 0.3668 0.3669 0.3664 0.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ARS/SGD 0.0225 0.0225 0.0224 0.0224 0.0225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
AUD/SGD 0.9265 0.9267 0.9269 0.9265 0.9304 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
BRL/SGD 0.3234 0.3236 0.3234 0.3216 0.3236 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/SGD - 11970.13 - 11970.13 11970.13 381.43 3.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۱
CAD/SGD 1.0311 1.0313 1.0315 1.0311 1.0338 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
CHF/SGD 1.3916 1.3924 1.3923 1.3908 1.3967 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
CNY/SGD 0.1964 0.1964 0.1965 0.1957 0.1965 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
DKK/SGD 0.2 0.2 0.2001 0.2 0.2008 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
EUR/SGD 1.4942 1.4945 1.4947 1.4945 1.501 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
GBP/SGD 1.7537 1.754 1.7542 1.754 1.7651 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
HKD/SGD 0.1734 0.1735 0.1734 0.1732 0.1735 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۵۶
IDR/SGD - 0.0099 - 0.0098 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۸
INR/SGD - 0.0189 - 0.0189 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
JPY/SGD 0.0122 0.0122 - 0.0122 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۵:۴۲
KWD/SGD 4.4399 4.4406 4.4402 4.4352 4.4432 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
MXN/SGD 0.0721 0.0721 0.072 0.0717 0.0721 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
MYR/SGD 0.3322 0.3323 0.3324 0.3312 0.3324 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
NOK/SGD 0.1512 0.1512 0.1513 0.1512 0.1516 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
NZD/SGD 0.8913 0.8916 0.8915 0.891 0.8954 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
PLN/SGD 0.3524 0.3524 0.3525 0.3524 0.3547 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SAR/SGD 0.3591 0.3592 0.3591 0.3586 0.3593 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SEK/SGD 0.1416 0.1416 0.1417 0.1415 0.142 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/AED 2.726 2.7266 2.7268 2.7257 2.73 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/ARS 44.5302 44.5442 44.5509 44.4659 44.5823 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
SGD/AUD 1.079 1.0794 1.0792 1.0759 1.0802 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/BBD 1.483 1.5142 1.5143 1.5137 1.5161 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/BHD 0.2798 0.2799 0.2798 0.2798 0.2802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
SGD/BRL 3.09 3.092 3.0935 3.092 3.1109 0.02 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/CAD 0.9696 0.9699 0.9696 0.9681 0.9705 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/CHF 0.7183 0.7185 0.7186 0.7164 0.7195 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/CLP 573.84 575 574.01 571.48 577.53 1.86 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/CNH - 5.105 - 5.105 5.105 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۷
SGD/CNY 5.0905 5.0925 5.0929 5.0914 5.1114 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
SGD/CZK 16.83 16.83 16.82 16.77 16.83 0.06 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
SGD/DKK 5.0001 5.0009 5.001 4.9814 5.0027 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/EGP 11.7123 11.7865 11.7874 11.7826 11.8014 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/EUR 0.669 0.6694 0.6692 0.6666 0.6695 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/GBP 0.5701 0.5702 0.5701 0.5668 0.5702 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
SGD/HKD 5.7645 5.7655 5.7654 5.7654 5.7754 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/HUF 224.94 225.09 225.01 223.15 225.19 1.78 0.80% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/IDR 10115.78 10128.41 10129.92 10121.74 10146.33 5.16 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
SGD/INR 52.75 52.763 52.771 52.703 52.832 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
SGD/ISK 91.97 92.2 92.18 91.41 92.2 0.78 0.85% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/JMD 98.38 100.32 100.33 100.29 100.45 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/JOD 0.5255 0.527 0.5269 0.5267 0.5276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
SGD/JPY 81.73 81.75 81.77 81.75 81.92 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/KES 74.82 74.96 74.97 74.94 75.21 0.12 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/KRW 860.98 862.59 862.55 859.53 863.02 0.37 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/KWD 0.225 0.2254 0.2255 0.2253 0.2255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/LBP 1117.57 1127.22 1127.15 1126.69 1128.64 0.12 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/LKR 134.45 134.6 134.61 134.56 134.8 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 7.1307 7.1411 7.135 7.1198 7.1437 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/MXN 13.873 13.8758 13.8838 13.8758 13.9546 0.08 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/MYR 3.0058 3.0137 3.0139 3.0107 3.0244 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۲
SGD/NAD 10.7222 10.7274 10.7282 10.6777 10.7346 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/NOK 6.6114 6.6129 6.6108 6.5972 6.6166 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/NPR 84.41 84.42 84.43 84.23 84.52 0.19 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/NZD 1.1216 1.1219 1.1218 1.1176 1.1231 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/OMR 0.2857 0.2858 0.2859 0.2857 0.2861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
SGD/PAB 0.7422 0.7422 0.7423 0.7419 0.7432 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/PHP 37.8 37.82 37.81 37.75 37.87 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/PKR 114.49 115.11 115.1 114.75 115.35 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
SGD/PLN 2.8375 2.839 2.8376 2.8194 2.8394 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/QAR 2.7177 2.7185 2.7187 2.7022 2.7197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/RON 3.1951 3.1996 3.2003 3.1868 3.2003 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/RUB 45.69 45.69 45.71 45.58 45.82 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/SAR 2.7843 2.7846 2.7848 2.7837 2.7888 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/SEK 7.0618 7.0641 7.0612 7.0448 7.0672 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/THB 22.5397 22.5727 22.5744 22.5589 22.6621 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
SGD/TRY 4.3748 4.3763 4.3762 4.3465 4.3801 0.03 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
SGD/TWD 22.2221 22.2476 22.2485 22.201 22.271 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
SGD/VEF 53475.6694 53609.6936 53613.673 53591.7939 53677.4229 751.26 1.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/XAF 438.1 438.1 438.14 436.21 438.36 1.85 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/XCD 2.004 2.0189 2.019 2.0182 2.0214 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
SGD/XOF 434.54 439.73 439.8 436.01 440.29 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
SGD/ZAR 10.7198 10.7265 10.7337 10.6798 10.7438 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
THB/SGD - 0.0443 - 0.0443 0.0443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۸
TRY/SGD 0.2285 0.2286 0.2285 0.2284 0.2302 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۲
TWD/SGD 0.045 0.045 0.0449 0.0449 0.0451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۵۶
VEF/SGD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/SGD 0.0932 0.0933 0.0932 0.0931 0.0937 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۶
دلار / دلار سنگاپور 1.3457 1.3462 1.3473 1.3458 1.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۸
دلار سنگاپور / دلار 0.7428 0.7431 0.7423 0.7421 0.7433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۸