شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.6991
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:22:04
0 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:03:40
4 (8.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
12 (28.57%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

253
قیمت روز
1 (0.5%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:30:47
87 (25.49%)
تغییر ۳ ماهه
70 (21.67%)
تغییر ۶ ماهه
79 (23.78%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/SGD 0.0222 0.0222 - 0.0222 0.0222 0.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
AUD/SGD 0.867 0.868 0.8685 0.8654 0.8699 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
BRL/SGD 0.2722 0.2724 0.2723 0.2717 0.2733 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
BTC/SGD - 9000 - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
CAD/SGD 1.0124 1.0134 1.0132 1.009 1.0134 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
CHF/SGD 1.4675 1.4702 1.4705 1.4702 1.4879 0.02 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
CNY/SGD 0.202 0.2021 - 0.2019 0.2021 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
DKK/SGD 0.208 0.2082 0.2081 0.208 0.2102 0.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۴۹
EUR/SGD 1.5527 1.5545 1.5544 1.5527 1.574 0.02 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
GBP/SGD 1.7732 1.7694 1.7753 1.7694 1.777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
HKD/SGD 0.1846 0.1846 0.1847 0.1846 0.1847 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
IDR/SGD - 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
INR/SGD - 0.0187 - 0.0187 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۵۶
JPY/SGD 0.0133 0.0133 - 0.0133 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۴۲
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۴۲
KWD/SGD 4.5834 4.5856 4.5872 4.5825 4.5872 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
MXN/SGD 0.0589 0.0597 0.0589 0.0588 0.0597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
MYR/SGD 0.3284 0.3313 0.3285 0.3284 0.3313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
NOK/SGD 0.1375 0.1375 0.1378 0.1375 0.1378 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
NZD/SGD 0.8461 0.8466 0.8474 0.8466 0.8478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
PLN/SGD 0.3398 0.3401 0.34 0.3397 0.3401 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SAR/SGD 0.3803 0.3804 0.3805 0.3804 0.3806 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SEK/SGD 0.1415 0.1416 0.1418 0.1416 0.1418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/ARS 44.9916 45.2618 45.2554 45.2341 45.2657 0.04 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/AUD 1.1521 1.1534 1.1527 1.1485 1.1559 0.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/BBD 1.3922 1.426 1.4261 1.4253 1.4264 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/BHD 0.2634 0.2635 0.2634 0.2634 0.2637 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/BRL 3.6711 3.6744 3.6738 3.6519 3.6831 0.01 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/CAD 0.9867 0.9878 0.988 0.9878 0.9916 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/CHF 0.6801 0.6813 0.6805 0.6719 0.6813 0.01 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/CLP 601.17 603.44 603.48 603.33 603.69 0.31 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/CNH - 4.97 - 4.97 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۱۴
SGD/CNY 4.9473 4.9519 4.9522 4.9413 4.9553 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/CZK 17.71 17.72 17.73 17.71 17.76 0.03 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/DKK 4.8039 4.807 4.8075 4.7546 4.8109 0.05 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/EGP 10.9694 11.0393 11.0401 11.0362 11.0439 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/EUR 0.6433 0.644 0.6439 0.6352 0.6446 0.01 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/GBP 0.5633 0.565 0.5639 0.5633 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/HKD 5.4155 5.4179 5.4184 5.4162 5.4194 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/HUF 234.04 234.32 234.24 234.22 234.61 0.44 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/IDR 11503.81 11669 11519.64 11516.42 11669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/INR 53.36 53.329 53.408 53.329 53.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/ISK 100.1 100.31 100.34 100.31 100.35 0.11 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/JMD 92.37 95.13 95.1 95.09 95.16 0.08 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/JOD 0.4947 0.4961 0.496 0.496 0.4963 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/JPY 75.36 74.966 75.44 74.966 75.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/KES 73.79 73.93 73.91 73.91 73.95 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/KRW 857.58 858.58 858.47 858.2 860.42 2.21 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/KWD 0.2179 0.2183 - 0.2183 0.2185 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۰
SGD/LBP 1051.95 1061.03 1060.78 1060.78 1061.41 0.62 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/LKR 132.06 132.76 132.73 132.73 132.81 0.08 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 7.1771 7.1869 7.1794 7.1681 7.1869 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/MXN 16.9591 16.7435 17.0183 16.7435 17.0503 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/MYR 3.0425 3.0382 3.047 3.0382 3.0487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/NAD 12.9267 12.9462 12.9277 12.919 12.9462 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/NOK 7.2543 7.2784 7.2913 7.263 7.2913 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/NPR 84.59 84.6 84.58 84.58 84.63 0.05 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/NZD 1.1801 1.1805 1.1818 1.1805 1.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/OMR 0.2689 0.2693 0.2692 0.269 0.2693 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/PAB 0.6988 0.6988 0.6987 0.6986 0.699 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/PHP 35.46 35.47 35.48 35.47 35.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۲۸
SGD/PKR 116.12 116.766 117.43 116.766 117.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/PLN 2.9403 2.9139 2.9429 2.9139 2.9483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/QAR 2.5721 2.5728 2.5787 2.5441 2.5797 0.03 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/RON 3.1087 3.1128 3.113 3.1123 3.1135 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/RUB 53.97 53.97 53.95 53.95 54.03 0.17 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/SAR 2.6287 2.6301 2.6297 2.6291 2.6306 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/SEK 7.0561 7.0124 7.0722 7.0124 7.0737 0.05 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/THB 22.9953 22.927 23.0173 22.927 23.0317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/TRY 4.6356 4.6412 4.6403 4.6034 4.6412 0.04 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/TWD 21.0472 21.251 21.0616 21.0616 21.251 0.12 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/VEF 59030.5613 59178.5076 59170.2387 58245.6383 59199.1899 953.21 1.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
SGD/XAF 421.61 421.61 421.58 421.55 421.88 0.25 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/XCD 1.8863 1.9003 1.9004 1.9003 1.9018 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/XOF 412.81 422.31 422.34 422.15 422.47 0.05 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
SGD/ZAR 12.9197 12.5398 12.9465 12.5398 12.9495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
THB/SGD - 0.0435 - 0.0435 0.0435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
TRY/SGD 0.2155 0.2157 0.2159 0.2157 0.2172 0.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۴۹
TWD/SGD 0.0475 0.047 0.0475 0.047 0.0475 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
VEF/SGD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/SGD 0.0773 0.0797 0.0774 0.0773 0.0797 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
/ درهم امارات 2.5661 2.5666 2.5668 2.5662 2.5686 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
درهم امارات / 0.3895 0.3898 0.3897 0.3895 0.3899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۷
دلار / دلار سنگاپور 1.4305 1.4314 1.4253 1.4253 1.432 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۲
دلار سنگاپور / دلار 0.6987 0.6991 0.7014 0.6987 0.7014 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۲۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی